Logistika a sklady

DHL dokazuje, že rychlé doručení dokumentů může být ekologické

DHL Express, přední světová expresní přepravní společnost, dodala přívlastekGOGREEN s neutrálními emisemi i své přepravní službě DHL Express Envelope.

Tato přepravní služba umožňuje zákazníkům dále snižovat ekologický dopad jejich přepravních aktivit. Služba DHL Express Envelope zajišťuje doručení urgentních zásilek, které nepodléhají clení, o hmotnosti do 300 gramů ze stolu na stůl do konce následujícího pracovního dne v recyklovatelném, ekologickém balení. GOGREEN je volitelným doplňkem přepravy pro zákazníky s účtem DHL, posílající lehké mezinárodní dokumentové zásilky.

Díky nové funkci mohou nyní zákazníci využívající službu DHL Express Envelope těžit z výhod sníženého dopadu na životní prostředí v rámci svého dodavatelského řetězce. DHL spočítá emise CO2 spojené se zpracováním a přepravou každé jednotlivé zásilky a vykompenzuje dopad emisí uhlíku prostřednictvím investic do uznávaných projektů na ochranu klimatu. Proces výpočtu a kompenzace pro GOGREEN ročně ověřuje Société Générale de Surveillance, společnost nezávislých auditorů, podle normy ISO14064. Rozšířená služba je k dispozici pro zákazníky DHL ve 110 zemích napříč všemi kontinenty. 

„V České republice jsme jako první logistická společnost začali nabízet ekologický způsob přepravy již v roce 2008 spolu s využíváním ekologických aut v denním provozu. Nyní si mohou zákazníci v ČR navíc objednat i tuto novou službu,“ uvádí Tomáš Lipert, Quality Specialist DHL Express a dodává:“Nejen nadnárodní, ale i české společnosti mají zájem podílet se na snižování emisí a společensky odpovědných projektech. Nabídkou těchto produktů společnost DHL přispívá k realizaci jejich přání a k dosažení jejich cílů.“ 

„Nabídkou přepravy s neutrálními emisemi jako bezplatného doplňku ke všem zásilkám přepravovaným službou DHL Express Envelope si opět posilujeme přední postavení na poli ekologické udržitelnosti v daném odvětví, tak jak to dokazuje celý průkopnický program GoGreen společnosti Deutsche Post DHL,“ řekl Roland Thomas, Global Head of Products, DHL Express. „Naši zákazníci nás stále častěji žádají, abychom jim pomohli budovat ekologický dodavatelský řetězec v rámci globálních provozů. Jsme přesvědčení, že rozšířená služba DHL Express Envelope GOGREEN bude pro ně představovat jednu z dalších možností.“ 

DHL Express je divizí společnosti Deutsche Post DHL, největší světové logistické skupiny. V roce 2008, kdy byl spuštěn program GoGreen, se společnost Deutsche Post DHL stala první logistickou společností, která si stanovila měřitelný cíl v oblasti ochrany klimatu a zavázala se do roku 2020 zlepšit svou uhlíkovou efektivnost o 30 % ve srovnání s rokem 2007. V roce 2011, rok před plánem, dosáhla společnost svého prozatímního cíle zlepšení o 10 %. Jako průkopník konceptu ekologické přepravy komerčních zásilek bez emisí zaznamenala společnost DHL již v roce 2006 zvyšující se počet zákazníků využívajících služby GOGREEN s tříciferným růstem objemu za každý z posledních tří let. DHL svým zákazníkům rovněž nabízí možnost rozšířené služby vykazování emisí produkovaných přepravou jejich zásilek.

 

Přečtěte si také

Back to top button