Logistika a sklady

Digitální továrna 2.0, hlavní téma MSV 2019

Digitální továrna 2.0 a Průmysl 4.0_ 2. vlna jsou hlavními tématy Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019. Tato témata jsou samozřejmě prezentována na expozicích jednotlivých vystavovatelů, v letošním ročníku budou zdůrazněna a bude tomuto tématu poskytnut prostor ve speciální expozici, která bude koncentrovat informace a řešení zaměřená na digitální budoucnost.

V této expozici se představí řešení založená na hluboké digitální transformaci a umělé inteligenci směřující k vyšší efektivitě a kvalitě produkce. V expozici bude fyzický prostor s exponáty propojen digitálním prostorem, v kterém se bude odehrávat část aktivit.

Prostřednictvím tematických ostrůvků vytvoříme „naučnou stezku budoucností“, která návštěvníka provede na základě specifického zájmu konkrétními fenomény (umělá inteligence, blockchain, inteligentní robotika a mechatronika, elektromobilita, kryptobezpečnost, nové formy vzdělávání) a zpřístupní mu možné varianty dalšího vývoje. Součástí expozice bude akční pódium určené pro Kyberudálosti – přednášky, prezentace, kulaté stoly a diskuse pod vedením stand-up komika, které budou vysílány a streamovány internetovou televizí. Expozice bude umístěna v pavilonu A1.

Konference
Součástí projektu Digitální továrna 2.0 bude také mezinárodní konference „Průmysl 4.0_2. vlna“, která proběhne na výstavišti (pavilon E, sál E2) ve středu 9. října. Počítá se s přednášejícími z České republiky i zahraničí definujícími nově transformační téma „Průmysl 4.0“. Budou diskutována tato základní témata Průmyslu 4.0_2.vlna: elektromobilita a autonomní vozidla, umělá inteligence ve firemních procesech, kyberfyzikální systémy k zvýšení výrobní efektivity, blockchain a jeho využití v průmyslu. Chceme společně diskutovat s Vámi o budoucnosti ČR jako nové průmyslové velmoci digitálního 21. století.

Buďte u toho
Expozice Digitální továrna 2.0 je otevřený projekt, do kterého je možné se zapojit různými způsoby – prezentací konkrétního řešení na výstavní ploše, partnerstvím, přednáškou nebo prezentací na pódiu. Tato expozice bude zhmotněním hlavního tématu MSV 2019, důležitým obsahem reklamní kampaně veletrhu a bodem, k němuž zamíří mnoho návštěvníků. Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 bude skutečným a realistickým pohledem do budoucnosti průmyslové výroby.

Přítomnost v této expozici zajistí, že se Vaše firma nebo řešení stane v očích návštěvníků součástí těchto změn, se kterými musí počítat každý subjekt působící v oblasti průmyslové výroby. Přihlášky do expozice Digitální továrna 2.0 lze podávat do 15. července 2019. V případě zájmu o spolupráci nebo účast na projektu expozice Digitální továrna 2.0 kontaktujte Radku Svobodovou – rsvobodova@bvv.cz, telefon 541 153 020.

Přečtěte si také

Back to top button