Logistika a sklady

DSV pokračuje ve vzdělávání zamněstnanců

Začátkem roku 2013 podala společnost DSV žádost o získání finančních prostředků na vzdělávání z Evropských Sociálních Fondů (ESF) prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

V dubnu byla žádost schválena a od května již probíhají první kurzy pro zaměstnance. DSV tak navazuje na sérii školení, která proběhla v loňském roce. Vzdělávání je rozděleno do tří tematických bloků: Optimalizace logistických procesů, systém skladování a logistiky, zvýšení IT dovedností v procesech firmy.  Kurzy jsou určeny pro zaměstnance na obchodně-ekonomických, administrativních a IT pozicích a mají za cíl prohloubit a rozšířit jejich odborné znalosti.
V průběhu roku 2013 se uskuteční 18 kurzů, na kterých bude proškoleno více než 80 zaměstnanců. Každý kurz bude ukončen zkouškou a certifikací.
 
Projekt „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji“ má preventivní charakter a je určený pro firmy z vybraných ekonomických odvětví, která mají na růst ekonomiky ve středních Čechách velký vliv. Včasné poskytnutí vzdělání zaměstnancům je důležitým krokem k růstu produktivity práce a udržení konkurenceschopnosti, což v konečném důsledku napomáhá zachování pracovních míst.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button