Logistika a sklady

DSV Solution Division ví, proč patří mezi špičku na trhu

DSV Division Solutions ČR je jednou z divizí společnosti DSV Solutions, která poskytuje zákazníkům logistické služby v rámci evropského regionu.

Na trhu je společnost od roku 1976, kdy byla založena v Dánsku, a patří dlouhodobě mezi lídry v oblasti logistiky a dopravy. Ve světovém měřítku pak zaujímá jedno z předních míst s obratem přibližně 0,65 miliardy EUR.
 
Kompletní skladové a logistické služby
Svým zákazníkům nabízí DSV nejen kompletní skladový servis, který s sebou nese starost o zboží od okamžiku přijetí, přes skladování a výdej, ale také kvalitativní a kvantitativní servis. Díky tomu se mohou klienti spolehnout na to, že jejich zákazníci dostanou opravdu to, co požadují. DSV je významným článkem celého dodavatelského řetězce.
 
České zastoupení DSV Solution Division ČR má k dispozici skladovací kapacitu 15 000 m2, a to na dvou místech v okolí Prahy. Díky nedávnému otevření nových prostor, kam se společnost přestěhovala, může nabídnout ještě kvalitnější a modernější služby svým zákazníkům.
 
Úspěch je v orientaci na zákazníky
Jedním ze základních stavebních kamenů úspěšné logistiky jsou zaměstnanci, kteří v DSV pracují. Jejich odbornost, vysoké nároky při výběru a především pak dlouhodobá motivace jsou klíčem k úspěšnému servisu a kvalitním službám. S odborností zaměstnanců úzce souvisí také kontinuální optimalizace procesů a hledání úsporných opatření. Zaměstnanci zodpovědní za tzv. industrial engineering se pravidelně setkávají se svými kolegy ze zahraničí a předávají si cenné informace pro vylepšení procesů ve svých lokálních pobočkách.
 
Odbornost a detailní znalosti jsou důležité také na úrovni řízení a sledování jednotlivých segmentů poskytovaných služeb. „DSV se zaměřuje na pět hlavních segmentů trhu – retail, automotive, industrial, healtcare a high-tech – přičemž pro každý z těchto segmentů je k dispozici odborný poradce. Jeho úkolem je vyhledat a připravit vhodnou kombinaci služeb, které může DSV v daném segmentu nabízet. To úzce souvisí také se znalostmi trendů a konkurenčních produktů,“ vysvětluje ing. Radoslav Palla ze společnosti DSV.
 
Flexibilita je třetím nejdůležitějším pilířem úspěchu při zajišťování logistických služeb. Ačkoliv jsou moderní technologie velkým pomocníkem pro obě strany, je možnost přizpůsobení se v co největší míře procesům zákazníků velmi ceněná a požadovaná. Při implementaci skladového systému je přístup DSV prozákaznicky podobný, jako v případě většiny konzultantů. V první fázi je shromážděno maximum informací a potřeb klienta, následuje optimální navržení spolupráce a služeb a s ním také představení řešení.
 
Proč outsourcovat skladové služby?
Odpověď na tuto otázku je třeba hledat v několika rovinách. Těmi nejdůležitějšími jsou zkušenosti společně s vybavením a optimalizace nákladů spolu s přidanou hodnotou služeb.  To, že se outsourcing vyplácí, potvrzuje celkem dvanáct velkých zákazníků, pro které DSV zajišťuje funkci distribučního centra.
 
Část zákazníků využívá DSV jako evropské distribuční centrum (EDC), pro něž je vyčleněno přibližně 8000 m2 skladovacích prostor. Pro další část klientů plní DSV funkci distribučního centra pro střední a východní Evropu.
„Výhody outsourcovaných služeb spočívají především v možnosti růstu a poklesu skladové kapacity podle aktuální potřeby zákazníka. Ten platí pouze za využitý prostor, avšak má zaručeno, že do smluveného objemu bude mít vždy rezervovanou kapacitu, kterou může také bez problémů navýšit. Jelikož není nutné platit pronájem za nevyužitou plochu, dochází k významnému snížení nákladů na skladovací prostory,“ vyjmenovává výhody outsourcingu ing. Palla.
 
Znalost logistických postupů společně se systémovým řízením skladu je dalším argumentem pro outsourcing služeb. Málokterá společnost má takové zkušenosti s logistikou, aby mohla odbavovat zboží rychleji s a menšími personálními náklady. Specifický skladový software pak umožňuje příjem, evidenci, kontrolu a distribuci zboží v přesně zaznamenaném a dohledatelném složení. Nemalým benefitem je také přebírání zodpovědnosti za zboží a manipulaci s ním, zákazník tudíž nemusí řešit náhlý výpadek pracovních sil z důvodu vyšší nemocnosti. Stejně je to i v případě eliminace rizika poškození zboží a jeho pojištění, které jsou plně v kompetenci DSV.
 
Jak vypadá outsourcing služeb v praxi?
Pojďme se podívat, co všechno DSV zajišťuje v případě příjmu a výdeje – jak vlastně vypadá cesta zboží? Na základě avíza je připraven tzv. inbound workload report, což je plán práce pro příjmové oddělení. Jakmile je zboží přivezeno, následuje jeho vykládka společně s fyzickou kvalitativní kontrolou. Třídění a paletizace je předkrokem pro uskladnění, v tomto kroku také dochází ke štítkování a opětovné kvalitativní a kvantitativní kontrole zboží. Při uskladnění je pak využito čteček čárových kódů.
 
V případě výdeje zboží se využívá štítkování a čárových kódů pro kontrolu obsahu. U paletového výdeje jsou připraveny konkrétní palety do výdejní zóny, kde probíhá opět kontrola kvality a množství. V případě kusového výdeje zboží vstupuje do celého procesu ještě balicí linka, kde je možné využít dalších návazných služeb od kontroly a skenování výrobních čísel až po kontrolu dodržování balicí instrukce a speciální požadavky zákazníka pro balení.
V průběhu celého procesu jsou k dispozici služby s přidanou hodnotou, které umožňují customizaci celého řešení pro efektivnější využití nákladů. Mezi tyto služby patří například úprava zboží v podobě štítkování, kontroly funkčnosti zboží, či jeho přebalování společně se změnou obsahu.
 
Orientace na zákazníka, zapojení odborných znalostí společně s nabídkou doplňkových služeb a flexibilita v rámci celého logistického procesu, to jsou hlavní benefity, které mohou klienti od DSV očekávat. Díky nim je také společnost úspěšná na trzích nejen ve střední Evropě ale globálně.
 

Přečtěte si také

Back to top button