Logistika a sklady

Hospodářské výsledky skupiny DACHSER za rok 2012, výhled na 2013

Mezinárodní logistický provider DACHSER uzavřel finanční rok 2012 s rekordní výší příjmů i počtem zaměstnanců. N

a začátku tohoto roku vykročil DACHSER směrem k dalšímu růstu akvizicí španělských logistických providerů Azkar a Transunion. Spolu s těmito příjmy a plánovaným organickým růstem společnosti bude v roce 2013 DACHSER poprvé atakovat hranici ročních příjmů 5 mld. eur.
 
Skupina DACHSER zvýšila v roce 2012 svůj obrat na 4,41 mld. eur, což je o 3,7 % výše než v roce 2011 (4,254 mld. eur). Celkově přepravil DACHSER 49,8 milionů zásilek o celkové hmotnosti 37,5 mil. tun, což představuje 1% zvýšení oproti předchozímu roku. Počet vlastních poboček vzrostl na 347. Na konci roku 2012 zaměstnával DACHSER celkově 21 650 pracovníků.
 
Růst kapitálových investic
„Mnoho našich zákazníků zažilo v roce 2012 období veliké ekonomické nestability. Ekonomické zpomalení v Evropě ve druhé polovině roku bylo ještě ztíženo oslabující se poptávkou po přepravě do a z Asie,“ shrnuje Bernhard Simon, mluvčí koncernu DACHSER, a dodává, „i přesto jsme konsolidovali organický růst minulých let a zachovali si stabilní pozici na trhu. Jako rodinný podnik, který se zaměřuje na dlouhodobé plánování, jsme v roce 2012 vsadili na proticyklický přístup a zvýšili kapitálové investice přibližně o 10 %.“ S kapitálovými investicemi v celkové výši 148 mil. eur DACHSER i v roce 2012 posiloval svou logistickou síť a položil tak dobré základy ke svému dalšímu růstu.
 
Příjmy z jednotlivých oblastí
Největší oblast příjmu – divize European Logistics – přispěla k celkovým výnosům DACHSERU 2,661 mld. eur (v roce 2011 to bylo 2,625 mld. eur), což znamená mírný nárůst oproti předchozímu roku, a to o 1,4 %. Divize Food Logistics vzrostla o 13,2 % na 573 mil. eur (z 506 mil. eur v roce 2011) a znovu se tak ukázala jako stabilizující faktor nezávislý na ekonomických cyklech. Divize DACHSER Air & Sea Logistics zabezpečující leteckou a námořní přepravu vygenerovala příjmy ve výši 1,305 mld. eur, což znamená nárůst o 7,4 %. Oblast Air & Sea se v loňském roce rozrostla o vlastní pobočky v Malajsii a Vietnamu.
 
DACHSER v České republice
V roce 2012 dosáhla společnost DACHSER v České republice celkového obratu ve výši cca 1,570 mld. Kč, což představuje přes 634 tis. přepravených zásilek a 374 tis. tun přepraveného zboží. Těchto výsledků dosáhl DACHSER za pomoci 323 zaměstnanců. „Jsme rádi, že jsme v roce 2012 dosáhli tak dobrých hospodářských výsledků,“ říká Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s., a dodává, „je to pro nás impuls i nadále pracovat na zkvalitňování služeb zejména v oblasti kontraktní logistiky a leteckých a námořních přeprav.“
 
Výhled na rok 2013
DACHSER se i v roce 2013 chystá značně investovat do rozšiřování evropské i mezikontinentální sítě. „Především naše akvizice pyrenejských společností Azkar a Transunion jsou impulsem pro další růst,“ říká Bernhard Simon. Společnost Transunion z oblasti Air & Sea rozšiřuje síť o nové pobočky v Turecku, Argentině a Peru. Posílen předpokládaným organickým růstem v tomto roce a spolu s příjmy z nových společností začleněných do své sítě (Azkar a Transunion) DACHSER předpokládá v roce 2013 pokoření pětimiliardové hranice výše příjmů v eurech. „Integrace společností Azkar a Transunion do naší sítě probíhá velmi rychle. Motivace zaměstnanců těchto společností začlenit se do rodiny DACHSER je skutečně vysoká,“ říká Bernhard Simon, a dodává, „vykročili jsme do nového roku s novou dynamikou a entuziasmem.“
 
Základní informace o společnosti DACHSER v České republice
Dachser působí na trhu logistiky a zasilatelství již od roku 1992, kdy byla založena společnost E.S.T. a.s., poskytující služby v oblasti mezinárodní a vnitrostátní kamionové spedice, skladování a celních služeb. Portfolio společnosti bylo postupně rozšířeno i o služby v oblasti letecké a námořní dopravy. V roce 2004 se E.S.T. stala exkluzivním partnerem společnosti DACHSER pro Českou republiku, v roce 2006 uzavřela smlouvu o joint venture s mezinárodním poskytovatelem logistických služeb DACHSER a začala vystupovat pod jménem DACHSER E.S.T. a.s. Proces integrace byl završen rozhodnutím o přejmenování společnosti na Dachser Czech Republic a.s. s účinností od 1. 1. 2010.
Dachser disponuje téměř 44 000 m² distribučních a překládkových skladových ploch po celé republice. Ve svých osmi pobočkách (v Kladně, Ostravě, Brně, Břeclavi, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Praze a na pobočce DACHSER Cargoplus) v současné době zaměstnává přes 315 lidí. 
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button