Logistika a sklady

Na změny Celního kodexu EU je DB Schenker dobře připraven

Prvního května vstoupila v České republice v platnost nová celní legislativa v podobě Celního kodexu EU, který navazuje na evropské právní řády.

DB Schenker je jako certifikovaná společnost v celním řízení a držitel osvědčení AEO F na změny připraven.
Je to největší změna celních předpisů od roku 2010. Po šesti letech se mění pravidla pro veškeré zboží, které překročí hranice Evropské unie. „Sjednotí se postupy pro celní dohled, celní kontroly, celní řízení a také stanovení a výběr cla. Významným rysem nové úpravy je i zavedení elektronické komunikace a moderních technologií,“ říká Pavel Ráž, manažer celní deklarace v DB Schenker. Zásadní změnou je také zavedení peněžních kaucí, resp. zajištění jistotou. Přechodné období pro zavedení nové legislativy je do roku 2020.
 
Společnosti, které jsou držiteli certifikátu Oprávněného hospodářského subjektu (AEO), budou mít možnost provádět některé úkony celního řízení za celní orgány. Týká se to například některých kontrol, nebo stanovení částky dovozního či vývozního cla. DB Schenker je certifikovaná společnost v celním řízení a držitelem osvědčení AEO F. Svým zákazníkům tak umožní celý celní proces absolvovat mnohem rychleji.
 
 „Provedli jsme důležité změny našich povolení tak, aby v přechodném období fungovala bez omezení. Změny legislativy jsme již zavedli do našeho softwaru, abychom od 1. 5. 2016 mohli provádět elektronické celní řízení a náš zákazník žádné komplikace nepocítil,“ potvrzuje Pavel Ráž z DB Schenker.
Nově je dále v kodexu upřesněno, kdy jsou součástí cla také poplatky za užívání práv a licenci, které se vztahují k dováženému zboží. Rovněž zaniknou některé celní režimy, jako například dočasný dovoz, zjednoduší se celní prohlášení nebo se změní pravidla pro určování původu zboží.
 
Na změny Celního kodexu EU (UCC) a souvisejících prováděcích nařízení je DB Schenker za úzké spolupráce s Celní správou České republiky připraven. Elektronické celní řízení bude provádět bez omezení a i v přechodném období platnosti Celního kodexu bude svým zákazníkům moci nabídnout nadstandardní služby.
Věřím, že jako certifikovaná společnost v celním řízení a držitel osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt (AEO F) dokážeme našim zákazníkům nejen v rámci celního řízení nabídnout něco více,“ uzavírá Pavel Ráž.
 
Celní správa České republiky po celou dobu přípravy implementace celního kodexu do praxe odbornou veřejnost informuje a připravuje pro firmy školení tak, aby viditelné dopady legislativních změn byly minimální.
 
 

Přečtěte si také

Back to top button