Logistika a sklady

Nositelná elektronika na pracovištích: obchodní příležitost pro podniky i prodejce

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

V roce 2019 klesla produktivita britských zaměstnanců nejvíce za posledních pět let. Zároveň došlo ke snížení globální produktivity na pracovištích a roční růst produkce přepočtený na jednoho pracovníka klesl v posledním desetiletí z 2,9 % na 2 %. Výsledkem tohoto propadu je nejen nižší angažovanost zaměstnanců, ale také vliv na globální ekonomický růst. Nyní představují zajímavou příležitost pro podniky nové technologie. 49 procent mileniálů věří, že právě tento trend rozšíří možnosti pracovních příležitostí a pomůže podnikům vyřešit problémy s aktivním zapojením zaměstnanců do procesů. 

Přečtěte si také

Před vedoucími obchodních oddělení stojí nyní náročný úkol – revolucionalizovat pracoviště tak, aby zvýšili produktivitu jednotlivců i týmů. Jedním z nově se rozvíjejících technologických trendů, které zaznamenávají aktuální nárůst zájmu i implementací, je nositelná elektronika. Očekává se, že investice do toto odvětví dosáhnou do roku 2023 hodnoty 54 miliard dolarů. Příkladem nositelné elektroniky, která vytváří významnou příležitost pro podniky, jsou chytré brýle pro asistovanou realitu (AR). 

Z pokroku souvisejícím s nástupem nositelných technologií do podnikového prostředí však nebudou těžit pouze průmyslové podniky. Tento trend otevírá nové možnosti i pro prodejce a poskytovatele IT řešení. Proč by měli jednat hned?

Asistovaná realita – příležitost pro prodejce a poskytovatele IT řešení

Wearables poskytují podnikům jedinečnou příležitost k tomu, aby si vybudovali vlastní ekosystém padnoucí na míru svým produktům a průmyslovým odvětvím. Brýle pro asistovanou realitu umožňují například promítání důležitých informací, jako jsou diagramy, texty nebo videa, do zorného pole uživatele. Tyto možnosti, které pomáhají zefektivnit pracovní postupy, jsou stále více využívány v průmyslových odvětvích, jako například skladové hospodářství, výroba, zdravotnictví nebo letecký a automobilový průmysl. Popsané technologie umožňují plnohodnotnou práci v režimu hands-free a efektivně obohacují také školící procesy. Výzkum společnosti Gallup ukázal, že po proběhlých školeních se produktivita zaměstnanců prudce zvýší, ale po 90 dnech se vrátí na předchozí úroveň. I tato skutečnost nabízí nové obchodní příležitosti ve specifickém tržním segmentu.

Příležitosti související s nositelnými technologiemi neotevírají pouze samotná zařízení. Vzhledem k tomu, že se stále více firem se snaží nositelnou elektroniku začleňovat do svých procesů, mají prodejci a poskytovatelé IT řešení nyní vynikající příležitost k tomu, aby pro zákazníky vyvíjeli hotové end-to-end balíčky. Obchodní příležitosti vznikají při nasazování nových technologií, správě jejich životního cyklu a školení také v oblasti poradenství a podpory.

Implementace technologií, které zásadně mění tradiční pracovní procesy, je pro každou firmu obtížná. Jako příklad si vezměme výrobní společnost, která se rozhodne zvýšit produktivitu práce nahrazením tradičních skenerů inteligentními AR brýlemi. Zaměstnanci pracující ve skladu mohou pomocí kamery vestavěné v AR brýlích rychle identifikovat a skenovat položky s možností přizpůsobení výrobního procesu aktuálním změnám v reálném čase. 

Po nasazení wearables je další výzvou otázka správy dat, která otevírá potenciální příležitost k poskytování doplňkových služeb. Nositelná elektronika totiž produkuje v podnikové síti obrovské množství dat, s nimiž je třeba efektivně pracovat. Počítačová řešení na okraji sítě (Edge computing) je třeba nastavit a využívat tak, aby pomohla shromažďovat, analyzovat a distribuovat data bezpečně a efektivně. Správně využívaný Edge computing zároveň usnadňuje identifikaci kybernetických útoků v rané fázi a minimalizaci jejich dopadů pouze na zařízení na okraji sítě 

Popsané příklady naznačují příležitosti, které se v souvislosti s nositelnou elektronikou otevírají prodejcům, poskytovatelům řešení i samotným podnikům. Společnosti, které se těchto příležitostí chopí a využijí možností nové generace wearables, mohou zvýšit produktivitu ve svém průmyslovém odvětví. V krátké době bude narůstat poptávka po souvisejících poradenských, plánovacích, implementačních, školicích i řídících službách. Nyní je čas využít všech těchto obchodních příležitostí.

 

Přečtěte si také

Back to top button