Logistika a sklady

VCHD Cargo zavedla nový nástroj pro tracking a analytiku

Česká přepravní společnost VCHD Cargo spustila do provozu nový IT nástroj Smart Trace Control. Na míru vyvinutá aplikace upozorňuje dispečery na právě vznikající zpoždění vozidel a zvyšuje tak transparentnost průběhu přepravy pro zákazníky. Umožňuje i zpětné vyhodnocování všech realizovaných pravidelných přeprav. Investice do informačních technologií včetně tohoto nového nástroje činily jen v letošním roce více než 2 miliony korun.

VCHD Cargo má denně na silnicích po celé Evropě na 150 nákladních vozidel především na pravidelných dálkových linkách. Plánování optimální trasy, tracking po celou dobu přepravy a schopnost predikovat kvalitu doručení jsou jednou z hlavních priorit společnosti. Investice do vývoje IT jsou proto prioritním strategickým cílem VCHD Cargo. Nástroj Smart Trace Control vyvinula společně s IT specialisty ze společnosti Unis Computers. Aplikace propojující data z objednávek od zákazníků s GPS ve vozidle umožňuje proaktivně řešit nestandardní situace v přepravách ještě dřív, než se jejich případné důsledky promítnou u zákazníků. Zároveň se jedná o jedinečný systém řízení kvality přepravních služeb.

„Hnacím motorem tohoto projektu byli naši dispečeři. Už po pilotním startu rozpoznali v aplikaci pomocníka, který jim šetří čas a usnadňuje práci,“ říká Pavel Sirotek, ředitel VCHD Cargo a. s., a dodává, „při vývoji nástroje Smart Trace Control jsme dostávali od našich kolegů z dispečinku cenné impulsy pro úpravy a vylepšení. Výsledkem je unikátní systém pro tracking a analytiku přeprav.

Rychlá informovanost zákaznického servisu

Dnes mají dispečeři VCHD Cargo díky Smart Trace Control na monitoru rozhraní, které se nápadně podobá letištním informačním tabulím – je na něm zaznamenaná každá pravidelná přepravní linka a její statut a informace se cyklicky aktualizují. Syntetické informace z přepravního a trackovacího systému, ve kterých je konfrontován plánovaný čas dojezdu na určené místo s aktuální geopozicí konkrétního vozidla, usnadňuje dispečerům komunikaci s řidičem i zákazníkem.  Umožňuje jim reagovat v předstihu na případné zpoždění. Například při vážných dopravních problémech na trase, kdy dispečer vyhodnotí situaci jako neumožňující dojet na dané místo včas, provede do aplikace zápis a informuje zákazníka. Ten má možnost zareagovat například prodloužením provozní doby pro převzetí zásilek, informováním svých koncových zákazníků o změně termínu doručení, případně o náhradním řešení ve výrobě.

Transparentnost pro dispečery

V rámci statistického zpracování jsou různé nestandardní situace kategorizovány pomocí číselníku. Zapsaná překážka se stává organickou součástí celé trasy a jejích následných zastávek a všem dispečerům se zobrazí v systému bez nutnosti manuálního předávání informací. K celkovému přehledu problémů, poznámek a vzkazů pak slouží pomocný report, který dispečerovi nastupujícímu do služby umožňuje velmi rychle se seznámit se situací, která nastala v předchozí směně.

Pravidelný reporting a nástroj k neustálému zlepšování

Smart Trace Control je také jedinečným nástrojem pro měření kvality doručování. Díky kategorizaci jednotlivých nestandardních situací lze tvořit statistiky kvality služby nejen pro interní potřeby. Systém dokáže reportovat úspěšnost služby v rámci jednotlivých zákazníků a vyhodnotit kvalitu doručování VCHD Cargo směrem k zákazníkům. „V rámci této statistiky je k dispozici i detailní rozpis nastalých problémů. Management pak dokáže reagovat na opakující se situace, případně je na základě těchto podkladů proaktivně se zákazníkem vyřešit,“ vysvětluje Pavel Sirotek s tím, že často je zpoždění způsobené pozdní nakládkou u zákazníka či nesprávnými přepravními dokumenty. „Jedná se tak o jedinečný nástroj pro měření kvality našich služeb a celé spolupráce, který transparentně našim zákazníkům prezentujeme,“ uzavírá Pavel Sirotek.

Nástroj Smart Trace Control byl uveden do plného provozu na začátku července. Investice do této aplikace byla součástí vývoje nového IT systému na míru potřebám VCHD Cargo, jehož náklady vyčísluje společnost na více než 4 miliony korun.

Přečtěte si také

Back to top button