Logistika a sklady

Výstavba maloobchodních prostor ve vybraných městech na vzestupu

V Moskvě, Petrohradu a Kyjevě se staví 85 procent maloobchodních prostor na trzích východní Evropy, zatímco spotřebitelské výdaje v Polsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku se nadále zvyšují.

Vyplývá to z nedávného průzkumu, který zveřejnila společnost Colliers International, přední globální poskytovatel komerčních realitních služeb. Colliers International nedávno analyzovala maloobchodní trhy ve vybraných městech východní Evropy v první polovině letošního roku, které zahrnovaly Bělehrad, Budapešť, Bukurešť, Bratislavu, Kyjev, Moskvu, Prahu, Sofii, Petrohrad, Varšavu a Záhřeb.
 
Rychlý růst maloobchodní tržeb v Rusku a na Ukrajině vedl k prudkému nárůstu výstavby v Moskvě, Petrohradu a Kyjevě, protože nájemci začínají soupeřit o prostory. Přibližně 85 % veškeré výstavby maloobchodních prostor je soustředěno v Moskvě, Petrohradu a Kyjevě. Objem nové výstavby je výrazně vyšší než v loňském roce, a to nejméně o 45 %. Zatímco Moskva drží lví podíl, k výraznému nárůstu výstavby došlo také v Petrohradu a Kyjevě, který vyniká tím, že v současnosti se zde staví přibližně 707 900 m2 ve srovnání se 180 000 m2 ve stejném období vloni.
 
V ostatních městech se nové prostory staví jen omezeně a dohromady představují přibližně 6,8% podíl na celkovém objemu prostor, které jsou v současnosti ve výstavbě. To zahrnuje Prahu, Záhřeb, Bělehrad, Budapešť, Varšavu, Bukurešť a Bratislavu. Sofie má 4,7% podíl na nové výstavbě, Petrohrad 17,7 %, Kyjev 27,8 % a Moskva 43,1 %. Spotřebitelské výdaje se nadále zvyšují v Polsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku. Beze změny zůstávají v Maďarsku, naopak v Bulharsku, Chorvatsku a České republice jsou nadále slabé. Ve výsledku musela většina trhů projít obdobím konsolidace a tím došlo ke stabilizaci nájemného u prostor nejvyšší kvality.
 
„Ačkoliv se zdá, že nájemné zůstává neměnné, existují izolovaná místa, kde nájemné pokleslo, např. průměrný pokles o 20 % na prestižních nákupních třídách v Sofii a Kyjevě a pokles o 9, resp. 19 a 8 procent v tradičních obchodních centrech v Sofii, Kyjevě a Záhřebu,“ komentoval Damian Harrington, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní Evropu Colliers International. Navzdory vysokému růstu maloobchodní spotřeby v Kyjevě vedl výjimečně velký objem nové výstavby spolu s otevíráním velkých nákupních center jako např. Ocean Plaza k nárůstu konkurence na trhu, což způsobilo tlak na pokles nájemného v krátkodobém horizontu jak u tradičních obchodních center, tak i na prestižních nákupních třídách.
 
Ze zprávy vyplývá, že celková nabídka nákupních center v přepočtu na obyvatele je nejvyšší v Záhřebu, a to 789 m2 na 1 000 obyvatel, následuje Bratislava se 708 m2 a Praha s 655 m2. Na opačném konci jsou Moskva s 241 m2 a Bělehrad se 187 m2. Celkový průměr všech jedenácti vybraných měst je 460 m2 na 1 000 obyvatel. Vysoká nabídka prostor v přepočtu na obyvatele v Záhřebu, Bratislavě a Praze naznačuje, že tyto trhy téměř dosáhly maximální kapacity. Je možné, že města pod průměrem mají určité možnosti pro expanzi prostřednictvím nové výstavby.
 
Nicméně trhy východní Evropy ještě zcela nezažily a nepochopily dopad elektronického obchodu. Pokud se trhy budou ubírat stejným směrem jako britský trh, budou významně ovlivněny zejména prestižní nákupní třídy, které budou nejvíce ohroženy poklesem tradiční maloobchodní poptávky. Vzhledem k nedostatku významných nákupních tříd na trzích východní Evropy může být dopad mírnější než v západní Evropě, ale je zde nesporné nebezpečí, že v nadcházejících letech dojde k snižování poptávky po maloobchodních prostorách.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button