Zprávy

3CSAD, leader autobusové CNG dopravy v České republice

Dopravní skupina 3CSAD i v roce 2016 potvrdila svou pozici silného dopravce, který však zároveň klade důraz na ekologii a šetrnost svých provozů k životnímu prostředí, což se v loňském roce odrazilo především v investicích do nákupu nových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn a do vybudování infrastruktury potřebné pro jejich provoz.

Na vlně CNG
Společnosti dopravní skupiny 3CSAD pořídily v roce 2016 celkem 59 nových autobusů, přičemž z toho 56 vozidel s pohonem na zemní plyn, což představuje 95% podíl.
Dle zprávy Českého plynárenského svazu se počet CNG autobusů v České republice za poslední dva roky zdvojnásobil a aktuálně překročil hranici 1000 vozů. Naše skupina je tak se svými celkem 159 vozidly aktuálně leadrem v provozování autobusů s pohonem na zemní plyn, s podílem téměř 16% na celkovém počtu CNG autobusů v Česku.
Nejmodernější CNG autobusy produkují o 95 procent méně jedovatého oxidu uhelnatého a zhruba o třetinu méně nespálených uhlovodíků, které jsou zdraví velice škodlivé. Jsou také méně hlučné, a to až o 70 procent.
100% ekologické Českotěšínsko
Velká část letos nakoupených autobusů s pohonem na zemní plyn byla nasazena v námi nově obsluhované oblasti Českotěšínska. Zdejší příměstské linky nyní obsluhuje 39 nízkopodlažních klimatizovaných autobusů, přičemž všechny jsou s pohonem na CNG.
Nová CNG stanice
Provoz na Českotěšínsku si také vyžádal výstavbu nové CNG stanice, která byla financována z vlastních zdrojů. Nová generace vysokotlakých čerpadel dokáže autobus plně natankovat do deseti minut.
Havířovský dispečink na vlně CNG
Ve využívání stlačeného zemního plynu jako ekologicky šetrného pohonu nezůstáváme pouze u autobusů. Na roku 2016 jsme na provoz havířovského dispečinku osobní dopravy zakoupili operativní vozidla, rovněž s pohonem na CNG.
V ekologii jdeme ještě dále
3CSAD podobnými projekty potvrzuje svou image „zeleného dopravce“, která se odráží v dlouhodobém šetrném přístupu k životnímu prostředí, ve kterém své provozy zajišťuje.
V otázkách ekologie však rozhodně nezůstáváme pouze u pohonu na stlačený zemní plyn – již na konci minulého roku jsme informovali o testování autobusů na elektrický pohon, které neprodukují žádné emise. Elektrobus jsme postupně testovali v Hranicích a Havířově.
Těchto zkušeností hodláme v příštím roce využít pro elektrifikaci všech MHD linek v Hranicích, které se tak stanou prvním městem s bezemisní městskou hromadnou dopravou.
3CSAD a CNG v číslech:
379 autobusů
159 s pohonem na CNG
5 CNG stanic
 

Přečtěte si také

Back to top button