Zprávy

DACHSER rozvíjí svá oborová logistická řešení

Mezinárodní logistický provider DACHSER vytvořil novou centrální organizační divizi „Corporate Solutions, Research & Development“ (Korporátní řešení, výzkum a vývoj), aby podpořil své globální logistické služby vytvořené na míru jednotlivým průmyslovým odvětvím a zároveň integroval svoje výzkumné a vývojové aktivity.

Vedoucím nové korporátní divize je zkušený manažer DACHSERU Stefan Hohm, který v posledních sedmi letech řídil logistické centrum v německém Hofu.
Stefan Hohm (43) a jeho tým budou implementovat specifická řešení pro dodavatelské řetězce zákazníků z klíčových segmentů průmyslu. Kromě toho nová korporátní divize spojí výzkumné a vývojové aktivity společnosti DACHSER a bude úzce spolupracovat s korporátními divizemi, které mají na starosti rozvoj a strategii společnosti (Corporate Development & Strategy) a informační technologie (Corporate IT). Stefan Hohm bude odpovědný přímo CEO společnosti, Bernhardu Simonovi.
Tato divize bude mít na starosti také další rozvoj služeb s přidanou hodnotou, které doplňují služby přepravy a skladování ve standardizované síti sběrné služby společnosti DACHSER. To zahrnuje specializované služby pro konkrétní zákazníky, služby s přidanou hodnotou specifické pro jednotlivá průmyslová odvětví stejně jako prémiové služby v rámci zásobování koncových zákazníků.
 
Etablovaný na trhu
DACHSER již zavedl na trh v Evropě dvě speciální průmyslová řešení: DACHSER DIY-Logistics a DACHSER Chem-Logistics, která dohromady představují okolo 6 milionů zásilek ročně. Ralf Meistes (DIY-Logistics) a Michael Kriegel (Chem-Logistics) povedou i nadále tato oddělení, která se stanou součástí nové divize Corporate Solutions, Research & Development. DACHSER v této organizační divizi zkombinuje celou řadu expertních zkušeností z oblasti průmyslu i v globální rovině. Například DACHSER Air & Sea Logistics realizuje zásilky pro zákazníky z oblasti automotive, módního průmyslu, sportu, farmaceutického průmyslu a tzv. life science. 
 
„Snažíme se do posledního detailu pochopit logistické požadavky různých průmyslových odvětví, vyvíjet pro ně řešení na míru a potom je implementovat v rámci naší celosvětové integrované a standardizované logistické sítě,“ vysvětluje Stefan Hohm, Corporate Director, Corporate Solutions, Research & Development.
 
Stefan Hohm prokázal během svého působení u DACHSERU, které dnes čítá 23 let, vynikající schopnosti na různých manažerských pozicích, naposledy jako General Manager logistického centra v Hofu, kde měl mimo jiné na starosti také integrovaná řešení kontraktní logistiky v oblasti  European Logistics a Food Logistics. 

Přečtěte si také

Back to top button