Zprávy

EFAFLEX bude řídit nový expediční sklad pomocí SappyWMS od firmy AIMTEC

Hlavní výrobní závod společnosti EFAFLEX v Olší u Opařan bude od března 2016 řídit nově postavený expediční sklad pomocí nástroje SappyWMS od společnosti AIMTEC.

Řešení zefektivní logistické procesy a uspoří náklady na skladování. EFAFLEX v České republice kompletně vyrábí rychloběžná průmyslová vrata.
 
SappyWMS pro výrobce rychloběžných vrat
 
Vedení společnosti EFAFLEX CZ hledalo řešení pro řízení nového expedičního skladu. Vybralo si společnost AIMTEC s produktem SappyWMS. Jde o řešení určené pro komplexní řízení vnitropodnikové logistiky v rámci systému SAP ERP, které využívá funkcionalit modulů SAP MM/WM. Splní tak požadavek firmy, aby expediční zakázka složená ze dvou částí – závěsu s motorem a zárubněmi vrat, byla v celém procesu uskladnění a následné expedice kompletní.
 
Nový expediční sklad ve třech fázích
 
Celý projekt, který odstartoval na začátku listopadu 2015, je rozdělen do tří fází.  V první došlo k označení nového regálového skladu pro expedici, kde jsou uloženy finální produkty, které se posílají zákazníkům, případně sesterským společnostem. Každé balení vrat (závěs vrat a zárubně) představuje jednu manipulační jednotku (Handling Unit – HU). Na základě předem nastavených rozměrů každé HU je SappyWMS schopné poznat, kolik skladových míst zabere jedna HU. Také byl nastaven proces vyskladnění na expedici, kdy jsou uživatelům na skeneru zobrazována přiřazená vrata z odesílané dodávky.
 
Předmětem druhé fáze, která se uskuteční v únoru 2016, bude automatizace procesů k odvedení finálních výrobků včetně přeprodeje německému mateřskému závodu. Vrata přitom stále zůstanou ve stejném skladovém komplexu. Tento proces se skládá ze šesti dílčích kroků, pracných a časově náročných pro manuální zadávání. Proto bude vše automatizováno, aby dílčí procesy probíhaly na základě jednoho vstupu.
 
Ve třetím kroku implementace SappyWMS bude optimalizován sklad finálních výrobků podle rozměrů jednotlivých vrat a volné kapacity skladových míst. Po naskenování manipulační jednotky nabídne systém pozici, kam by se měla vrata uskladnit v závislosti na jejich rozměrech. Takto nastavený systém bude spuštěn do ostrého provozu 1. března 2016.
 
Přínosy SappyWMS v expedičním skladu
 
Hlavním přínosem SappyWMS je on-line přehled o českých i německých zásobách, které jsou uložené v jednom skladovém komplexu. Dalším důležitým přínosem je optimalizace skladových míst v chaoticky řízeném skladu. Na základě rozměrů jednotlivých balíků bude po naskenování vypočteno optimální skladové místo tak, aby byla kapacita skladu maximálně využita. To do budoucna umožní skladovat více balíků. Po nasazení SappyWMS dojde také ke značnému snížení nákladů na skladování výrobního materiálu, finálních výrobků i usnadnění a zrychlení vychystávání na expedici. Nastavené řešení v expedičním skladě bude možné případně rozvíjet o optimalizaci materiálových toků zásobování výroby a vstupních materiálů nebo o vedení obalových kont formou manipulačních jednotek.
 
EFAFLEX – CZ s.r.o.
 
EFAFLEX se již 40 let zabývá vývojem, zdokonalováním a kompletní výrobou průmyslových rychloběžných vrat. I díky tomu je dnes celosvětovým lídrem v tomto odvětví. Firma zaměstnává více než 950 zaměstnanců po celém světě. Hlavní sídlo je v bavorském Bruckbergu, kromě centrály v SRN má pobočky ve slovinské Lublani a v České republice, odkud pochází 90 % produkce. Vrata EFAFLEX jsou oblíbená pro svoji bezporuchovost, rychlost a dlouhou životnost.
 

Přečtěte si také

Back to top button