Zprávy

Firmy musí k dodavatelským řetězcům přistupovat inovativně, jen tak obstojí před konkurencí

Podle studie společnosti DHL, předního světového poskytovatele logistických služeb, musí technologický průmysl přistupovat inovativně nejen k vývoji vlastních produktů, ale i k řízení dodavatelských řetězců. Jen tak může zabránit ztrátě tržního podílu.

Výzkum ukazuje, že minulost je v technologickém průmyslu špatným ukazatelem budoucích rizik. Technologické společnosti čelí v současné době výzvám v podobě zkracujících se produktových cyklů, rozvíjejících se trhů s rostoucí spotřebou střední třídy a předávání vybraných činností subdodavatelům. I když tyto trendy působí proti stabilitě obchodního prostředí, zdaleka nejsou jediným zdrojem nejistoty v technologickém průmyslu.
 
Cílem projektu bylo prozkoumat výzvy a trendy, které mají na toto průmyslové odvětví vliv v globálním měřítku. Na studii se společně s DHL podílela i Lisa Harrington, prezidentka společnosti lharrington group LLC. Její zpráva ukazuje, že budoucí dodavatelské řetězce pro technologický sektor musejí být štíhlé, pružné a odolné. Technologické společnosti musí rozvíjet velmi přizpůsobivé dodavatelské řetězce, které se dokážou rychle adaptovat napříč globálními trhy. Rychlé a efektivní přizpůsobování změnám je možné i při zachování nižších provozních nákladů a risku, společnosti však musí mít v případě nutnosti k dispozici plně kvalifikované kapacity, obvykle v rámci partnerství s hlavními poskytovateli logistických služeb.
 
Lisa Harrington k tomu říká: „Kvůli dynamickému rázu nejistoty a nejednoznačnosti v technologickém průmyslu je předvídání budoucího vývoje obtížné. Produktové životní cykly se neustále zkracují v důsledku usilovné snahy výrobců vytvářet nové inovativní produkty, jež nahrazují staré. Rozvíjející trhy a jejich rostoucí střední třída vytvářejí vysokou poptávku, která se obtížněji uspokojuje. Zároveň se rozšiřuje geografické pokrytí dodavatelskými řetězci a vzrůstá tak počet spolupracujících partnerů. Vlivem outsourcingu v technologickém průmyslu vznikají víceúrovňové a geograficky rozptýlené dodavatelské řetězce s nepřehlednými články, takže společnosti nemají kompletní přehled o svých logistických aktivitách.“
 
„Paradoxně v odvětví, které je tak úzce spjato s inovacemi, se musí většina společností naučit jejich inovativní způsob myšlení aplikovat i v oblasti dodavatelských řetězců. Jen tak si dokážou s aktuálními výzvami poradit a získají potřebnou pružnost a rychlost, aby mohly konkurovat těm nejlepším firmám, a navíc dosáhly vyšší efektivity a účinnější kontroly nákladů,“ doplňuje Lisa Harrington.
 
Studie se dále věnuje nejlepším postupům společností v technologickém sektoru a jejich způsobu adaptace na nové výzvy. Mezi ně patří uzavírání partnerství s nezávislými logistickými firmami, tzv. třetími stranami (3PL), které samostatně řídí rozmanité logistické aktivity příslušné technologické společnosti. Tito hlavní poskytovatelé logistických služeb používají nástroje pro sledování dodavatelského řetězce v reálném čase. DHL například využívá patentovaný nástroj DHL Resilience360, který umožňuje sledovat a posuzovat stav a výkon celého řetězce. Tyto systémy upozorňují na nenadálé události, jak bylo zmíněno, v reálném čase, takže lze identifikovat potenciální nebo skutečné problémy okamžitě a aktivně je vyřešit dřív, než naruší dodavatelský řetězec.
 
Jan Thido Karlshaus, výkonný ředitel divize DHL Supply Chain, odpovědný za vztahy s firemními zákazníky z technologického sektoru, k tomu říká: „Dokonalý přehled zajištěný hlavním poskytovatelem logistických služeb může zahrnovat vícero úrovní dodavatelů a zabránit vzniku mezer v dodavatelském řetězci. Může poskytovat také přehled o globálních zásobách a umožnit tak managementu přijímat lepší rozhodnutí ohledně objemu, rozmístění, množství a druhu zásob v dodavatelském řetězci.“
 
„Hlavní poskytovatelé logistických služeb nenabízejí pouze přehledné řetězce. Čím dál častěji využívají ‚multiklientská řešení‘, která spočívají ve sdílení procesů v dodavatelském
řetězci – např. skladování, přeprava a IT systémy – s ostatními společnostmi. Cílem je snížení nákladů, minimalizace rizik a zrychlení reakcí na změny. Hlavní poskytovatelé využívají zároveň příležitost ke zvýšení flexibility a snížení komplikací vzniklých zdržením dodání produktu přizpůsobením se potřebám zákazníka a posunutím blíže k místu prodeje.
 

Přečtěte si také

Back to top button