Zprávy

Hyster volá po lepším monitoringu vozíků a kontrolovaném přístupu operátorů

Společnost Hyster podporuje majitele vysokozdvižných vozíků, operátory a manažery v jejich snaze vylepšit efektivitu každodenních operací pomocí analýzy údajů o využívanosti, kontrolovaném přístupu ke strojům a přehledu o výsledcích denních kontrol.

„Mnoho firem postrádá odpovídající monitoring své flotily vozíků,“ říká Thomas Toenders, specialista telematických řešení ve společnosti Hyster. „Celkem často si neuvědomují, že by mohly být mnohem produktivnější a ušetřit finanční prostředky, pokud by využily dat z kvalitního systému pro management flotily.“
 
Hyster vyvinul systém Hyster Tracker™, aby nabídl dokonale vyváženou kombinaci informovanosti a jednoduchosti, která umožní plně využít potenciál veškerých vozíků Hyster®. Jedná se o modulární systém se třemi různými balíčky vylepšení pro nasazení v nejrůznějších podmínkách, který komunikuje pomocí signálu Wi-Fi nebo GSM.
 
„Počáteční investice do hardware je relativně nízká a instalace Hyster Tracker™ si vyžádá pouze minimální odstávku,“ vysvětluje Thomas Toenders. „Vzhledem k nízkým měsíčním poplatkům bývá návratnost investice přibližně jeden rok.“
 
Všechna data nashromážděná systémem Hyster Tracker™ jsou ukládána na bezpečném online portálu HysterTracker.com. Jsou dostupná přes počítač, mobilní telefony i tablety 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Skrze portál je možné zobrazovat a tvořit vlastní reporty, tabulky a grafy. 
 
Bezdrátová kontrola
„První stupeň technologie Hyster Tracker™ zahrnuje veškeré nezbytné sledovací schopnosti, které pomáhají efektivně spravovat flotily vozíků a operátorů. Tato data mohou pomoci identifikovat vybavení, které je nadužívané, a předejít tak zvýšeným výdajům za údržbu a servis. Zároveň dokáží odhalit nedostatečně využité stroje, které by mohly být zapojeny vhodněji,“ vysvětluje Thomas Toenders a dodává, že si uživatelé mohou zobrazovat data o jednotlivých vozících, flotile nebo konkrétním místě.
 
Provozní hodiny, cena provozu, pravidelná údržba, chybové kódy a jejich dopady – to vše může být zaznamenáváno a odesíláno v automaticky generovaných e-mailech za předpokladu, že nastanou určité chyby nebo specifické události, díky čemuž je jednodušší udržovat si přehled a zpětně analyzovat nehody na pracovišti a související poškození produktů. 
 
Bezdrátový přístup
Dodatečnou funkcí bezdrátového přístupu je kontrola přístupu operátorů. Toto řešení pracuje s kartami RFID a zajišťuje, že specifické vybavení používá pouze autorizovaný a řádně proškolený personál. Zároveň pomáhá při správě nehod a zvyšuje odpovědnost řidičů tím, že identifikuje, kdo během incidentu vozík řídil.
 
Za účelem úspory paliva a elektrické energie byla naprogramována funkce, která umožní vypnout neaktivní stroj po uplynutí předem nastavené doby, po kterou je vozík nehybný nebo bez obsluhy.
 
Bezdrátové ověření
Bezdrátové ověření umožňuje operátorovi zkontrolovat funkčnost systému před začátkem směny (Operator Pre-shift Checklist Tracking), což je nejrychlejší způsob jak odhalit jakékoli problémy s vozíkem.
 
„Jednoduše řečeno, tato funkce nutí operátora projít ověřovací procedurou na kontrolním panelu předtím, než může stroj uvést do provozu. Manažeři mohou kontrolovat kdy a jak často musí být tato procedura operátory provedena, což usnadňuje údržbu a zamezuje vynechávání důležitých servisních kontrol,“ dodává Thomas Toenders.
 
V případě, že z kontroly vyplynou varovné signály, mohou být odhalené nedostatky okamžitě napraveny, což snižuje finanční náklady a pravděpodobnost odstavení vozíku.
Thomas Toenders dodává: „I během nejnáročnějších nasazení systém managementu flotily Hyster Tracker™ umožňuje manažerům zvyšování produktivity, kontrolu nákladů a optimalizaci flotily pomocí business intelligence.“
 
Hyster Tracker™ je vysoce efektivní při nasazení s jakýmkoli vozíkem Hyster®, vysokozdvižným vozíkem nebo manipulátorem kontejnerů, ale může být použit i k podpoře celé řady dalších nástrojů určených k nakládání s materiálem, díky čemuž představuje ideální řešení pro řízení smíšených flotil.
 
Hyster Tracker™ je součástí vysokokvalitního trhu s doplňky od společnosti Hyster, mezi něž patří náhradní díly, baterie, přídavné funkce a doplňková řešení, které dále pomáhají vylepšovat provoz. Hyster Tracker™ může být součástí tovární konfigurace. 

Přečtěte si také

Back to top button