Zprávy

IVECO získalo průmyslové ocenění za svou misi ve vývoji vozidel na zemní plyn

Součástí konference NGV GLOBAL 2017 bylo i mezinárodní shromáždění organizované Asociací vozidel na zemní plyn, které se konalo 22. března za účelem udělení řady ocenění v tomto odvětví.

IVECO získalo ocenění „NGV Global Industry Champion“ za 20 let průkopnické práce v rozvoji celé řady vozidel na zemní plyn od lehkých přes střední a těžkou řadu vozidel až po autobusy. 
 
NGV Global, Mezinárodní asociace pro zemní plyn, ocenila IVECO, značku komerčních vozidel mateřské firmy CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI), oceněním „NGV Global Industry Champion“ na konferenci NGV GLOBAL 2017, která se konala v březnu v holandském Rotterdamu. NGV Global reprezentuje celosvětově odvětví vozidel na zemní plyn a věnuje se podpoře použití zemního plynu a biometanu v dopravě, s důrazem na zvyšování hospodárnosti a bezpečnosti ve všech sférách.
 
Každé dva roky jsou touto asociací udělována ocenění za iniciativy a programy ve firmách, které podporují rozšíření sektoru užití zemního plynu na světě. Komise NGV Global vybrala IVECO na základě kritérií, která zahrnovala progres, jehož bylo dosaženo v použití zemního plynu jako alternativního paliva, a podíl na rozvoji trhu s vozidly na zemní plyn. Porota se při svém hodnocení věnovala vlivu aktivit značky na národní, regionální i světové úrovni. NGV Global reprezentuje zájem více než 350 členů na celém světě. Od jejího založení v roce 1986 byla tato asociace svědkem růstu počtu vozidel na zemní plyn (NGVs) téměř z nuly na více než 23 milionů. Pro příštích několik let NGV Global předpokládá stálý nárůst počtu směrem k cíli 65 milionů vozidel na zemní plyn na silnicích v roce 2030.
 
Je to vůbec poprvé, kdy NGV Global udělovala ocenění během své konference a výstavy, a to z důvodu oslav svého 30. výročí. Při předchozích událostech byla ocenění „NGV Global Industry Champion“ udělována lidem a společnostem významně se podílejícím na vývoji tohoto odvětví ve svých regionech. Tento rok bylo ocenění udělováno přímo Vedoucí komisí NGV Global za účelem ocenění hlavních oborů s celosvětovou působností v sektoru přepravy na zemní plyn.
 
 Výkonný ředitel NGV Global Diego Goldin řekl v rámci udílení ceny: „Zaměření IVECA na pohon na zemní plyn, kdy nabízí i alternativní pohon na metan, včetně biometanu, na celou svou produktovou řadu vozidel významně přispívá ke snížení emisí spojených s přepravou. Doufám, že přijmete toto ocenění nejen jako známku toho, že všeho již bylo dosaženo, ale také na důkaz začátku nové kapitoly většího nasazení, vývoje a prosperity technologií na zemní plyn v budoucnosti.“
 
Při přijímání ceny řekl prezident značky IVECO Pierre Lahutte: „Jsme pyšní na to, že náš závazek vyvíjet zemní plyn jako palivo pro udržitelnou dopravu je patrný. V období, kdy mnozí hledají řešení alternativních paliv a cesty vývoje elektrických nebo dokonce vodíkových pohonů, které by bylo funkční jak z hlediska technologie, tak ekonomiky, se zemní plyn prezentuje jako už vyspělé, rozumné a dostupné řešení s přesvědčivými výsledky v rámci snižování emisí CO2, které mohou být ještě výraznější za použití biometanu. Ve společnosti IVECO jsme pracovali na vývoji tohoto udržitelného paliva více než 20 let a dnes již máme okolo 16 000 vozidel v Evropě, která jezdí na zemní plyn nebo bioplyn.“
 
IVECO je světový leader v oblasti komerčních vozidel na zemní plyn a první výrobce, který nabízí celou řadu modelů na zemní plyn od lehkých po těžká vozidla a autobusy. Klíčovou snahou produktové strategie značky je poskytnout svým zákazníkům vozidla, která jim umožní provozovat udržitelnou dopravu jak pro životní prostředí, tak pro jejich rozpočet. Výsledkem strategie je rostoucí poměr nákupu vozidel na zemní plyn nejen v Evropě, ze strany jak nových, tak i stávajících zákazníků.
 
Zemní plyn výrazně snižuje emise a současně snižuje i celkové náklady na vlastnictví, dokonce snižuje i hlukovou zátěž, což je klíčový faktor v obydlených oblastech. V rámci vývoje této alternativní dopravy IVECO předvídalo vícerá doporučení, která přišla ze strany Evropské komise v roce 2016 v její prezentaci Evropské strategie pro mobilitu s nízkými emisemi.
  
Díky zvyšující se dostupnosti bioCNG (bio – stlačeného zemního plynu) a bioLNG (bio – zkapalněného zemního plynu) paliv v Evropě mohou jak logistické, tak přepravní společnosti nyní provozovat CO2 neutrální fleety, které přispívají k nezávislosti na energii a bojují proti změnám klimatu.
 
Ocenění „NGV Global Industry Champion“ je posledním příspěvkem k nedávno získaným národním i mezinárodním oceněním, která ukazují na vedoucí technologické postavení společnosti IVECO i na její závazek udržitelnosti. IVECO Stralis NP, první vozidlo na zemní plyn určené pro dálkovou přepravu, bylo oceněno „Projektem roku 2017“ na evropských Gas Awards of Excellence, „Vehículo Industrial Ecologico del Año“ (Ekologické průmyslové vozidlo roku) 2017 ve Španělsku a bylo také oceněno při udílení britských Green Fleet Awards v roce 2016. Dále vozidlo Eurocargo CNG zvítězilo v souboji o „Udržitelný nákladní vůz roku 2017.“

Přečtěte si také

Back to top button