Zprávy

Jubilejní výstava připomíná 60 let výroby modelu Volkswagen Transporter v závodě Hannover

Závod Hannover vyrábí vozidla legendární modelové řady Transporter od 8. března 1956.

Historické muzeum Hannover připomíná počátky výroby modelu Transporter zvláštní výstavou ve dnech od 9. března do 26. června 2016. Vystaveny jsou mimořádně krásné exponáty ze sbírky výrobního závodu, ale i videa s pamětníky, fotografie a exponáty z pestré historie výrobního závodu. Učni z Akademie Volkswagen předvádějí tři pracovní dny v týdnu aktuální výrobní postupy na interaktivních a prezentačních stanicích a informují o svých pracovních oborech.
 
Profesor Thomas Schwark, ředitel Muzeí kulturních dějin v Hannoveru, k tomu říká: „Výstava ukazuje živoucí historii průmyslu, která začala s příchodem modelu Transporter, a také vliv, jaký měl výrobní závod na vývoj hlavního města spolkové země v poválečném období. Transporter je právě v našem Historickém muzeu nepostradatelný, protože vyjadřuje roli a význam závodu na výrobu lehkých užitkových vozů Volkswagen pro Hannover a celé Dolní Sasko. Z mnoha exponátů jsme sestavili interaktivní výstavu, která se skvěle hodí i k jubileu 775 let Hannoveru‘.“
 
Také hannoverský primátor Stefan Schostok si uvědomuje význam výroby modelu Transporter pro Hannover: „60 let značky Volkswagen Užitkové vozy – to je symbolem 60 let jistých pracovních míst pro Hannover a region. A také 60 let pozoruhodné automobilové historie, neustále rostoucí skupiny fanoušků modelu Volkswagen Transporter, ale i zaměstnanců, kteří se vyznačují zapálením pro svou práci a neustálou ochotou přicházet s inovacemi vyráběných modelů a výrobních systémů. Volkswagen Transporter zajišťuje práci mnoha tisícům lidí v závodě a regionu. Volkswagen Užitkové vozy je však také důležitým partnerem města při společném vývoji budoucích strategií v oblasti dopravy. Pro Hannover a Volkswagen Užitkové vozy to byla šťastná událost, že se hlavní město spolkové země před šesti desetiletími prosadilo v konkurenci více než 230 ostatních obcí při hledání lokality pro nový závod. Z toho se vyvinul úspěšný příběh, který ukazuje, že Německo je ve výrobě automobilů nadále konkurenceschopné.“
 
„Volkswagen Transporter patří k Hannoveru stejně jako sušenky Leibniz, plnicí pera Pelikan a pneumatiky Continental,“ zdůrazňuje také Dr. Eckhard Scholz, předseda představenstva značky Volkswagen Užitkové vozy. Dodnes bylo v hlavním městě Dolního Saska vyrobeno přibližně devět a půl milionu vozidel modelové řady T.
 
Na tom má hlavní zásluhu nejen produktivní výrobní závod, ale především mimořádný tým zaměstnanců. „Naši zaměstnanci odvádějí svou náročnou práci s hrdostí a vášní. S láskou k tomuto mimořádnému vozidlu,“ říká Scholz. Hannoverská výroba modelu Transporter se vyznačuje tradicemi a odborným know-how. A to se v rodinách často předává z generace na generaci: „V těchto rodinách – a v našem závodu jich není málo – se doslova dědí gen výrobců Transporteru. Pradědeček se podílel na výstavbě závodu a pravnučka u nás absolvuje studium v oboru mechatronik,“ říká předseda představenstva.
 
Výroba „tahouna hospodářského zázraku“ byla zahájena nejprve v roce 1950 ve Wolfsburgu. Když sjel v roce 1954 z montážní linky stotisící Transporter, bylo jasné, že bude nutné pro Transporter vybudovat vlastní výrobní závod. Výrobní kapacita hlavního závodu ve Wolfsburgu zdaleka nestačila uspokojovat poptávku. Kromě Brouka bylo možné vyrábět 80 vozidel Transporter, zapotřebí jich bylo 330.
 
Profesor Heinrich Nordhoff, tehdejší generální ředitel společnosti Volkswagenwerk GmbH, se rozhodl pro Hannover. Na severu města, jižně od Středoněmeckého průplavu a v těsné blízkosti dálnice v ulici Mecklenheidestraße v městské čtvrti Stöcken, byly v polovině února 1955 zahájeny první stavební práce – uprostřed mrazivé zimy s velkým množstvím sněhu. Volkswagen již zároveň školil nové zaměstnance pro výrobu Transporteru. Speciálně vypravovaným vlakem jezdili každý den ve 4:10 h z hlavního nádraží do Wolfsburgu, kde byli zasvěcováni do výroby modelu Transporter.
 
Po pouhém jednom roce výstavby sjel 8. března 1956 z montážní linky nového výrobního závodu Hannover první Transporter. Bertina Murkovicová, místopředsedkyně závodní rady Volkswagen Užitkové vozy, k tomu říká: „Zahájení výroby modelu T1 v městské části Hannover-Stöcken bylo začátkem úspěšného příběhu, který trvá dodnes. Z ničeho byly v nejkratší době vytvořeny progresivní výrobní provozy, z nichž se v následujících desetiletích vyvinul za velkého nasazení bezpočtu tisíců zaměstnanců důležitý pilíř koncernu. Tento výrobní závod se vyznačuje především zkušenostmi a zapáleným přístupem zaměstnanců, kteří mají důvěru ve svůj závod, protože v něm mají zajištěná pracovní místa a mohou si vytvářet vlastní budoucnost.“
 
O pracovní místa v tehdy novém výrobním závodě Volkswagen byl velký zájem. Platilo se zde více než dvakrát víc než u jiných zaměstnavatelů. Průměrná hodinová mzda byla dvě marky padesát feniků místo jedné marky dvacet feniků. V roce 1955 stál kilogram kávy cca 10 DM, kilogram chleba 68 feniků. Mnozí opouštěli v polovině 50. let bezpečné pracovní podmínky, aby vyráběli u Volkswagenu, v novém závodě Hannover, vozy Transporter. Obecně byly požadovány odvaha, odborné znalosti, vynalézavost a sebevědomí – atributy, jimiž se vyznačoval každý, kdo vyráběl vozy Transporter.
 
Pamětníci vzpomínají. Heinz Hilbich a Gerd Mogwitz, dva muži, kteří se později vystřídali na pozici předsedy závodní rady v Hannoveru, organizovali v roce 1955 stávku pracovníků, kteří do Hannoveru dojížděli, aby jim společnost hradila polovinu nákladů na dopravu – a měli úspěch. Nebo Günter Noltemeyer, který se vzdal svého jistého pracovního místa bankovního úředníka Dresdner Bank, aby ke zděšení svých rodičů začal u Volkswagenu. „Jít do takové automobilky, na to raději hned zapomeň,“ slyšel od své rodiny. Nebo Noltemeyerova žena Hanni, s níž se seznámil u Volkswagenu a s níž je již 39 let šťastně ženatý. „V roce 1957 jsem vydělávala 200 marek čistého, z toho jsem doma odevzdávala stravné 50 marek. Zůstalo mi ještě 150 marek a mohla jsem si koupit velké krabičky Nivea Creme za deset marek a splnit luxusní přání!“ vzpomíná Hanni Noltemeyerová.
 
Zpočátku pracovalo v hannoverském závodě 4000 zaměstnanců, z toho od března 1956 již 25 žen, kteří vyráběli 230 vozů Transporter denně. Koncem roku 1956 bylo součástí týmu již 270 zaměstnankyň, v roce 1959 se toto číslo vyšplhalo na 1044. Pamětnice Margot Kreyová začínala v roce 1959 jako prostá pracovnice v motorárně, byla zvolena důvěrnicí a od roku 1964 do roku 1993 byla členkou závodní rady, která hájila zájmy žen. „Proti velkému odporu jsem v roce 1974 prosadila v závodě Hannover vyhrazené prostory pro těhotné. To bylo tehdy jedinečné, v rámci společnosti Volkswagen AG i Spolkové republiky Německo!“ říká ještě dnes s velkým potěšením Kreyová.
 
Transporter byl úspěšný i daleko za hranicemi tuzemského trhu. V roce 1962 oslavili zaměstnanci jednomiliontý Volkswagen Transporter „Made in Hannover“. Po modelu T1 byla v roce 1967 zahájena výroba nástupce T2, v roce 1979 následoval T3, v roce 1990 T4 a v roce 2003 T5. Od roku 2015 sjíždí z montážní linky šestá generace úspěšného modelu z Hannoveru. V současnosti je závod Hannover s 14 500 pracovními místy největším průmyslovým zaměstnavatelem a se 750 učni největší vzdělávací institucí v hannoverském regionu.
 
Scholz zdůraznil, že závod Hannover má všechny důvody k optimistickému pohledu do budoucnosti: „Knihy objednávek modelu T6 jsou dobře naplněny.“ Volkswagen Užitkové vozy v uplynulých letech cíleně investoval do nového výrobního zařízení, jako je například největší lisovací linka v Evropě a „nová montáž připravená na budoucnost“, jakož i do nových technologií, jako je tisk 3D a budoucí použití lehkých robotů. „Děláme všechno pro to, abychom i v následujících 60 letech stále vyráběli Transporter ‚Made in Hannover‘,“ řekl Scholz.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button