Letecká doprava

Do roku 2020 se letectví bude podílet na ekonomice Dubaje 53,1 miliardami dolarů

Tahle suma představuje 37,5 % HDP a podpoří existenci více než 750 000 pracovních míst.

Nejnovější zpráva Oxford Economics se zabývá dopady leteckého sektoru na ekonomiku Dubaje a projekty zajišťujícími růst po roce 2020. Aerolinky Emirates, dubajské letiště a letecký sektor se v roce 2013 podílely na dubajské ekonomice 26,7 miliardami dolarů, což představuje téměř 27 %* HDP Dubaje a podpoří existenci celkem 416 500 pracovních míst, které tvoří téměř 21 % celkové zaměstnanosti v emirátu.
 
Toto jsou výsledky nejnovější výzkumné zprávy s názvem „Kvantifikaceekonomických dopadůletectvív Dubaji“ sestavené globální výzkumnou společností Oxford Economics v návaznosti na výzkum, který byl proveden stejnou firmou v roce 2011. Cílem výzkumné zprávy bylo vyčíslit ekonomický dopad leteckého sektoru a jeho dodavatelského řetězce v Dubaji. Navíc report vysvětluje výhody, které letectví přineslo dubajské ekonomice v roce 2013, konkrétně jak přispělo k hrubé přidané hodnotě (HPH)** a zaměstnanosti. Také obsahuje předpověď, jak bude vliv leteckého průmyslu vypadat v roce 2020 a 2030.
 
Zpráva opět potvrzuje rostoucí význam letectví jako hlavního motoru ekonomického rozvoje. Upozorňuje na jeho vliv na rozvoj dalších odvětví, kde hraje roli katalyzátoru pro spektrum různých ekonomických aktivit. „Úspěch Dubaje pramení z jasné vize, podrobného plánování a týmové práce. Není to náhoda, že jsme dnes globálním leteckým centrem. Trvalo nám roky, než se nám podařilo získat klíčové schopnosti a než jsme vybudovali dnešní infrastrukturu. Nyní máme k dispozici dobrý základ, od kterého se můžeme dále odrazit. Budeme pokračovat v našem přístupu založeném na konsenzu, co se týče investic do infrastruktury, volné soutěže na trhu a otevírání a propojování trhů prostřednictvím efektivního provozu. Chceme, aby se Dubaj stala hlavní volbou pro mezinárodní cestující a obchodníky nejen jako destinace, ale také jako dopravní centrum,“ řekl Jeho Veličenstvo šejk Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, předseda a výkonný ředitel společností Emirates Airline a Emirates Group, předseda dubajských letišť a prezident dubajského úřadu pro civilní letectví.  
 
Klíčový dopad letectví spočívá v odhadované hodnotě 16,5 miliard dolarů, kterou se letecký sektor včetně aktivit Emirates Group, dubajských letišť a dalších subjektů působících v leteckém průmyslu, jako jsou letecké společnosti provozující linku do Dubaje, regulační orgány a Dubaj Duty Free, podílel na tvorbě HPH v roce 2013. Tato částka zahrnuje přímé, nepřímé a přidružené příspěvky a rovná se 16,5 % HDP Dubaje a podpoří existenci 259 000 pracovních míst přímo v Dubaji.
 
Spolu s každými 100 dolary vygenerovanými v leteckém průmyslu plyne ze souvisejících výdajů v rámci dodavatelského řetězce 72 dolarů do dalších sektorů místní ekonomiky. Za každých 100 pracovních míst vytvořených v rámci leteckého průmyslu vznikne dalších 116 pracovních míst v dalších odvětvích v Dubaji.
 
Letectví potvrdilo svoji roli nezbytnéhokatalyzátoru růstu turismu v Dubaji. Turismus a cestování měly v roce 2013 ekonomický dopad v hodnotě 10,2 miliard dolarů HPH a podpořily existenci více než 157 000 pracovních míst. V roce 2013 Dubaj přivítala téměř 10 milionů návštěvníků ze zemí mimo Spojené arabské emiráty, kteří ve městě utratili 13 miliard dolarů, což představuje zhruba 1 % celkové útraty zahraničních návštěvníků po celém světě. Úspěch Dubaje jako destinace je výsledkem úsilí veřejného i soukromého sektoru investovat do prvotřídního letectví a infrastruktury vhodné pro turismus a podporující příliv návštěvníků. Toto úsilí se vyplatilo a Dubaj dosáhla v současné době 0,4% podílu na trhu se světovým cestovním ruchem a dopravou, což je dvojnásobek ve srovnání s rokem 2000.
 
Zdokonalení spojení se světem je jednou z nejvýznamnějších předností Dubaje. V roce 2013 Oxford odhadoval, že Dubaj spojí pasažéry s 25 světovými městy (které tvoří 81 % všech metropolí na světě) s celkovou populací více než 10 milionů lidí.  Dubaj má aktuálně přímé linky do 149 měst s celkovou populací více než 1 milion obyvatel a vytváří tak potenciální exportní trhy s více než 916 miliony lidí, což představuje 13 % celkové světové populace.
 
Náklad, který byl odbaven v Dubaji, vzrostl mezi lety 1990 a 2013 ročně o 13,5 % ve srovnání s globálním průměrem, kdy objem obchodu roste o 5,6 % ročně. Přeprava pasažérů a nákladu prostřednictvím Dubaje má také pozitivní dopad na přímé zahraniční investice (FDI) a obchod. Důsledkem je lepší přístup na zahraniční trhy, podpora exportu a vzrůstající soutěživost v rámci místní ekonomiky, ze které profitují spotřebitelé. 
 
Ekonomické přínosy v letech 2020 a 2030 
Vzhledem k silnému růstu mezinárodní osobní a nákladní dopravy se předpokládá, že mezi lety 2014 a 2020 poroste příspěvek leteckého sektoru do dubajské ekonomiky ještě rychleji, než ekonomika samotná. Aerolinky i letiště navyšují kapacitu tak, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku.
 
Při uvážení růstové prognózy a modelové projekce založené na současných plánech na rozšíření dubajského mezinárodního letiště a mezinárodního letiště Al Maktoum v Dubai World Central (DWC) je odhadováno, že celkový ekonomický dopad letectví, turismu a přidružených aktivit vzroste v roce 2020 na ohromnou částku 53,1 miliard dolarů. Tato hodnota bude rovna 37,5 % HDP Dubaje a podpoří existenci 754 200 pracovních míst v Dubaji. 
 
Odhaduje se, že v roce 2020 společnost Emirates přepraví 70 milionů pasažérů. Aerolinka a její partneři postupují v plánování adekvátní infrastruktury, která musí být zajištěna, aby podpořila růst počtu pasažérů a dokázala z něj profitovat.  V tomto roce Dubaj předpokládá, že přivítá více než 20 milionů cestujících, kteří navštíví Expo 2020.
 
Projekty na podporu této šesti měsíční velkolepé akce již byly zahájeny. Bude rozšířen vzdušný prostor, navýšena kapacita letiště i prostor terminálu a vzroste i počet stojánek pro letadla. Cílem tohoto rozšíření je umožnit navýšení počtu stojánek na mezinárodním letišti v Dubaji až o 60 % v roce 2015 a rozšíření služeb pro 90 milionů pasažérů v roce 2018. Odhaduje se, že v roce 2020 na mezinárodní letiště v Dubaji přiletí až 126,5 milionů pasažérů, což je o téměř 30 % více než se předpovídalo v roce 2010. Pokud se zaměříme na ještě vzdálenější budoucnost, předpokládá se růst ekonomického dopadu leteckého sektoru v roce 2030 v hodnotě 88,1 miliard dolarů při podpoře existence 1 194 700 pracovních míst.
 

Přečtěte si také

Back to top button