Letecká doprava

Ministerstvo dopravy podporuje český průmysl

Český kosmický průmysl si připsal významný úspěch.

Tuzemská společnost Frentech Aerospace s.r.o. získala od nadnárodního koncernu Thales Alenia Space komerční zakázku na dodávku mechanismů pro rozvinutí solárních panelů družic v rámci budování nové generace družic amerického systému IRIDIUM NEXT. Hodnota tohoto kontraktu je 1,9 mil. eur. Významný podíl na tomto výsledku má i Ministerstvo dopravy. Právě Ministerstvo dopravy koordinuje všechny kosmické aktivity v České republice. Tento resort je tak odpovědný i za členství České republiky v Evropské vesmírné agentuře (ESA), za kosmickou politiku Evropské unie a projekty Galileo a EGNOS.
 
V přípravě zapojení českého průmyslu do aktivit ESA a do oblasti kosmických aktivit hraje po přechodné období do konce roku 2014 důležitou roli speciální program ESA, takzvaný Pobídkový program pro český průmysl. Jeho cílem je přizpůsobit české subjekty daným požadavkům tak, aby se mohly stát konkurenceschopné v evropském měřítku. „Jak pro Českou republiku, tak pro další vyspělé státy dnes znamená oblast kosmických aktivit politickou a hospodářskou výzvu, jejíž plnění je jednou z  možností řešení hospodářské krize a upevnění jejich pozice v celosvětovém hospodářství,“ uvedl k tomu náměstek ministra dopravy Jiří Žák. Výsledkem této spolupráce je právě zakázka, kterou získala česká společnost Frentech Aerospace od koncernu Thales Alenia Space.
 
V dubnu tohoto roku podepsala společnost Frentech Aerospace s firmou Thales Alenia Space  smlouvu na dodávku 498 kusů mechanismů pro novou generaci 84 telekomunikačních družic systému IRIDIUM NEXT. Hodnota tohoto kontraktu je 1,9 mil. eur. „Jedná se tak o historicky největší komerční projekt z oblasti kosmických aktivit realizovaný v České republice. Mechanismy jsou klíčovým prvkem, který zabezpečuje rozvinutí solárních panelů na družici,“ řekl při té příležitosti ředitel společnosti Frentech Aerospace Pavel Sobotka. První dodávka kvalifikačního modelu se bude realizovat koncem roku 2012.
 
V souvislosti s tímto projektem bude společnost Frentech Aerospace masívně investovat do technologií nezbytných pro realizaci tohoto projektu. Investice bude směřovat do vybudování „Clean Room“, do pořízení termální testovací komory a vybudování čistící linky v hodnotě cca 19 mil. Kč. „Frentech Aerospace jedná v současné době také o dalším možném zapojení v programech ESA, jako například v programu Meteosat třetí generace,“ doplnil Pavel Sobotka.
 
Podle Ministerstva dopravy zejména členství v ESA ukazuje, že kosmické aktivity již dávno nejsou jen vědeckou disciplínou, ale že se jedná především o hospodářskou disciplínu s obrovským společenským, politickým, strategickým a bezpečnostním potenciálem. „Oblast kosmických aktivit je totiž oblastí s nejvyšším potenciálem inovací, a pro české hospodářství tak představuje předpoklad pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti,“ řekl náměstek Jiří Žák.
 

Přečtěte si také

Back to top button