Letecká doprava

Skupina Emirates – 24. rok po sobě v zisku

Skupina Emirates, The Emirates Group, dnes oznámila, že již dvacátým čtvrtým rokem po sobě skončila své hospodaření ve zisku a dosáhla globálního růstu – a to navzdory bezprecedentním ekonomickým tlakům a rekordně vysokým cenám paliva.

V uveřejněné výroční zprávě za rok 2011-12 Emirates Group vykázala čistý zisk ve výši 2,3 miliard AED [saudskoarabských dirhamů] (629 milionů USD), přičemž společnost dnata dosáhla nejvyšších zisků ve své dvaapadesátileté historii. Navzdory aktuálnímu velmi nepříznivému ekonomickému klimatu příjmy skupiny dosáhly rekordní výše 67,4 miliard AED (18,4 miliard USD), což ve srovnání s loňskými výsledky představuje nárůst o 17,8 procent. Pokladní hotovost skupiny se zvýšila o 9,5 procent na úctyhodných 17,6 miliard AED (4,8 miliard USD). „Čtyřiadvacet let po sobě dosahujeme zisku a neustále si udržujeme vzestupnou růstovou trajektorii – to je nesporný úspěch, který se vymyká běžným standardům v odvětví,“ řekla jeho výsost šejch Ahmed ibn Saíd al-Maktúm, předseda představenstva a prezident aerolinií a skupiny Emirates.
 
„Ve fiskálním roce 2011-12 skupina investovala v souhrnu téměř 14 miliard AED (3,8 miliard USD) do nových produktů. Tyto investice nám přinesly nové zákazníky a zvýšily naše mezinárodní aktivity i viditelnost. Úspěšný růst firmy není otázkou štěstí, nýbrž výsledkem dlouhodobých a promyšlených investic. Každý dirham, který utržíme, je investován zpět do našeho podnikání – a právě díky tomuto prozíravému přístupu byla naše skupina schopna udržet si dlouhodobě takto vysokou ziskovost.“ Navzdory nepříznivému hospodářskému klimatu skupina nadále pokračovala v investicích a rozšiřování své zaměstnanecké základny, která se nakonec rozrostla o více než 10 procent. Během fiskálního roku aerolinie Emirates získaly neuvěřitelných 22 nových letadel – jde o dosud nejvyšší meziroční nárůst v jejich historii –, jež byly hrazeny pomocí různých finančních nástrojů. Spolu rozšiřováním flotily letadel se však Emirates zaměřily též na rozvoj své sítě. Do ní přibylo 11 nových destinací a v současné době tak Emirates létají do 34 měst – což opět představuje rekordní počet v historii firmy.
 
„Vypořádat se s překážkami v podobě velmi proměnlivých směnných kurzů a historicky nejvyšších nákladů na pohonné hmoty vyžadovalo mimořádnou houževnatost. Skutečnost, že se nám podařilo udržet růst a dosáhnout zisku i v této ekonomicky nepříznivé době, prokazuje naši vynikající znalost trhů, na nichž působíme,“ dodal šejch Ahmed. Společnosti dnata se podařilo dosáhnout rekordních zisků – nepochybně též proto, že se držela své osvědčené akviziční strategie a získala většinový podíl v online cestovní kanceláři Travel Republic Ltd a padesátiprocentní podíl v jihoafrické společnosti Wings Inflight Services. Významným poznatkem ve výsledcích za fiskální rok 2011-12 je fakt, že 55 procent příjmů společnosti dnata pocházelo z jejích mezinárodních aktivit, což meziročně představuje nárůst o 17 procentních bodů.
 
Ve fiskálním roce 2011-12 se náklady společnosti Emirates na pohonné hmoty meziročně zvýšily o 44,4 procent na 24,3 miliard AED (6,6 miliard USD). Vzhledem k meziročnímu nárůstu provozních nákladů o 24 procent a nárůstu příjmů za stejné období o 16,2 procent Emirates téměř celý rok nesly zničující dopady rostoucích cen paliva samy, po dlouhém váhání však nakonec u všech letenek zavedly palivové příplatky. Kromě vysokých cen paliva komplikovaly činnost společnosti Emirates rovněž i politické nepokoje na Blízkém východě a v severní Africe, které nezůstaly bez dopadů na letové řády. Díky maximálnímu důrazu na provoz a úpravám kapacit a letových řádů se však společnosti Emirates podařilo udržet ziskovost i za této situace.
 
„V posledních pěti letech se kapacita letů společnosti Emirates vyjádřená nabízenými osobokilometry (Available Seat Kilometres – ASK) zvýšila téměř o 100 procent. To umožnilo zavedení nových spojů a vyvolalo příliv dalších zákazníků. Byli jsme první, kdo nových příležitostí využil, a to nám poskytlo jednoznačnou konkurenční výhodu a náskok, který si hodláme udržet,“ řekl šejch Ahmed. S poukazem na svou zdravou finanční situaci Emirates v červnu minulého roku vydaly velmi úspěšnou emisi dluhopisů v celkovém objemu jedné miliardy USD, která byla navzdory obtížím mnoha tradičních partnerů z finančního sektoru, vyvolaným dluhovou krizí eurozóny, globálními investory přijata velmi vřele. To je neklamným důkazem důvěry v obchodní model aerolinií Emirates. Krom toho společnost plně uhradila dluhopis ve výši 250 milionů singapurských dolarů, splatný v červnu 2011. Tento dluhopis, vedený singapurskou burzou, byl vydán v roce 2006 s pětiletou dobou splatnosti. „Do nového roku vstupujeme s opatrným optimismem a s jasnou vizí našeho dalšího úspěchu. Podle toho též volíme kurs současnou nesnadnou ekonomickou situací. Uvědomujeme si, že úspěch v tomto segmentu vyžaduje odhodlání, a nelitujeme toho, že chceme být nejlepší.“
 
„Neusínáme na vavřínech. Vždy chceme dosahovat nejlepších výsledků, ale zároveň si jasně uvědomujeme, že věci jde dělat lépe. Očekávání zákazníků stále rostou a je na nás, abychom rostli spolu s nimi. Díky pomoci našich 63.000 zaměstnanců z mnoha částí světa nepochybujeme o tom, že následující roky budou ještě úspěšnější než ty předchozí,“ dodal šejch Ahmed. Příjmy společnosti Emirates dosáhly rekordní výše 62,3 miliard AED (17 miliard USD), což ve srovnání s fiskálním rokem 2010-11 představuje nárůst o 14,9 procent. Navzdory tomuto výraznému růstu se však  do celkového výsledku hospodaření společnosti Emirates promítlo enormní zvýšení ceny leteckého paliva, a konečný zisk aerolinií tak činí jen 1,5 miliardy AED (409 milionů USD), což ve srovnání s rekordními výsledky předchozího fiskálního roku představuje pokles o 72,1 procent. 
 
Počet přepravených zákazníků stoupl na rekordních 34 milionů osob a jedná se o meziroční nárůst o 8 procent; díky tomu společnost Emirates dosáhla též velmi příznivého využití sedačkové kapacity (Passenger Seat Factor – PSF) ve výši 80 procent, které odpovídá loňským výsledkům. Vzhledem k nárůstu celkové kapacity a množství nabízených osobokilometrů (ASK) o 9,8 procent jsou tyto výsledky jasným důkazem, že zákazníci mají enormní zájem létat moderními stroji z flotily společnosti Emirates. Výnos na cestujícího (Passenger Yield) se zvýšil o 7,8 procent na 30,5 fils (8,3 amerických centů) na využitý osobokilometr (Revenue Passenger Kilometre – RPKM) z původních 28,3 fils (7,7 amerických centů) v roce 2010-11.
 
Příjmy ze všech šesti regionů, v nichž Emirates působí, jsou i nadále vyrovnané, když žádný z nich k celkovým výnosům nepřispívá větším podílem nežli 30 procent. Největší podíl si udržel region Východní Asie a Australasie – celkem 18,2 miliard AED (5 miliard USD), což ve srovnání s rokem 2010-11 znamená zvýšení o 17,6 procent. Ke značnému růstu však došlo i v Evropě, zde konkrétně o 18,2 procent na 17,1 miliard AED (4,6 miliard USD), a Americe, kde se jednalo o nárůst o 21,3 procent na 6,7 miliard AED (1,8 miliardy USD). V obou případech růst odráží rozšíření sítě o nové destinace a zvýšení četnosti letů i kapacity v těchto regionech. Při pohledu na zbytek světa společnost Emirates zaznamenala výrazný nárůst příjmů i v dalších regionech: v západní Asii a Indickém oceánu o 10,6 procent na 7,1 miliard AED (1,9 miliardy USD), v oblasti Perského zálivu, Blízkého východu a Iránu o 15,1 procent na 6,3 miliard AED (1,7 miliard USD) a v Africe s příjmy ve výši 6,1 miliard AED (1,7 miliardy USD) o 9,5 procent.
 
Na rozdíl od globálních ekonomických trendů Emirates zaznamenaly již druhým rokem nárůst ve využití kapacit (PSF) u sedaček kategorie premium class, a to o 1,9 procentních bodů ve srovnání s rokem 2010-11. V případě vlajkové lodi aerolinek, Airbusů A380, pak využití sedačkové kapacity v kategorii Premium i obecně bylo ještě vyšší, a potvrzuje tak dlouhodobou poptávku cestujících po tomto produktu. Pohled mimo území Spojených Arabských Emirátů (SAE) ukazuje, že společnost Emirates i nadále investuje na trzích, kde poskytuje své služby, a rozsáhlými objednávkami nových letadel významnou měrou přispívá k vytváření pracovních míst na americkém i evropském trhu. Na letecké přehlídce Dubai Airshow společnost Emirates oznámila koupi dalších 50 letounů Boeing 777-300 ER s opcí na dalších 20 letadel typu 777-300 ER v celkové hodnotě 26 miliard USD (95,4 miliard AED). Očekává se, že tato zakázka spolu s objednávkou motorů GE90 americké provenience v USA přispěje k vytvoření více než 100.000 kvalifikovaných pracovních míst a bude znamenat příliv miliard dolarů do místní ekonomiky. Vzhledem k objednávkám dalších 232 letadel v celkové hodnotě převyšující 84 miliard USD a celosvětově rostoucím aktivitám aerolinek v oblasti osobní přepravy je společnost Emirates připravena i nadále nezanedbatelným způsobem přispívat k ekonomickému růstu zemí, do nichž létá. Zřetelným důkazem pokračující pečlivě naplánované expanze Emirates je rozvoj její flotily. V minulém roce aerolinie získaly celkem 22 nových letadel – 14 letounů typu Boeing 777-300ER, dva Boeingy 777-200LRF a šest Airbusů A380.
 
Jedná se o zatím nejvyšší roční přírůstek v historii společnosti. I díky větší flotile letadel mohly Emirates v roce 2011-12 rozšířit svou síť o 11 nových destinací. Zejména v posledním kvartálu se společnost cíleně zaměřila na Severní i Jižní Ameriku a mezi lednem a březnem 2012 tak do jejího portfolia přibyly Rio de Janeiro, Buenos Aires, Seattle a Dallas-Fort Worth. Kromě expanze do nových destinací Emirates zároveň přidaly velmi potřebnou kapacitu na 34 stávajících letišť včetně Manchesteru, Hamburku, Frankfurtu, Hong Kongu, Chartúmu, Láhauru a Tunisu. Pro následující rok 2012-13 pak Emirates ohlásily zatím čtyři nové linky včetně Ho Či Minova Města, Barcelony, Lisabonu a Washingtonu.
Nové destinace Airbusů A380 v roce 2011-12 zahrnovaly Mnichov, Řím, Šanghaj, Kuala Lumpur a Johannesburg, čímž počet měst obsluhovaných těmito letouny vzrostl na 17. V následujícím fiskálním roce pak mezi destinace Airbusů A380 přibydou Melbourne, Tokio a Amsterdam. Celkem 20 letounů A380 ve flotile společnosti Emirates bylo zároveň vybaveno palubní Wi-Fi sítí, která cestujícím poskytne nepřetržitou konektivitu.
 
V rámci dalšího zlepšování palubní komunikace společnost Emirates vybavila své letouny typu Airbus A330 a A340 spolu s více než padesátkou Boeingů 777 telefonní službou AeroMobile, díky níž mohou cestující hovořit i během letu.  
Ve snaze o neustálé zlepšování služeb zákazníkům Emirates v uplynulém fiskálním roce zároveň otevřely nové exkluzivní salonky na čtyřech letištích: v San Franciscu, Istanbulu, Colombu a Dubaji, čímž jejich celkový počet vzrostl na 32. Dále pak Emirates rozšířily svou oblíbenou službu odvozu limuzínou do nových měst; nyní je tak k dispozici též v Čennaji a Bangkoku. Nákupem 46 vozů typu Mercedes E200 pak došlo k posílení této služby v SAE pro cestující v první třídě.
Navzdory protichůdným trendům v odvětví nákladní letecké dopravy byl fiskální rok 2011-12 pro Emirates SkyCargo velmi úspěšný. Díky zvýšení objemu přepraveného zboží a vyšším výnosům na přepravený tunokilometr (Freight Tonne Kilometre – FTKM) společnost dosáhla příjmů ve výši 9,5 miliard AED (2,6 miliardy USD) a meziročního nárůstu o 5,4 procent.  
 
Přestože většina konkurentů ze sektoru nákladní letecké přepravy zaznamenala pokles odbavené tonáže, může se společnost Emirates SkyCargo u tohoto ukazatele pochlubit nárůstem o 1,7 procent a dosažením hranice 1 796 tisíc tun, čímž jasně dokázala svou schopnost zvyšovat příjmy navzdory obecným trendům v odvětví. Podíl divize Emirates SkyCargo na celkových příjmech Emirates činí 16,2 procent, a nákladní přepravce tak i nadále zůstává nedílnou součástí rozšiřujících se aktivit společnosti. Na konci fiskálního roku zahrnovala nákladní flotila Emirates SkyCargo celkem osm strojů – dva byly pořízeny na tzv. „mokrý“ leasing (wet lease) a šest na leasing operativní.
 
Divize Destination and Leisure Management (D&LM) dosáhla v tomto fiskálním roce příjmů ve výši 245 milionů AED (66,8 milionů USD), což představuje meziroční nárůst o 8,4 procent. V dvaapadesátileté historii společnosti dnata je rok 2011-12 rokem dosud nejúspěšnějším. Společnosti se podařilo dosáhnout meziročního nárůstu tržeb o 58,9 procent na celkem 7 miliard AED (1,9 miliardy USD). Zároveň vykázala i dosud nejvyšší celkový zisk – 808 milionů AED (220 milionů USD). Provozní náklady dnata se během fiskálního roku zvýšily o 58,9 procent na 6,2 miliard AED (1,7 miliardy USD). Tento růst byl vyvolán převážně první úplnou integrací skupiny Alpha Group. Největší objem prostředků poprvé v historii společnosti dnata přitekl ze stravovacích služeb na palubě a činil 2,5 miliardy AED (668 milionů USD) z celkových tržeb firmy. Hlavním důvodem tohoto posunu v příjmové struktuře je celoroční začlenění Alpha Flight Group, která během roku na paluby letadel dodala přes 48 milionů jídel. 
 
Příjmy z letištních (handlingových) aktivit společnosti dnata, které po palubních cateringových službách představují druhý největší zdroj jejích příjmů, vzrostly o 17,2 procent na hodnotu 2,3miliard AED (632 milionů USD). Tento nárůst lze přičítat především zvýšení objemu aktivit na letištích v Dubaji a Singapuru. Vzestupný trend zaznamenala i divize společnosti dnata zabývající nákladním handlingem; v jejím případě došlo především díky zvýšení tonáže na letišti Dubai International Airport a letišti Changi v Singapuru k nárůstu příjmů o 12,6 procent na 993 milionů (271 milionů USD). Vyšší objemy zboží na letištích Dubai International Airport a Dubai World Central zároveň pro společnost dnata znamenaly nárůst odbaveného zboží o 3,3 procent.
 
V souvislosti s  růstem a expanzí společnosti dnata během uplynulého fiskálního proběhla též výrazná proměna značky dnata a začlenění jejích mnoha dceřiných společností pod zastřešující značku „One dnata“. Mezi 20.000 zaměstnanci společnosti, působícími v 39 zemích světa, se koncept „One dnata“ dočkal velmi vřelého přijetí. K 31. březnu 2012 skupina Emirates Group a její dceřiné společnosti zaměstnávaly více než 63.000 osob zastupujících přes 160 různých národností.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button