Zprávy

Linde Material Handling zveřejnila svou první zprávu o trvale udržitelném rozvoji

Linde Material Handling (Linde MH), přední evropský výrobce vysokozdvižných a skladových vozíků, publikoval na konci roku 2015 svou první zprávu o trvale udržitelném rozvoji.

Zpráva byla vytvořena v souladu se směrnicí G4 mezinárodní organizace Global Reporting Initiative (GRI) a je k dispozici v elektronické i tištěné podobě. Zpráva popisuje vliv podnikatelských aktivit Linde MH na společnost a životní prostředí. Systém řízení udržitelnosti, představený v roce 2015 jako pilotní projekt v celé skupině KION Group, poskytuje skutečný důvod pro uveřejnění této zprávy i související strategie udržitelnosti. V rámci této strategie si Linde MH stanovilo cíle, úvodní nařízení a odpovídající klíčové ukazatele jejich plnění.
 
K hlavním cílům strategie udržitelnosti Linde MH patří ještě více vylepšené, bezpečné a výkonné produkty, efektivní výroba a bezpečné a zdravé pracovní prostředí, jak vysvětluje Sabine Neuß, Chief Operating Officer: „Pro nás to znamená například snižování spotřeby energie a objemu výfukových plynů našich vozíků nebo využívání elektrické energie k jejich pohonu, kdekoliv je to účelné. Jsme odhodláni nacházet další způsoby úspory energie ve výrobě. Například v České republice vybavujeme náš nový závod od samého počátku LED osvětlením. Podobně bereme v úvahu také sociální a ekonomická hlediska. Klíčovými pojmy jsou pro nás v tomto ohledu zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců.“
 
Andreas Krinninger, působící od 1. ledna 2016 ve funkci CEO Linde Material Handling, ke zprávě uvedl: „Mnoho aktivit, které jako společnost Linde MH vykonáváme, ovlivňuje životy lidí kolem nás, ať již přímo, nebo nepřímo. V tomto směru musíme postupovat udržitelným způsobem, tj. mimořádně odpovědně. Tento způsob si můžeme osvojit například vývojem spolehlivých, efektivních a bezpečných výrobků, služeb a řešení, uplatňováním etických principů v každodenních činnostech a očekáváním, že naši dodavatelé budou dodržovat standardy udržitelnosti v celém rozvětveném dodavatelském řetězci.“
 
Udržitelnost je celosvětovou výzvou
Společnost Linde MH vycházela při stanovování priorit svých aktivit z dvanácti celosvětových výzev. Vyčlenila a zhodnotila nejpodstatnější z těchto aktivit – šlo o ty, které mají největší vliv na podnikání společnosti a mají maximální důležitost pro držitele akcií. Jedná se tak o změnu klimatu a nedostatečné zásoby zdrojů, lidská práva, zdravotní a demografické změny, diverzitu, rovné příležitosti a urbanizaci. To vše vyústilo do podoby následujících stěžejních bodů programu udržitelnosti, na které se zaměřuje rovněž zpráva o udržitelnosti – jedná se o strategii a řízení udržitelnosti, správu a řízení organizace, ochranu životního prostředí, výrobky a řešení, společenskou angažovanost a pozici dobrého zaměstnavatele. „Linde MH už v praxi uplatňuje mnoho z toho, co je považováno za udržitelné v oblastech bezpečnosti práce, efektivních výrobků, zdravotní péče a ochrany životního prostředí. Díky vlastním systémům pro posuzování životního cyklu výrobku a řízení oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí už máme k dispozici cenné nástroje k určování směru svých aktivit,“ doplňuje Holger Hoppe, Head of Sustainability Management v Linde Material Handling a skupině KION Group.
 
Na průkopnické cestě
CEO Andreas Krinninger spatřuje ve vydání zprávy a oznámení strategie udržitelnosti důležitý bod k zajištění budoucí životaschopnosti celé skupiny. „Podávání zpráv s vyčerpávajícími údaji o udržitelnosti, jež bude zpočátku zavedeno ve 12 pobočkách a později ve všech zařízeních Linde Material Handling, poskytne východisko pro definování budoucích priorit, cílů a opatření a jejich uskutečňování cíle stát se jedním z nejvíce trvale udržitelných výrobců průmyslových vozíků. Spolu s odpovídající organizační strukturou, jasně zadanými povinnostmi a vhodnou infrastrukturou pro podávání zpráv jsme tak položili nezbytné základy, které jsou nyní budovány napříč celou skupinou KION Group.“
 
Pevná základna dat a udržitelné struktury
Obsah první zprávy o udržitelnosti vychází z obchodních údajů za rok 2014, přičemž bere v úvahu rovněž vývoj roku 2015. Zpráva se týká segmentu Linde Material Handling, byla vytvořena v souladu se směrnicí G4 mezinárodní organizace Global Reporting Initiative (GRI) a zohledňuje údaje ze 175 výrobních a prodejních lokalit ve 13 zemích s celkovým počtem 12 144 zaměstnanců, což je cca 87 % celého segmentu Linde MH.

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button