Motorismus

Ford dosáhl ve třetím čtvrtletí 2013 rekordního zisku

Ford dosáhl ve třetím čtvrtletí 2013 rekordního zisku ve výši 2,6 miliardy USD před zdaněním.

V Praze, 25. října 2013/ – Společnost Ford Motor Company vytvořila ve 3. čtvrtletí 2013 rekordní zisk 2,6 miliardy USD (v přepočtu asi 48,5 mld. Kč) před zdaněním. Ve výsledcích se odrazil přesvědčivý obchodní výkon v Severní Americe spolu s kombinovaným ziskem z mimoamerických oblastí.
 
Celkový zisk společnosti ve 3. čtvrtletí byl o 426 milionů USD vyšší než ve stejném období předchozího roku. Čistý zisk za třetí čtvrtletí činí 1,3 miliardy USD neboli 31 centů na akcii. Cash flow související s automobilovými operacemi dosáhl 1,6 mld. USD, což je za třetí čtvrtletí rovněž rekordní výsledek. Společnost uzavřela kvartál s likviditou ve výši 37,5 miliardy USD – to je o 400 milionů více než na konci předcházejícího čtvrtletí.„Výsledky Fordu za třetí kvartál ukazují celosvětovou sílu našeho plánu One Ford,“ řekl Alan Mulally, prezident a generální ředitel Fordu.
 
„Zůstáváme odhodlaní sloužit zákazníkům na všech trzích nabídkou úplné palety automobilů, které se vyznačují špičkovou kvalitou, hospodárností, bezpečností, designem i užitnou hodnotou.“V Severní Americe dosáhl Ford pošesté za posledních sedm čtvrtletí zisku nejméně dvě miliardy dolarů před zdaněním a provozní marže nejméně 10 procent. Letošní zisk před zdaněním za třetí kvartál byl přibližně roven loňskému výsledku za stejné období. Výhled Fordu pro Severní Ameriku zůstává nezměněn. Za celý rok 2013 společnost očekává vyšší zisk před zdaněním než v roce 2012 a provozní marži na úrovni přibližně 10 procent.
 
V Evropě Ford pokračuje v realizaci transformačního plánu. Ztráta evropské divize 228  milionů USD před zdaněním byla o 240 milionů nižší než ve stejném období předchozího roku. Tržby se meziročně zlepšily o 12 procent. Ford aktuálně předpokládá, že ztráta v Evropě za celý rok bude nižší než v roce 2012. Předchozí výhled přitom očekával ztrátu přibližně na úrovni loňského roku. V pozitivní změně výhledu se příznivě odráží postupující transformace evropských aktivit Fordu.
 

Přečtěte si také

Back to top button