Motorismus

Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi ve 4. čtvrtletí 2012

Industrial Research Forum bylo založeno společnostmi CBRE, DTZ a Jones Lang LaSalle s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi.

Ke konci roku 2011 se k Industrial Research Forum připojila společnost Colliers. Členové Industrial Research Fora sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke  zlepšení transparentnosti trhu. Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice ve 
4. čtvrtletí 2012.
 
Nabídka skladů v ČR
V České republice v současnosti registrujeme 4,113 milionu m2 moderních skladových a výrobních ploch třídy A. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo dokončeno cca 40.300 m2. Ve výstavbě se nachází v současnosti cca 195.000 m2.
 
Realizovaná poptávka
Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací ve 4. čtvrtletí 2012 dosáhla 290.400 m2 a mezičtvrtletně i meziročně vzrostla, a to o 25 %, respektive o 42 %. Ve stejném období jsme zaznamenali čistou realizovanou poptávku bez renegociací ve výši 170.900 m2 (mezikvartální nárůst o 2,7 % a meziroční o 2,5 %).
 
Neobsazenost
Na konci 4. čtvrtletí 2012 bylo napříč celou Českou republikou 283.250 m2 neobsazených skladových ploch. Míra neobsazenosti po třech kvartálech růstu opět poklesla na 6,9 % (mezikvartální pokles o 1 procentní bod).
 
Nájemné
Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) se v České republice pohybuje na úrovni 4,50 EUR/m2/měsíc.
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button