Motorismus

MAN Truck & Bus zřizuje kompetenční centrum pro vozidla s hybridním pohonem

MAN posiluje a podporuje vývoj efektivních a ekonomicky výhodných hybridních pohonů pro nákladní vozidla a autobusy.

Společnost MAN Truck & Bus je jedním z průkopníků ve vývoji hybridních pohonů užitkových vozidel – již v 70. letech dvacátého století naši inženýři pracovali na různých technologiích využívání energie, která vzniká při brždění a na úsporách paliva, a tím pádem také na snižování emisí skleníkového plynu CO2. V současnosti MAN Truck & Bus posiluje všechny svoje aktivity v oblasti výzkumu a vývoje hybridní technologie, důkazem je vytvoření nového kompetenčního centra.
 
„Jsme přesvědčeni, že hybridní technologie pohonu bude hrát zásadní roli ve všech segmentech užitkových vozidel – od městských autobusů až po trucky dálkové silniční dopravy – při pokračujícím růstu efektivity a zachování energetických zdrojů, směřujíce k tzv. E-mobilitě. Nové kompetenční centrum bude zaměřené na hybridní technologii pohonu, od výzkumu až po sériovou výrobu v různých produktových segmentech“, vysvětluje Bernd Maierhofer, ředitel pro výzkum, vývoj a nákup ve společnosti MAN Truck & Bus AG.
 
Loni v září uvedla společnost MAN Truck & Bus do aktivního života první sériově vyráběné užitkové vozidlo se sériovým hybridním pohonem: MAN Lion’s City Hybrid, které spotřebuje o 30 % méně motorové nafty než konvenční citybus s dieselovým pohonem, což součastně znamená také redukci emisí plynu CO2 zhruba o 30 %. Dalším důležitým aspektem je, že od světelných semaforů a ze zastávek se rozjíždí zcela bezhlučně. Městský autobus MAN Lion’s City Hybrid již získal vícero mezinárodních ocenění a mezi provozovateli vozidel pro městskou hromadnou dopravu je o něj velký zájem.
 
Vzhledem k výrazně odlišným požadavkům zákazníků je aplikace hybridních pohonů v užitkových vozidlech náročným úkolem pro všechny finální výrobce. Zatímco v městské hromadné dopravě autobusy využívají cyklus neustálého zrychlování a zpomalování, vozidla v silniční dálkové dopravě jezdí většinou ustálenou rychlostí dlouhé trasy po dálnicích. Rozvážkové nákladní automobily zase distribuují rozličné zboží v městských aglomeracích či v rámci poměrně nevelkého regionu, zatím co stavební vozidla potřebují výkonový potenciál a trakci a při některých aktivitách též výkon pomocných pohonů.

Přečtěte si také

„Zohlednění těchto požadavků při vývoji hybridu si vyžaduje důslednou spolupráci mezi experty na hybridní pohony a specialisty všech produktových segmentů. A přesně to nám umožní nové kompetenční centrum, ve kterém se soustředí vysoce kvalifikovaní zaměstnanci z různých oborů působnosti“, pokračuje Roland Ehnsis, vedoucí řízení inovací v MAN Truck & Bus. Nové kompetenční centrum součastně vytváří prostor na propojení s partnery, dodavateli a dalšími odborníky, například z akademické sféry.
 

Přečtěte si také

Back to top button