Motorismus

Méně pracovních úrazů díky dynamickému řízení Volvo

Podle studie provedené společností Volvo Trucks má více než polovina evropských řidičů nákladních vozidel potíže s bolestmi zad, krku a ramen.

S novým dynamickým řízením Volvo lze vůz řídit jen s minimálním úsilím, což snižuje riziko zranění řidiče. Po dlouhém dni za volantem spousta řidičů nákladních vozidel cítí bolest v horní části zad. 27letý Henrik Gustafsson je jedním z nich. Před pěti lety, kdy jezdíval až do Norska, začal mít problémy se svalem za levým ramenem. Henrik kvůli tomu přestal jezdit dálkové trasy a začal pracovat společně se svým otcem v lese a převážet dřevo.
 
Začal také posilovat, nicméně potíže zcela nevymizely. Před rokem a půl však měl Henrik v rámci testovacího programu příležitost vyzkoušet si jízdu s novým Volvem FH vybaveným dynamickým řízením Volvo. Od té doby se cítí mnohem lépe. „Rozdíl je v tom, že nyní nemusím jezdit tak na hraně, ale naopak velmi bezpečně. Díky dynamickému řízení Volvo je vozidlo velice stabilní,“ říká Henrik Gustafsson.
 
Potíže má každý druhý řidič
Problémy související s nemocemi z povolání jsou již dlouhou dobu známé. Studie, v rámci které společnost Volvo Trucks kontaktovala 160 evropských řidičů, ukázala, že potíže s bolestmi zad, ramen a krku má více než polovina řidičů. Průzkum byl proveden v letech 2011 a 2012 a většinu respondentů tvořili muži věnující se dálkové přepravě. V roce 2011 byla Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci provedena jiná studie, která ukázala, že 54 % žen a 37 % mužů v Evropě pracujících v dopravním odvětví má potíže se svaly a klouby. U řidičů se nejčastěji jedná o záda, ramena a krk.
 
Peter Bark, který se v Institutu dopravního výzkumu, což je výzkumná organizace zabývající se přepravou a logistikou, věnuje výzkumu zdraví a bezpečnosti, vysvětluje proč. „Napínání svalů v rukou a krku, společně s opakovanými pohyby, představuje pro určité svalové skupiny velkou námahu. A křečovité držení volantu pochopitelně přispívá k ještě většímu napětí. Velké svaly, jako například bicepsy, nejsou tak citlivé, avšak při namáhání předloktí a některých svalů spojených s prsty a rukama je riziko únavy větší. Stejně tak vede k únavě i namáhání ramen. Bolest se navíc může následně snadno rozšířit i do zadní části krku.“
 

 
Výrazné omezení vibrací díky dynamickému řízení Volvo
„Nové dynamické řízení Volvo výraznou měrou omezuje pohyby volantu, které jinak běžně vznikají při jízdě na nerovných vozovkách. Tím je řízení pro řidiče nejen snadnější a pohodlnější, ale také se snižuje celková námaha, které jsou svaly a klouby dlouhodobě vystavovány.
 
Díky dynamickému řízení Volvo je při pomalé jízdě na běžných vozovkách potřeba vynaložit k otáčení volantem přibližně o 75 % nižší sílu. Při jízdě na hrbolatých silnicích navíc dynamické řízení téměř zcela eliminuje jakékoli chvění (o 95–100 %). V kombinaci s automatickou převodovkou I-Shift to znamená výrazné snížení tlaku, s nímž se řidič musí vypořádat. Jonas Nordquist pracuje u společnosti Volvo Trucks jako vedoucí produktových funkcí a ziskovosti.
 
„Když pominete vše, co se může řidiči stát mimo vozidlo, jsou opakované pohyby v důsledku nerovnosti vozovek, řízení a řazení, tedy tzv. vibrace celého těla, nejvážnější příčinou nemocí z povolání. Cesty nejsou nikdy zcela rovné, takže tělo se bude při pohybu vždy třást. Tím dochází k něčemu, čemu se v ergonomii říká „poškození z opakovaného namáhání“. Jedním z příkladů takového namáhání svalů je třeba tenisový loket.“ Přesně tento problém se týká řidičů nákladních vozidel, které bolí záda nebo krk. Sedí totiž v klidu, zatímco jejich tělo se houpe nahoru a dolů. Řidič volantem pohybuje s vynaložením určité síly, a čím větší je tato síla, tím vyšší je riziko zranění.
 
Bolest zad, kterou trpěl Henrik Gustafsson, se ukázala jako klasická nemoc z povolání. Takže když si společně se svým otcem kupoval nové vozidlo, volba byla jasná – nové Volvo FH s dynamickým řízením. „Dříve bych se při řízení vozu na úzkých klikatých silničkách velmi namáhal. S dynamickým řízením Volvo však volant nevibruje, a to ani na hrbolatých cestách, kdy by síly působící ze strany za běžných okolností volant rozpohybovaly. S těmito silami se však vypořádá systém, takže se mohu při řízení více uvolnit. Dnes sedím za volantem v úplně jiné pozici,“ konstatuje Henrik Gustafsson.
 
Jak dynamické řízení Volvo funguje
Dynamické řízení Volvo vychází z běžného systému mechanického řízení s hřídelí spojující volant s převodkou řízení. S otáčením kol nákladního vozu pomáhá řidiči hydraulický posilovač. Do soustavy řízení je začleněn elektronicky řízený elektrický motor, který je připojen k hřídeli volantu. Tento motor spolupracuje s hydraulickým posilovačem řízení na základě příkazů od elektronické řídicí jednotky, které jsou zasílány tisíckrát za sekundu. Při nízkých rychlostech tento elektrický motor vyvine potřebnou sílu navíc a při vyšších rychlostech automaticky reguluje řízení a kompenzuje síly, které se na volant přenáší v důsledku nerovností na vozovce nebo například bočního větru.
 
Fakta – ID řidiče
Společnost Volvo Trucks uspořádala v letech 2011 a 2012 průzkum mezi 160 evropskými řidiči nákladních vozidel. Více než polovina dotázaných uvedla, že má potíže s bolestmi zad, ramenou či krku. Většinu respondentů tvořili muži věnující se dálkové přepravě.
 
Fakta – bezpečnost práce a zdraví v přepravním odvětví
Podle studie bezpečnosti práce a zdraví v přepravním odvětví, kterou v roce 2011 provedla agentura OSHA, trpí v Evropě 54 % žen a 37 % mužů pracujících v dopravním odvětví potížemi se svaly a klouby. U řidičů nákladních vozidel se nejčastěji jedná o záda, ramena a krk. V rámci průzkumu uvedlo 43 % německých pracovníků, že mají bolesti spodní části zad. Potíže se zády, které jsou často spojovány s mechanickými vibracemi, jsou nejčastější nemocí z povolání u belgických přepravců. Španělští přepravci uvedli v letech 2000 až 2005, že 90 % pracovních úrazů se týkalo svalů nebo kloubů.
 

Přečtěte si také

Back to top button