Motorismus

Řidiči, pozor! 1. listopad se blíží a s ním i povinnost užít zimní pneumatiky

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března.

V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat. Oproti loňsku se tak nic nemění.
 
V zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. března, budou muset řidiči používat zimní pneumatiky. Tato povinnost je platná celoplošně od loňské zimní sezóny. Vyskytuje-li se na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza, vozidlo musí mít zimní pneumatiky vždy. To platí i v podmínkách, dají-li se takové podmínky očekávat. Řidič má tak nadále odpovědnost vůči sobě i ostatním účastníkům silničního provozu.
 
Ke změně legislativy pro letošní motoristické zimní období tedy nedochází. „Již letos na jaře jsem prohlásil, že i nadcházející zima zůstane beze změny. Právní úpravu tak budeme realizovat ne dříve, než od sezóny 2013/14,“ řekl k případné úpravě legislativy ministr dopravy Pavel Dobeš. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že dopravní značení „Zimní výbava“ zůstává nadále v platnosti. Obcím zůstává možnost dopravní značku umístit na svém území. Tam, kde dopravní značka bude umístěna, musí mít vozidlo zimní pneumatiky i v případě příznivého počasí.
 
Co je to dopravní značka „Zimní výbava“?
Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava-konec“ jsou dopravní značky, které zůstávají v platnosti i po 1. 11. 2011. Označují úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno zimními pneumatikami za všech klimatických podmínek, tedy nejen v případě, kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové jevy přepokládat.
 
Co přikazuje tato nová značka?
Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového vozidla pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik. A to na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg včetně) nebo pouze na hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg). Limitní hmotností 3 500 kg je pro účely této značky myšlena maximální přípustná hmotnost vozidla, podle staré legislativy hmotnost celková.
 
Kdy platí tato značka?
Tato dopravní značka platí od 1. listopadu do 31. března. Pod značkou může být případně umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
 
Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS  či terénní pneumatiky.
 
Co musí dále splňovat tato zimní pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).
 
Proč právě 4 mm, případně 6 mm?
Podle průzkumů a také na základě zkušeností bylo zjištěno, že zimní pneumatika s hloubkou dezénu nižší než 4 mm (u vozidel do 3 500 kg) již ztrácí své vlastnosti na sněhové pokrývce, ztrácí tzv. samočistící efekt.
 
Mohu použít protektorované pneumatiky?
Ano, mohou, musí být označeny výše uvedeným značením tj. M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.
 
Jak je to s přívěsem?
Na vlastní přípojné vozidlo se povinnost vyplývající z této značky nevztahuje, povinnost
je vztažena na motorové vozidlo kategorie M a N, které toto přípojné vozidlo táhne.
 
Kde končí platnost příkazu?
Platnost příkazu této dopravní značky ukončuje pouze dopravní značka “Zimní výbava-konec“ (č. C15b).
 
Zjistím někde, na které komunikaci je značka umístěna?
Ministerstvo dopravy bude podporovat zveřejnění informací o umístění této dopravní značky na pozemních komunikacích.
 
 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button