Zprávy

Odborná konference Linde Material Handling letos ve znamení investic

Tradiční konference Linde Material Handling (Linde MH) přinesla obchodním partnerům společnosti Linde MH zajímavá témata, která se věnovala manažerskému investování z těch nejrůznějších úhlů pohledu.

Ať to byly informace o pořizování manipulační techniky s ohledem na celkové náklady vlastnictví, tipy pro investici do vlastního zdraví, podněty pro řízení výkonnosti zaměstnanců či způsoby jak nejlépe zabezpečit obchodní vztahy. O úspěchu konference svědčil velký zájem odborné veřejnosti a podnětné diskuze, které každý z renomovaných přednášejících v auditoriu vyvolal.
 
Konference Linde MH se letos konala již po čtvrté a její odborný program ocenilo více než 90 účastníků z řad obchodních partnerů společnosti a další odborné veřejnosti. „Velmi náš těší, že se nám letos povedlo připravit tak atraktivní program,“ říká Ing. Jindřich Kotyza, jednatel a ředitel Linde Material Handling Česká republika s.r.o., a dodává, „konference nám umožnila potkat se a pohovořit s našimi partnery a společně diskutovat nad aktuálními tématy, se kterými se české společnosti dnes a denně setkávají.“
 
Konferenční program zahájila přednáška hlavního ekonoma společnosti Deloitte, Davida Marka, která se věnovala analýze české ekonomiky v globálním kontextu a očekávanému vývoji tuzemských i globálních makroekonomických ukazatelů, které mají přímý vliv na činnost českých firem. Následoval zajímavý příspěvek Michala Schustera, který účastníky konference zasvětil do tajů prezentačních dovedností a nastínil jim, jak nejlépe investovat do co nejlepšího manažerského projevu, který je často klíčem k dosažení obchodních cílů společnosti.
 
Specialisté z Linde MH připravili pro návštěvníky konference srovnání různých druhů pohonu manipulační techniky, a to z pohledu celkových nákladů na vlastnictví, a nezapomněli ani na nejmodernější trendy v tomto oboru, které Linde MH, jako lídr na poli s manipulační technikou dlouhodobě sleduje. Modelové případy tak poukázaly i na high-tech, jako jsou Li-Ion baterie, palivové články či vodíkové technologie, které Linde MH ve svých strojích aktuálně testuje. Bezpečnost obchodních vztahů a možnosti, jak ji správnými kroky posílit, byl předmětem příspěvku Jiřího Hlaváče z TPA Horwath.
 
V závěru konference se téma investic stočilo směrem k lidským zdrojům a lidskému zdraví. Investice do zdraví, téma MUDr. Reného Vlasáka, vedoucího lékaře Centra preventivní medicíny v Praze, poukázalo na základní předpoklad úspěšného pracovníka – jeho tělesné a duševní zdraví a přineslo tipy, jak si zdraví pěstovat, posilovat a udržet do vysokého věku. Lucie Melicharová ze společnosti learn2grow se potom následně věnovala novým možnostem úspěšného řízení lidských zdrojů. 

Přečtěte si také

Back to top button