Různé

Rekord v překladu námořního zboží

Přístav Hamburk vytvořil nová pracovní místa a zvýšil svůj podíl na trhu.

Přístav Hamburk nabral rekordní kurs a dosáhl za prvních šest měsíců roku 2014 celkového překladu 72,6 milionů tun (+6,6 procent). Univerzálnímu přístavu Hamburk dominuje s 50,7 miliony tun překlad kontejnerů s výslednými 4,8 miliony TEU (+6,8 procent). Největší evropské přístavy na severu kontinentu zaznamenávají průměrný nárůst celkového překladu o 1,8 procent, v překladu kontejnerů 2,6 procent.
 
Přístav Hamburk tak může při zpětném pohledu hlásit nadprůměrný nárůst a na trhu v přepravě kontejnerů zvýšení podílu z 25,7 procent na 26,7 procent. Překlad kusového zboží se s 51,6 miliony tun postaral o nárůst o 8,8 procent. „Výjimečně silný nárůst vidíme u překladu plných kontejnerů: 4,2 milionů TEU bylo odbaveno přes hamburké přístavní překladiště.  To je o 8,2 procent více než v předchozím roce a více, než bylo kdy v dějinách přístavu přeloženo za první pololetí“, sděluje Axel Mattern, člen představenstva Hafen Hamburg Marketing e.V. (HHM).
 
Zpoždění lodí a stavební úpravy nezpůsobily žádné ztráty
Kvůli podstatnému zpožďování  lodí v kontejnerové přepravě o průměrných 70 hodin a více,  které postihlo především velké kontejnerové lodě o nosnosti 6.000 až 7.000 TEU a které velmi rychle vedlo k dopravním zácpám na přístavních terminálech, stojí všechny velké kontejnerové přístavy na pobřeží Severní Evropy před velkou výzvou a musí bojovat s následky zpožďování  takových lodí. A navíc, velký počet stavenišť  v přístavu i v okolí Hamburku také částečně ovlivňuje dopravní proud.
 
„Velmi nás těší, že i za těchto ztížených podmínek v hamburském přístavu jsme byli v konkurenci s ostatními přístavy tak úspěšní a získali dokonce další množství nákladů“, říká Axel Mattern. Zajistit spolehlivost a kvalitu přístavu Hamburk je velmi důležité i pro hamburského senátora zodpovědného za hospodářství, dopravu a inovaci, Franka Horcha: „Naším úkolem je zajistit logistickým řetězcům v přístavu a jeho okolí opět vysokou míru spolehlivosti, která z přístavu vytvořila preferovaného poskytovatele služeb v logistice. Investice do infrastruktury nemají žádnou alternativu. Kdo dnes požaduje, aby se zde méně budovalo, ten riskuje budoucnost tohoto prostoru!“, zdůrazňuje Horch.
 
Heinrich Ahlers, předseda vedení Buss Port Logistics zdůrazňuje, že dosažitelnost univerzálního přístavu Hamburk pro těžké náklady je základem pro mnohé přístavní podniky a jejich zaměstnance:  „ Projektové přepravy zajišťují pracovní místa u přístavních poskytovatelů služeb a na víceúčelových terminálech, jako na našem terminálu Buss Hansa. Hamburská politika musí při obnově infrastruktury nadále spolupracovat se spolkovou vládou a okolními spolkovými zeměmi, aby se zamezilo migraci a s tím spojené ztráty již dosažených hodnot“.
 
Z pohledu marketinkové organizace přístavu je důležité, aby zajištění dosavadní dobré koordinace stavebních prací v přístavu a na hlavních dopravních tepnách přispělo k dosažení rekordního výsledku. „Jak přístavní překladní firmy, tak i dopravní podniky působivě dokázaly, že i při dočasném omezení dopravy je možné přeložit větší množství zboží a dopravit ho do vnitrozemí.
 
Již nyní zjišťujeme, že čtyři labské tunely přinesly citelné zmírnění dopravní situace. Také nutné rekonstrukce na Köhlbrandbrücke pokračují  dobře a v říjnu budou dokončeny“, potvrzuje Axel Mattern. Jens Meier, předseda vedení HPA doplňuje: „Naše fantastická čísla jsou zároveň výzvou do budoucna. Jen společně můžeme garantovat dopravní proud také v budoucnu a tím udržovat trvalý kurs.“
 
Představenstvo HHM dělá vše pro to, aby zákazníci přístavu v Německu i v zahraničí byli prostřednictvím zástupců přístavu informování  o zvláštních výzvách, jako například o ještě neuskutečněné úpravě plavební dráhy na dolním a vnějším Labi, o omezeních kvůli stavebním pracem a o dočasných překážkách v odbavení na terminálech. „Naši zákazníci mají velké pochopení pro mimořádné situace. Je jim jasné, že situace v dopravě a odbavování v jiných velkých evropských kontejnerových přístavech také není bez problémů s dopravními zácpami.
 
Sázíme na rychlé uskutečňování a dokončení plánů infrastruktury, která je pro Hamburk velmi důležitá a má vliv na výkonnost přístavního a dopravního hospodářství v Hamburku i v Metropolitním regionu. Hamburk je největší německý přístav i logistické stanoviště a přejímá, jako točna globálních zbožových proudů, vynikající funkci pro naše hospodářství a zahraniční obchod našich sousedních zemí“, doplňuje Ingo Egloff, člen představenstva HHM.
 
Počet velmi velkých kontejnerových lodí v Hamburku se nadále zvyšuje
 První pololetí se také vyznačovalo neočekávaným navyšováním množství překladu námořního zboží, které do Hamburku připlouvá na stále větších kontejnerových lodích. V prvním pololetí připlulo do Hamburku 244 velmi velkých kontejnerových lodí (Ultra Large Container Ships) s kapacitou kolem 10.000 TEU a více. Počet těchto velkokapacitních lodí se oproti roku minulému zvýšil o 27,1 procent a jasně ukazuje, že realizování úpravy plavební dráhy na dolním a vnějším Labi je pro přístav a lodní dopravu velmi naléhavé.
 
Dvouciferný nárůst kontejnerové dopravy s Čínou, Indií, Afrikou a regionem Baltského moře
Přístav Hamburk profituje ze stabilního zahraničního obchodu Německa a silné poptávky sousedních evropských zemí. Přes tento důležitý severoevropský přístav se přepravilo v relaci do Číny 1,4 milionů TEU (+12,9 procent), v indické relaci zaznamenal Hamburk celkem 118.000 TEU (+13,2 procent). Mimořádně  dobře se vyvíjí i kontejnerová doprava s Afrikou s 171.000 TEU (+33,3 procent). Týdně odplouvá více než 160 feedrových lodí do regionu Baltského moře, z toho 32 do ruských přístavů.
 
Rekordního cíle 145 milionů tun může být dosaženo na konci roku
„V roce 2014 můžeme v překladu námořního zboží dosáhnout nárůstu o čtyři procenta a v přepravě kontejnerů až pěti procent, pokud vše poběží bez problémů“, předpovídá Axel Mattern. Předpokladem pro to je další nárůst kontejnerové dopravy s Čínou a nerozšíření dalších sankcí v zahraničním obchodu s Ruskem. A proto by bylo možné dosáhnout v roce 2014 výsledného celkového překladu kolem 145 milionů tun a v překladu kontejnerů 9,7 milionů TEU. Tak by byl překročen rekordní výsledek 140 milionů tun z roku 2008.
 

Přečtěte si také

Back to top button