Silniční doprava

Balíček mobility v cílové rovince

Po deseti hodinách vyjednávání se nad ránem 12. prosince Rada a Evropský parlament dohodly nad kompromisem u Balíčku mobility, který se projednává skoro tři roky (předložen koncem května 2017). Dohodu ještě musí formálně potvrdit Rada a EP na plenární schůzi po novém roce.

Obsah dohody je vítězstvím kompromisní cesty prosazované českou stranou, která v první řadě znamená, že silniční dopravci nebudou spadat pod vysílací směrnici při všech bilaterálních ani tranzitních přepravách. Mimo směrnici jsou i třetizemní přepravy, které bude možné udělat až dvě na cestě zpět do domovské země, naopak pod směrnici bude spadat plně kabotáž a cokoliv nad rámec výše uvedeného. Do domovského státu se vozidla musí vrátit do osmi týdnů.

Přečtěte si také

Změna nastane v povinnosti instalace digitálních tachografů, která bude nově platit pro vozidla v mezinárodní přepravě již od 2,5 t. Nejdůležitějším pozitivem je, že naši dopravci po přijetí Balíčku nebudou muset čelit v každé zemi jiným předpisům pro vysílání, jakým je dnes například německý MiLoG, francouzský Loi Macron apod. „Přijaté kompromisní návrhy jistě nejsou dokonalé, ale v zájmu dohody je akceptujeme, i když jisté překážky mezinárodní silniční dopravě přinesou,“ říka Marin Felix za ČESMAD Bohemia.

Přečtěte si také

Back to top button