Silniční doprava

Češi tápou v dopravních předpisech, čtvrtina by nedala přednost zprava

V České republice je registrováno téměř 5 milionů osobních automobilů.

Jejich řidiči ve valné většině případů porušují dopravní předpisy velmi výjimečně. V exkluzivním průzkumu pojišťovny Generali to o sobě alespoň tvrdí 77 % z nich. „Nejen podle policejních statistik je realita jiná. Součástí průzkumu byly také nákresy dopravních situací. I u té nejjednodušší by čtvrtina řidičů nedala přednost zprava,“ upozorňuje tiskový mluvčí pojišťovny Generali Jiří Cívka.
 
Porušování předpisů přiznala pouze 3 % řidičů, 6 % nechtělo na otázku odpovědět a dalších 14 % tvrdí, že předpisy porušují, pouze pokud spěchají. Zbytek je přesvědčen, že předpisy porušuje jen velmi výjimečně.
 
Podle policejních statistik došlo vloni v České republice v téměř 86 tisícům dopravních nehod s hmotnou škodou téměř 5 miliard korun. Škody na zdraví jsou přitom několikanásobné. Statistiky ovšem zahrnují pouze nahlášené karamboly. Reálně je jejich počet vyšší, protože ze zákona nemusí účastníci nehody kontaktovat policii pokaždé.
 
„Ne všichni řidiči to však vědí. V průzkumu, který jsme pojali jako obdobu testu z autoškoly, odpověděl každý desátý dotázaný, že účastníci dopravní nehody jsou povinni hlásit policii každou nehodu bez ohledu na výši hmotné škody,“ doplňuje čísla Jiří Cívka z Generali. Podle zákona přitom musí být policie přivolána k nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující 100 tisíc korun. „Tuto možnost označilo jako správnou 86 % řidičů,“ dodává Jiří Cívka.
 
KŘIŽOVATKY „KAMENEM ÚRAZU“
 
Podle policejních statistik zemřelo vloni v České republice při nehodách 629 lidí. Ve více než třetině případů se jednalo o řidiče osobních automobilů. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nevěnování se řízení vozidla, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem a nesprávné otáčení nebo couvání. Českým řidičům však působí problémy i znalost správného řešení dopravních situací na křižovatkách.
 
„Součástí průzkumu byly také obrázky dopravních situací s variantami možného řešení. U té nejjednodušší, která se týkala přednosti zprava, odpověděla chybně čtvrtina řidičů,“ komentuje výsledky Jiří Cívka z Generali.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Přečtěte si také
Kamenem úrazu bylo řešení dopravní situace na křižovatce ve tvaru písmene T. Řidiči měli určit, které auto najede do křižovatky jako první a v jakém pořadí křižovatku opustí. „Jednašedesát procent šoférů odpovědělo, že jako první projede křižovatkou zelené auto, po něm červené a naposledy modré. Pokud by se tím řídili ve skutečnosti, došlo by k dopravní nehodě,“ popisuje Jiří Cívka z Generali. Ještě před realizací průzkumu vyvolalo řešení této situace bouřlivou diskuzi na facebookovém profilu pojišťovny Generali, do které se zapojilo více než čtyři tisíce lidí. Stejně jako v průzkumu i zde řešila většina z nich situaci chybně.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


„Kromě přednosti zprava pořád platí přednost protijedoucího vozu, pokud řidič odbočuje vlevo. Správně je to tedy tak, že do křižovatky najede první řidič červeného auta, který ale dává přednost autu zelenému. To však musí pustit modré auto, protože dává přednost zprava a zároveň pro modré auto už zprava nikdo nestojí vzhledem k tomu, že červené auto najelo do křižovatky. První tedy projede křižovatkou modrý vůz, poté zelený a jako poslední opustí křižovatku auto červené,“ popisuje klasický autoškolový „špek“ Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení BESIP ministerstva dopravy.
 
„Dvě procenta řidičů by se při řešení této situace řídila heslem, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Deset procent pak vůbec nevědělo, jakým způsobem situaci řešit,“ doplňuje Jiří Cívka z Generali.
 
VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK, KAM S NÍM?
 
Ne zcela jasno mají čeští šoféři také v tom, jak se zachovat při poruše vozu. Každý desátý by po odstavení vozidla umístil výstražný trojúhelník doprostřed vozovky. Zbytek by jej umístil správně na okraj vozovky ve vzdálenosti nejméně 50 metrů za vozidlem. Na dálnici je pak vzdálenost dvojnásobná.
 
Řidiči si nejsou také docela jistí ani tím, jaké povinnosti mají navzájem, pokud se stanou účastníky dopravní nehody. „Celých šestatřicet procent je přesvědčeno, že účastníci dopravní nehody jsou si povinni navzájem předložit doklady o zaplacení pojistného. Jen osmapadesát procent šoférů by si však v takovém případě správně vzájemně prokázalo svou totožnost,“ přidává Jiří Cívka z Generali.
 
RIZIKOVÍ ŘIDIČI SI PŘIPLATÍ
 
Nejrizikovější skupinou na silnicích jsou dlouhodobě mladí nezkušení řidiči v silných autech. Pojistnou ochranu vozidla plní ze zákona povinné ručení. Rizikoví řidiči však musejí počítat s tím, že za povinné ručení zaplatí více, zatímco ti zodpovědní mohou u Generali ušetřit až 70 %. „Součástí našeho povinného ručení může být krytí pro případ střetu vozidla se zvířetem, a to nejen lesním, ale i domácím či hospodářským. Jen za loňský rok jsme evidovali přes dva a půl tisíce těchto nehod,“ doplňuje Miroslav Matějka, produktový manažer pojišťovny Generali.
 
Povinné ručení již dávno nemá z pohledu řidičů status nutného zla. Naopak. Postupně se přesouvá do role služby, která je schopna motoristům pomoci v řadě nepředvídatelných situací. Moderní povinné ručení nabízí celou řadu rozšířených služeb, zpravidla poskytovaných zdarma. „Kromě ceny je dobré posoudit také výši limitů škod na zdraví a na majetku. Současně také rozsah služeb a servis pojišťovny,“ popisuje Jiří Cívka.
 
Pokud kromě povinného ručení sáhnou motoristé také po havarijním pojištění, je jejich volba rozhodně správná. Podle typu „havárky“ získají krytí pro případ havárie, odcizení, živelní události, vandalismu, požáru nebo výbuchu. Navíc, pokud jej uzavřou v kombinaci s povinným ručením, ušetří.
 
V Česku má podle průzkumu pojišťovny Generali uzavřeno povinné ručení na všechna vozidla v domácnosti 96 % řidičů. Povinné ručení musí mít ze zákona všechna vozidla zapsaná v registru vozidel. „Tuto odpověď v průzkumu zvolila pouze polovina řidičů,“ uzavírá výsledky průzkumu pojišťovny Generali Jiří Cívka.

Přečtěte si také

Back to top button