Silniční doprava

EP schválil novou legislativu v mezinárodní kamionové dopravě

Evropský parlament (EP) ve čtvrtek definitivně schválil novou legislativu EU, která má zlepšit pracovní podmínky řidičů a ukončit narušování hospodářské soutěže v silniční nákladní dopravě.

Poslanci na středečním (8. 7.) hlasování odmítli všechny nové pozměňovací návrhy směrnice a dvěma nařízením, na kterých znění se vyjednavači EP a Rady EU dohodli ještě v prosinci. Texty všech tří aktů odsouhlasili ministři členských států EU již v dubnu. Parlament tak definitivně schválil reformu v oblasti silniční nákladní dopravy, která je známá jako balík opatření v oblasti mobility.

Nová pravidla týkající se vysílání řidičů, doby řízení a odpočinku řidičů, jakož i lepšího vymáhání pravidel týkajících se kabotáže (přepravy v rámci státu dočasně zajišťované dopravcem z jiné země EU po vyložení převáženého nákladu) mají ukončit naroušení hospodářské soutěže v odvětví silniční dopravy.

Pro zamezení podvodům budou používat tachografy instalovány do vozidel, které budou zaznamenávat každé překročení hranic (FOTO: Gareth Fuller / PA via AP)

Reforma má pomoci zajistit lepší podmínky odpočinku pro řidiče a umožní jim trávit více času doma. Dopravní společnosti budou muset upravit jejich pracovní dobu tak, aby se řidiči v sektoru mezinárodní nákladní dopravy mohli pravidelně vracet domů, a to každé tři nebo čtyři týdny v závislosti na tom, jak bude rozvržen jejich pracovní čas. Povinný týdenní odpočinek nebude možné čerpat v kabině vozidla. Pokud řidič čas odpočinku stráví mimo domov, zaměstnavatel bude povinen uhradit mu náklady na ubytování.

Pro zamezení podvodům budou používat tachografy instalovány do vozidel, které budou zaznamenávat každé překročení hranic. Ve snaze zabránit systematické kabotáži se zavede čtyřdenní přestávka, která musí uplynout před tím, než může vozidlo provádět další kabotáže v téže zemi.

V rámci opatření zaměřených proti schránkovým společnostem by podniky silniční nákladní dopravy měly být schopné prokázat, že podstatnou část své přepravy provádějí v členském státě, v němž jsou registrovány. Nová legislativa obsahuje požadavek, aby se nákladní vozidla vraceli do operačního centra podniku každých osm týdnů. To se bude vztahovat i na lehká užitková vozidla s hmotností nad 2,5 tuny, které budou muset být rovněž vybavena tachografem.

Nová legislativa vstoupí v platnost po jejím zveřejnění v Úředním věstníku EU, k čemuž by mělo dojít v následujících týdnech (FOTO: TASR)

Reforma přináší právní rámec, který by měl zamezit rozdílným přístupem jednotlivých členských států k řidičům zpoza jejich hranic a zajistit všem řidičům spravedlivou odměnu. Pravidla týkající se vysílání řidičů se budou vztahovat na kabotážní a mezinárodní přepravu s výjimkou tranzitní, bilaterální přepravy a bilaterální přepravy se dvěma dodatečnými nakládkami nebo vykládkami zboží.

Nová legislativa vstoupí v platnost po jejím zveřejnění v Úředním věstníku EU, k čemuž by mělo dojít v následujících týdnech. Směrnice o vysílání řidičů nadobude účinnosti 18 měsíců po vstupu v platnost. Nařízení o dobách odpočinku a návratu řidičů nabude účinnosti 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU a nařízení upravující návrat nákladních vozidel a přístup na trh nabude účinnosti 18 měsíců po vstupu v platnost.

Nejdůležitější změny, které přináší balíček opatření v oblasti mobility

Řidiči musí být pravidelně vracet domů

Dopravní společnosti musí svůj harmonogram zorganizovat tak, aby se řidiči v mezinárodní kamionové dopravě mohli pravidelně vracet domů (každé 3 nebo 4 týdny, v závislosti na časovém rozvrhu). Povinný týdenní odpočinek nebude moci být vykonáván v kabině vozidla. Zaměstnavatel bude povinen řidiči proplatit náklady na ubytování.

Čtyřdenní přestávka mezi kabotáže

Tachografy instalovány do vozidel budou zaznamenávat každé překročení hranic. Aby se zabránilo systematické kabotáži, zavede se čtyřdenní přestávka, která musí uplynout před tím, než může vozidlo provádět další kabotáže v téže zemi.

Podniky silniční nákladní dopravy jsou povinné prokázat, že podstatnou část své přepravy provádějí v členském státě, v němž jsou registrovány. Tohle opatření má pomoci v boji proti schránkový firmám.

Dodávky budou vybaveny tachografy

Lehká ůžitková vozidla nad 2,5 tuny se budou také řídit legislativou EU pro dopravní společnosti a budou také muset být vybaveny tachografy.

Výjimky pro tranzitní a dvoustrannou přepravu

Pravidla týkající se vysílání řidičů se budou vztahovat na kabotážní a mezinárodní přepravu s výjimkou tranzitní, bilaterální přepravy a bilaterální přepravy se dvěma dodatečnými nakládky nebo vykládky zboží.

Ve spolupráci
transport-logistika.cz
Zdroj
TASR

Přečtěte si také

Back to top button