Silniční doprava

Hostitelská dohoda o přesunu GSA do Prahy prošla parlamentem

Senát souhlasil s ratifikací Hostitelské dohody mezi Českou republikou a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém, týkající se jejího umístění, podpory, výsad a imunit.

Ministr dopravy Pavel Dobeš u příležitosti projednání Hostitelské dohody horní komorou parlamentu připomněl důležitost tohoto dokumentu: „Ratifikace dohody a následné umístění sídla GSA budou mít velmi pozitivní dopad na naši pozici na světové mapě kosmických aktivit. Již pouhé rozhodnutí Rady EU o umístění GSA v Praze v prosinci 2010 výrazně zvýšilo zájem klíčových kosmických hráčů o Českou republiku.“
 
Podle ministra dopravy tento zájem nepochází jen z Německa, Francie či Velké Británie, ale i z mimoevropských zemí jako je Japonsko, Brazílie a USA. „Producenti kosmických technologií globálního formátu jako EADS Astrium nebo Honeywell zřídili v ČR své pobočky. Společnost Telespazio z Itálie projevila zájem o spolupráci na tvorbě aplikací GNSS pro zabezpečení železničního dopravy,“ řekl ministr Pavel Dobeš a doplnil skutečnost, že česká společnost Frentech nedávno obdržela dosud největší tuzemskou zakázku v kosmickém sektoru na subdodávky koncernu Thales Alenia Space dosahující téměř 2 mil. eur.
 
Ministr dopravy Pavel Dobeš očekává, že po samotné ratifikaci dohody a reálném přestěhování sídla GSA dojde k dalšímu zvýšení tohoto zájmu se všemi pozitivními dopady na domácí produkci špičkových technologií, mezinárodní konkurenceschopnost, vědu, výzkum i prestiž.
 
Rozsah imunit poskytovaných dohodou agentuře je podle Ministerstva dopravy standardní. V podstatě jen opakuje výsady a imunity, které jsou zaručené Českou republikou obecně všem evropským úředníkům Protokolem o výsadách a imunitách EU, tvořícím součást Smlouvy o fungování EU.
 

 

Přečtěte si také

Back to top button