Silniční doprava

Ministerstvo dopravy bojuje proti podvádění v autoškolách

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Policií ČR pracuje na zátahu proti autoškolám, kde pravděpodobně docházelo k podvodným vydáváním řidičských oprávnění.

Podle předběžného odhadu se problematickým způsobem k řidičskému oprávnění v České republice dostaly v řádech minimálně stovky řidičů. Takovým praktikám by v budoucnu měl zabránit nový zákon o autoškolách.
 
Inspiraci pro tvorbu nového zákona o autoškolách a ke změně dosavadního stavu čerpá MD z moderních evropských systémů. „Současná situace je neudržitelná. Navrhujeme zřízení nové organizace, pod kterou budou spadat všichni zkušební komisaři a která bude mít transparentní dohled nad vykonávanými zkouškami, s vyloučením možnosti úplatků,“ řekl ministr dopravy Pavel Dobeš.
 
Podstatnou změnou pro žáky autoškol by měla být také nově navrhovaná dvojkolová cesta k řidičskému oprávnění. Žák tak bude muset v autoškole na vyhrazeném místě pro výuku absolvovat nejprve teoretickou část s prvními praktickými dovednostmi s řízením vozidla. Až si osvojí základní ovládání vozidla a zvládne teoretické učivo, složí první část zkoušky před zkušebním komisařem – zkoušku z pravidel silničního provozu. Po absolvování této zkoušky žák s instruktorem poprvé vyrazí do pravidelného provozu, kde bude následovat praktický výcvik v provozu. Teprve po tomto výcviku bude žák připuštěn k závěrečným zkouškám – zkoušce jízdy zručnosti a zkoušce jízdy v silničním provozu.
 

Připravovaný zákon o autoškolách je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení a předpokládá se, že věcný záměr bude vládě předložen ještě v průběhu letních měsíců. Nově přinese i povinnost pro zkušební komisaře. „Chceme, aby se tito lidé neustále vzdělávali. Cílem je mít vysoce profesionální komisaře, kteří budou mít v oblasti výcviku autoškol silný respekt,“ doplnil Pavel Dobeš.

Přečtěte si také

 

Přečtěte si také

Back to top button