Silniční doprava

Návrh na omezení reklamy u silnic je před schvalováním

Sněmovna dnes propustila do závěrečného čtení vládní novelu zákona o pozemních komunikacích, která má kromě jiného do pěti let od přijetí odstranit od silnic většinu reklamních poutačů.

Tento záměr však dnes zkritizoval poslanec ČSSD Josef Smýkal, který tvrdí, že novela pouze vytěsňuje jednu skupinu provozovatelů reklamu a nahrazuje ji jinou. Novela také vzbudila rozruch kvůli návrhu na snazší kácení stromů u silnic a železnic. 
    
Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil vypustit ustanovení, které umožňuje vlastníkovi dálnice nebo silnice odstranit přerostlou vegetaci. Podmínkou bylo, aby se tak stalo na návrh nebo po poradě s policií, případně příslušným úřadem. Spolu s tím výbor doporučil vypustit související ustanovení, které má zjednodušit kácení jednotlivých stromů podél silnic a železnic. Proti této možnosti protestuje například ekologické sdružení Arnika. Tvrdí, že jde o bezprecedentní oslabení ochrany dřevin u silnic. 
    
Ustanovení počítá s tím, že jednotlivé stromy by mohli silničáři kácet jen po ohlášení, nyní je nutné správní řízení. Netýkalo by se to stromořadí. Podle předkladatelů by se zjednodušení vztahovalo hlavně na dřeviny, které by mohly ohrozit bezpečnost provozu. Vláda uvádí, že opatření by umožnilo správcům silnic i železnic reagovat bez nežádoucího prodlení na aktuální stav silniční vegetace nebo dřevin v ochranném pásmu dráhy a odstraňovat ty dřeviny, které představují významné ohrožení bezpečnosti provozu. 
    
Sněmovní hospodářský výbor doporučil změnit pravidla pro tzv. nízkorychlostní vážení kamionů. Na silnicích I. třídy s výjimkou rychlostních komunikací by ho zajišťoval kraj ve spolupráci s policií nebo celníky, případně by tuto činnost svěřil pověřené osobě. Na ostatních komunikacích by nízkorychlostní vážení zajišťoval jejich vlastník nebo jím pověřená osoba. Pokud převažovaný kamion překročí povolenou hmotnost, zaplatí jeho provozovatel náklady na vážení 6000 korun a k tomu ještě pokutu. 
    
Poslanec ČSSD Smýkal řekl, že projednávaná novela zákaz reklamních poutačů neobsahuje a jen vytěsňuje jednu skupinu provozovatelů a nahrazuje ji jinou, a to za cenu hrozby žalob i arbitráží. Tvrdí, že předložená změna představuje pouze fiktivní regulaci. Předloha také umožní zavést slevy na mýtném pro vozidla, která často využívají zpoplatněné silnice. Poslanec KSČM Pavel Hojda předložil návrh, který se týká poskytování těchto slev. Argumentoval tím, že slevy připraví Státní fond dopravní infrastruktury o část peněz. Proto navrhl, aby tyto odpuštěné poplatky do 15. března následujícího roku fondu dopravy doplácel Státní fond životního prostředí.
 

Přečtěte si také

Back to top button