Silniční doprava

Nejčastější otázky a odpovědi k výjimkám v dopravě

I. Zákaz provádění přepravy přes hranice České republiky se nevztahuje na provádění mezinárodní nákladní dopravy zboží, a to ať již vozidly s největší povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny jsou-li určeny k přepravě nákladu, nebo vozidly s největší povolenou hmotností nepřesahující 3,5 tuny jsou-li určeny k přepravě nákladu, tzn. musí se jednat o vozidla kategorie N. Pro tyto typy přeprav je však nutné využít pouze povolené hraniční přejezdy. Na tyto typy přeprav se nevztahuje vzdálenostní omezení 100 km od státní hranice.

Při přejezdu hranic je nutné doložit
a) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),
b) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky)
c) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy)
d) výpis z živnostenského rejstříku

Přečtěte si také

II. Těm dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě, kteří se nestačí do 00:00 hod. dne 14. 3. 2020 vrátit na území České republiky, bude po dosažení hranice České republiky umožněno dojet s cestujícími, kteří jsou občany České republiky nebo cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, do cílového místa na území České republiky tím samým dopravním prostředkem jako jednorázovou přepravu v rámci silniční osobní příležitostné dopravy.

III. Pro cestující z jiného členského státu, kteří zůstanou na území České republiky i po 14. 3. 2020, je za účelem repatriace těchto cizinců do jejich domovského státu, povolen vjezd prázdného autobusu (s řidičem) na území České republiky.

IV. Doprovází-li vozidlo s nadrozměrným a nadměrným nákladem doprovodné vozidlo (např. malé osobní vozidlo), bude na posádku doprovodného vozidla pohlíženo jako na součást tohoto vozidla.

V. Přepravu nově vyrobených autobusů po vlastní ose nelze považovat za nákladní dopravu, není-li prováděna přímo dopravcem, a proto tato vozidla nemohou překračovat hranice území České republiky.

VI. Pokud se má řidič ujmout nákladního vozidla za hranicemi České republiky, bude mu to umožněno na základě předložení průkazu profesní způsobilosti řidiče a vyplněného formuláře (Potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy), který naleznete v příloze.

VII. S požadavky na změny stanovených hraničních přechodů je nutné obrátit se na Ministerstvo vnitra.

VIII. Možnost vykonávat taxislužbu za současné situace: z usnesení vlády č. 200/2020 Sb. vyplývá, že taxislužba jakožto podnikání není jakkoliv omezena, taxislužbu tedy lze provozovat. Možnost řidiče vycestovat do zahraničí: jde o dotaz směřující svým obsahem na Ministerstvo vnitra. Z informací na stránkách Ministerstva vnitra vyplývá, že český občan nesmí z České republiky cestovat do rizikové země, kterou je např. Německo. Pokud by již např. v Německu občan byl a cestoval zpět do České republiky, musel by se podrobit karanténě. Žádnou výjimku pro řidiče taxislužby Ministerstvo vnitra nestanovilo.

IV V rámci obchodní letecké dopravy je od 14. března 2020 možné při cestě z ČR transferovat nebo transitovat na jakémkoli letišti přes území rizikového státu při cestě do destinace ve státě, který není na seznamu rizikových států. Stejně tak je možné při cestě z oblasti, která není na seznamu rizikových států, transferovat nebo transitovat na území rizikového státu při cestě do ČR. Seznam rizikových států je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Od 16. března 2020 se opatření dále zpřísní, nebude umožněno občanům ČR vycestovat kamkoli za hranice ČR a cizincům nebude umožněn vstup do ČR z jakéhokoli státu světa, až na výjimky. Občané ČR se stále budou moci vracet zpět do ČR za určitých podmínek, cizinci naopak vycestovat z ČR.

Místa určená pro přejezd hranic

I. Rakousko

Silniční:
Dolní Dvořiště – Wullowitz
České Velenice – Gmünd
Hatě – Kleinhaugsdorf
Mikulov – Drasenhofen

II. Německo

Silniční:
Strážný – Phillippsreut
Pomezí nad Ohří – Schirnding
Rozvadov-dálnice – Waidhaus
Folmava – Furth im Wald/Schafberg
Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein
Krásný Les – Breitenau
H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain

III. Letiště

Praha/Ruzyně
Kbely

Další místa určená k překračování vnitřních hranic pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00:

I. Rakousko

Silniční:
Vratěnín – Oberurnau
Valtice – Schrattenberg
Nová Bystřice – Grametten
Hevlín – Laa an der Thaya

II. Německo

Silniční:
Všeruby – Eschlam
Jiříkov – Neugersdorf
Vojtanov –Schönberg
Cínovec – Altenberg

Přečtěte si také

Back to top button