Silniční doprava

Německo dočasně ruší zákaz jízd kamionů o víkendu

V souvislosti se šířením pandemie požádala německá federální vláda spolkové země, aby dočasně zrušily zákaz jízdy nákladních vozidel přes víkend.

Německo dočasně zrušilo zákaz víkendových jízd nákladních vozidel nad 7,5 t, nicméně každá spolková země si nastavila trochu jiná pravidla. Zatímco například Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hamburk, Porýní-Falcko či Sasko-Anhaltsko nedělají žádná omezení z hlediska typu zboží, ostatní země povolují transport suchého či drogistického zboží. Stejně tak každá země si nastavila jinou dobu platnosti této výjimky.

 Kompletní přehled (v angličtině) podle jednotlivých zemí najdete zde.

Přečtěte si také

Back to top button