Silniční doprava

Policie i celníci budou následující měsíc tolerovat odchylky od vyhlášky č.561

Ministerstvo dopravy povoluje plošnou výjimku ze zákazu jízdy na dálnicích a na silnicích I. třídy na území České republiky.

To, co se dělo zatím neoficiálně, včera potvrdilo Ministerstvo dopravy. V souladu s článkem 14.2 nařízení 561/2006 oznámilo Komisi, že v době od 16.3. po dobu 30 dnů budou české úřady uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech.

Řidiči, kteří vinou kontrol na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel, musí důvod odchylky nejpozději po dojetí na místo přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list. Současně musí řidiči dbát na to, aby žádným způsobem neohrozili bezpečnost silničního provozu.

Přečtěte si také

Back to top button