Silniční doprava

Reakce na rozhodnutí ÚOHS zakazující plnění rámcové dohody na dodávku autobusů délky 12 m pro Ústecký kraj

Společnost Scania Czech Republic s.r.o. nesouhlasí s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne 15. 4. 2019, v němž ÚOHS zakázal plnění rámcové dohody mezi Dopravní společností Ústeckého kraje (DSÚK) a naší společností uzavřené dne 28. 12. 2018 na dodávku 71 kusů linkových autobusů délky 12 m. Vozidla se již začala vyrábět.

Zákaz plnění rámcové smlouvy odůvodňuje ÚOHS údajnými diskriminačními podmínkami předchozího tendru, které DSÚK použila i pro uzavření smlouvy s naší společností. Právní argumentaci ÚOHS nepovažujeme za korektní a dostatečně podloženou. Podle našeho názoru byly podmínky tendru nastaveny maximálně transparentně a nediskriminačně. Z veřejně dostupných zdrojů lze ověřit, že nastavené zadávací podmínky jsou v tendrech na dodávky autobusů naprosto standardní a že jim prokazatelně dokáže vyhovět dostatečný počet dodavatelů. Jinou věcí je však samotný zájem o danou zakázku. Skutečnost, že o původní tendr nebyl zájem, je objektivním důsledkem přetlaku zakázek na stávajícím trhu s autobusy a omezených kapacit jejich výrobců, nikoliv důkazem nezákonnosti nastavení zadávacích podmínek. I naše společnost se původně ucházela o jiný tendr, ačkoliv splňovala i podmínky napadené zakázky.

Je naprosto legitimní a logické, že se DSÚK snažila potřebné autobusy pro Ústecký kraj opakovaně pořídit, aby byla zajištěna dopravní obslužnost kraje Naše společnost byla v době oslovení schopna autobusy odpovídající požadavkům DSÚK dodat. Aktuální rozhodnutí ÚOHS bohužel znamená komplikaci s dodávkami autobusů, což v konečném důsledku nejvíce poškodí obyvatele Ústeckého kraje. Proto kvitujeme avizované rozhodnutí DSÚK bránit se proti rozhodnutí ÚOHS podáním opravného prostředku (rozkladu) k předsedovi ÚOHS.

Přečtěte si také

Back to top button