Silniční doprava

Řidiči mezinárodní kamionové dopravy nejsou pendleři!

V souvislosti se změnou pohybu tzv. pendlerů přes hranice dochází k určitý nejasnostem ohledně řidičů MKD. Zde přinášíme vysvětlení Ministerstva dopravy.

Hned na úvod je třeba jasně říct, že řidiči mezinárodní kamionové dopravy nejsou pendleři! Nemusí nastupovat karanténu a nemusí být v kuse 21 dní v zahraničí. Pořád pro ně platí, že musí mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní kamionové dopravy a také musí minimalizovat kontakt a nosit roušky.

Přečtěte si také

A jaká jsou tedy nová pravidla pro pendlery zavedená od 26. března od půlnici? Citujeme Ministerstvo dopravy.

Pendleři se rozdělují na tři hlavní skupiny – jednak podle místa překračování hranice a jednak dle typu práce:

A) Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému

  • Platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem. Od 26. 3. 2020 dochází ke zmírnění podmínek pro tzv. pendlování pro tuto skupinu osob.

​Nadále se vyžaduje pouze: Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS – viz nový vzor na webu mvcr.cz

Nevyžaduje se tak: 

  • Knížka přeshraničního pracovníka –
  • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní) 
  • Karanténa po návratu 

Základními složkami IZS jsou: hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky – analogicky stejné složky v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku. I pro tyto pendlery platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.), nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) – viz níže část Ostatní povinnosti. Rodinné příslušníky se doporučuje nebrat s sebou, platila by pro ně povinnost karantény

B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem
Od 26. 3. 2020 k žádné změně nedochází. Pro tuto skupinu platí stejná pravidla jako doposud. Pravidla jsou stejná i pro pendlery jezdící pracovat do ČR. Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu)

Hlavními pravidly jsou: 

  • Pravidelné překračování vnitřních hranic – pravidelností je myšleno překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru o místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice 
  • Pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele o pendler musí mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka.

C) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem

  • Musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování)
  • Nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7.
  • Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody – nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě. Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere zřetel).
  • Mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii.

Přečtěte si také

Back to top button