Silniční doprava

Vláda kvůli kolonám na hranicích rozšiřuje zákaz předjíždění kamionů

Od 19. 3. 2020, 18:00 hod na dobu 60 dnů je na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 omezena doprava nákladních vozidel nad 3,5 t ve směru k hraničním přechodům, a to zákazem předjíždění pro nákladní automobily.

Důvodem omezení je eliminace tvorby kolon na hraničních přechodech a upřednostnění vybrané přepravy, která to z povahy věci vyžaduje.

Omezení (zákaz předjíždění pro nákladní automobily) bylo stanoveno v těchto úsecích:

  • dálnice D1 od km 366,300 vpravo (směr státní hranice),
  • dálnice D2 od km 35,000 vpravo (směr státní hranice),
  • dálnice D5 od km 136,300 vpravo (směr stání hranice),
  • dálnice D8 od km 86,900 vpravo (směr státní hranice) a od státní hranice po km 88,200 vlevo (směr Praha, z důvodu kontrol Police České republiky),
  • dálnice D11 od km 76,650 vpravo (směr státní hranice, resp. silnice I/33).

Výjimku z tohoto zákazu mají vozidla užitá při:
a) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
b) přepravě živých zvířat,
c) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
d) přepravě poštovních zásilek,
e) přepravě zdravotnického a biologického materiálu, léků a materiálu pro jejich výrobu.

Přečtěte si také

Back to top button