Zprávy

UniControls na veletrhu InnoTrans

UniControls představila na veletrhu InnoTrans systém pro nadřazené řízení vlaku, multimediální, telematický a kamerový systém, nebo koncept „vlaku bez oken“

Oslavila také 25 let od založení společnosti a uzavřela významný kontrakt na dodávku řídicích a informačních systémů do rekonstruovaných vozů metra hlavního města Gruzie Tbilisi.
 
Společnost UniControls, významný hráč a mezinárodně uznávaný dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, představila na největším mezinárodním veletrhu dopravních technologií, inovačních komponentů, vozidel a systémů na světě InnoTrans 2016 v Berlíně (20. – 23. září 2016) nový systém pro nadřazené řízení vlaku na bázi ethernetu doplněný o bezpečnostní prvky dle úrovně integrity bezpečnosti SIL 2, multimediální, telematický a kamerový systém, nebo futuristický koncept „vlaku bez oken“. Okna nahrazují interaktivní LCD obrazovky, které poskytují cestujícím informace o průběhu cesty, pozici vlaku, navazujících spojích, počasí, nebo nabídce jídelního vozu a další multimediální obsah. Součástí expozice UniControls byly dále např. elektronický rychloměr a LED světla dceřiné společnosti UniControls-Tramex. U příležitosti konání této prestižní akce oslavila společnost také 25 let od svého založení a mimo jiné i podepsala nový významný kontrakt s Gruzínským opravárenským závodem na dodávku systému nadřazeného řízení, informačního systému pro cestující a kamerového systému do rekonstruovaných vozů metra hlavního města Gruzie Tbilisi.
 
„V posledních třech letech jsme se zabývali hlavně vývojem platformy pro řídicí a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet. Z těchto rozvojových projektů vznikla nová generace TCMS pod označením TCMSe (Train Control and Monitoring System based on Ethernet) a Multimediální informační systém pro cestující, který přinesl cestujícím v železničních vozech ještě více informací a zábavy. Právě tyto systémy jsme společně s konceptem vlaku bez oken představili na letošním veletrhu InnoTrans v Berlíně,“ říká Ing. Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.
 
Není žádným tajemstvím, že s konceptem letadla bez oken si už několik let pohrávají designéři největších výrobců dopravních letadel z celého světa. Okna se do vagonu vlaku nebo metra vyřezávají, což je v současné době stejně nákladné jako pořízení a instalace LCD obrazovky. Vyřezávání děr do konstrukce vagonu ale hlavně snižuje odolnost a tedy i bezpečnostní parametry trupu vagonu a pochopitelně i jízdní vlastnosti soupravy.
 
„Dnes se kolejovými vozidly s našimi systémy mohou svézt lidé v metrech i vlacích v Evropě, Asii, Americe a nově také v Africe. Napříč kontinenty registrujeme mezi cestujícími, dopravci a výrobci vlaků zvýšený zájem o pohodlí, rychlost, bezpečnost a také o informace a zábavu formou konzumace multimediálního obsahu během cesty vlakem. Nedokáži teď odhadnout kdy a kde si první cestující jako první vyzkouší také vlak s LCD obrazovkami místo oken, ale tipuji, že by to mohla být Asie,“ předpovídá Antonín Felber.
 
 
UNITRACK TCMSe – Systém nadřazeného řízení vlaku
 
Nejdůležitější vlastnosti:
• Integruje hlavní řídicí jednotku vozidla, zobrazovací jednotky pro strojvedoucí, I/O systémy a Ethernet komunikační infrastrukturu tvořenou vlakovou páteřní sítí (ETB – Ethernet Backbone Network) a vozidlovou sítí (ECN – Ethernet Consist Network).
• S využitím bezdrátových sítí LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS, GSM-R a WiFi zajišťuje pře­nos dat mezi vlakem a stacionárními systémy.
• Nabízí redundanci všech klíčových komponent a pro zajištění vysoké spolehlivosti a dostupnosti, umožňuje zapojení vozidlové Ethernet sítě ECN v kruhové topologii.
• Řídicí a displejové jednotky jsou programovatelné v jazycích C/C++ a PLC jazycích podle standardu IEC 61131-3.
• Poskytuje velkou variabilitu v připojení dalších systémů vlaku.
• Umožňuje rozsáhlý soubor diagnostických funkcí.
UNITRACK TCMSe je robustní, modulární a škálovatelná platforma pro realizaci systémů nadřazeného řízení (TCMS) na míru dle požadavků zákazníka. Pro snadnou integraci funkcí palubních systémů poskytuje komunikační síť, zařízení a softwarové nástroje. Systém nabízí redundanci všech klíčových komponent pro dosažení vysoké spolehlivosti a dostupnosti.
Komunikační síť je na vozidlové i vlakové úrovni realizována sítěmi Ethernet dle normy pro vlakovou komunikační síť TCN (IEC 61375). Její aplikační protokol TRDP zajišťuje interoperabilitu a bezproblémovou integraci koncových zařízení.
Gigabitový Ethernet na úrovni vozidlové sítě (ECN) s kruhovou topologií poskytuje rychlý a spolehlivý datový přenos s krátkým časem obnovy po chybě. Síť ECN může být také realizována jako síť s lineární topologií. Možnosti komunikace rozšiřují MVB a CAN sběrnice a řada RS-232/422/485 rozhraní.
UNITRACK TCMSe zajišťuje bezdrátovou komunikaci mezi vlakem a stacionárními systémy prostřednictvím bezdrátových 3G/4G, GSM-R a WiFi sítí.
Řídicí a diagnostické funkce TCMS jsou prováděny řídicími jednotkami, zobrazovacími jednotkami pro strojvedoucí a I/O systémy. Pro jejich snadné programování v jazycích PLC podle standardu IEC 61131-3 je určeno integrované vývojové prostředí UniCAP IDE. Ukládání podrobných diagnostických záznamů v zařízeních a vzdálený přístup přes Ethernet rozšiřují možnosti diagnostiky a přispívají k rychlejšímu nasazení systému.
Implementace:
ŠKODA TRANSPORTATION (Česká republika) -Dopravní podnik města Petrohrad (Rusko), Souprava metra řady 18Mt, 19Mt a 20Mt; TOYO DENKI (Japonsko) -Dopravní podnik města Chengdu (Čína), Soupravy metra pro Chengdu, Linka 1; PARS NOVA (Česká republika) -ČD – České dráhy (Česká republika), Elektrické lokomotivy řady 362 a 242.
 
 
UNITRACK OMTS – PIS, PAS, CCTV
Systém v sobě integruje služby orientované na cestující vhodné pro všechny typy kolejových vozidel v městské, regionální i dálkové dopravě. Jeho součástí je informační, rezervační, diagnostický a kamerový systém a vlakový rozhlas. Systém je navržen tak, aby vzájemné vazby jednotlivých subsystémů vytvářely synergické efekty a přispívaly tak k snižování pořizovacích a provozních nákladů. Provozovatel systému má k dispozici robustní softwarový ekosystém, který zabezpečuje jednotné datové rozhraní na vozidlové i pozemní systémy, správu datového obsahu, diagnostiku a vzdálený SW update. Navíc díky modulární koncepci, SW a HW vývoji lze přizpůsobit řešení specifickým požadavkům výrobců a provozovatelů vozidla. Samozřejmostí je splnění požadavků definovaných v UIC vyhláškách, TSI a EN drážních technických normách. Kromě zobrazování dopravních informací spojených s jízdou vlaku, umožňuje systém zobrazit na displejích ve vysokém rozlišení také multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty). Systém dále podporuje informace o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti, poloze vlaku na mapových podkladech a další. Systém lze díky otevřenému rozhraní snadno rozšířit o systémy třetích stran (např. Wi-Fi a odbavovací systémy). Správu datového obsahu, vzdálený SW update a sledování diagnostických dat lze realizovat přes jednotné datové rozhraní MOMA.
 
Vlastnosti systému:
• Integruje informační, rezervační, diagnostický a kamerový systém a vlakový rozhlas
• Modulární koncepce a otevřené rozhraní na vozidlové a stacionární systémy
• Univerzální řešení vhodné pro všechny typy vozidel a dopravy
• V souladu s CR LOC&PAS TSI, PRM TSI, UIC 176, UIC 568, UIC558
• Interoperabilita podle TCN standardu – WTB a ETB
 
 Přínosy pro zákazníka:
• Splňuje všechny požadavky na informační systémy dané legislativou a provozovateli
• Robustní softwarový ekosystém pro obsluhu a správu systému
• Vzdálená diagnostika, správa a SW update
• Kompletní dodávka od 1 výrobce snižuje provozní a pořizovací náklady
• Podporuje bezpečnostní funkce – nouzová komunikace, kamerový systém
• Vysoká úroveň integrace se synergickými efekty
• Ověřené řešení s více než 1500 instalacemi např. PESA BYDGOSZCZ SA (POLSKO), ŽOS TRNAVA (SLOVENSKO), PARS NOVA (ČESKÁ REPUBLIKA), S.C. ATELIERELE C.F.R. GRIVITA S.A. (RUMUNSKO).
 
Komplexní řídicí a komunikační systémy skupiny UniControls používají zejména výrobci kolejových vozidel, železniční dopravci a průmyslové společnosti v České republice i mimo ni. Mezi významné zákazníky v České republice patří ČD, Metro/DPHMP (vlakový dispečink všech tří tras pražského metra), SŽDC i energetické společnosti jako např. ČEZ (řídicí systém elektrárny Počerady). Mezi nejvýznamnější zahraniční zákazníky patří např. japonská společnost Toyo Denki (dodávky nadřazeného řízení pro vozy metra v čínském Chengdu), čínská dopravní univerzita v Dalianu (metro v Číně, Turecku, Indii, Argentině a nově i v západoafrické Ghaně), francouzská společnost Alstom, státní dopravce ve Finsku a mnoho dalších. Společnost UniControls rovněž uvedla do provozu komplexní automatizaci tranzitu plynu na Slovensku pro eustream.
 
Společnost UniControls je také držitelem mnoha národních i mezinárodních ocenění. V loňském roce se probojovala až do finále v soutěži European Business Awards, kde bylo přihlášeno 24.000 firem z 33 evropských zemí a získala ocenění Ruban d’Honneur 2014/15, kterým byly oceněny ty nejdynamičtější firmy v Evropě s ohledem na jejich inovativní přístup, podnikatelský úspěch a etický postup v podnikání. S Informačním, rezervačním a diagnostickým multimediálním systémem vhodným pro všechny typy osobní dopravy od městských až po dálkové spoje pod názvem UniTrack PIREDI v letošním roce získala inovační cenu ElA 2016 v kategorii Výroční cena za nejlepší inovační výrobek či proces v oblasti elektroniky a ICT.
 
 
O společnosti UniControls a.s.
Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Společnost UniControls se specializuje hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích. Kurzu ve směru vysoce inovativních produktů odpovídá cíl společnosti být špičkovým a mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb. Společnost UniControls zakládá svůj úspěch na stabilitě, spolehlivosti a dlouhodobosti spolupráce se svými zákazníky, zaměstnanci a partnery.
Společnost UniControls stále rozšiřuje portfolio svých produktů a služeb tak, aby byla schopna nabídnout široký sortiment řídicích systémů a elektronických zařízení jak v oblasti dopravní techniky, tak v oblasti průmyslového řízení. Důraz je kladen nejen na vysokou spolehlivost a dlouhodobou dostupnost produktů, ale také na inovativní přístup a soulad se standardy. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážní technologií a držitel certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
 
Společnost je exportně orientovaná. Systémy firmy UniControls jsou dlouhodobě úspěšně provozovány v mnoha zemích jak v Evropě, tak i mimo ni.
Další informace najdete na www.unicontrols.cz

Přečtěte si také

Back to top button