Zprávy

Východoevropský investiční trh v roce 2012 oslabil

Východoevropský investiční trh v roce 2012 oslabil o více než třetinu ve srovnání s rokem 2011.

Východoevropský investiční trh v roce 2012 zaznamenal transakce v celkovém objemu 7,7 miliard eur*. To představuje značný pokles v obchodování napříč celým trhem, protože se obrat snížil o více než třetinu ve srovnání s transakcemi o objemu 12,2 miliard eur uzavřenými v roce 2011.
 
„Tento údaj by se neměl brát v nominální hodnotě,“ komentuje Damian Harrington, regionální ředitel oddělení průzkumu trhu v Colliers Intenational, „protože uzavírání velkých obchodů zkresluje statistiky meziročních trendů.“
 
Colliers zdůrazňuje následující body
Za prvé, pokud se podíváme zpět na obchody uzavřené v roce 2011, uvidíme, že obratu investičního trhu dominovalo několik velkých jednorázových obchodů. Prodej portfolia Europolis a Galeria St. Pete’s jsou transakce v celkové hodnotě 2,3 miliardy eur a představují téměř 20 % celkového objemu transakcí v daném roce. Pokud by tyto obchody byly oficiálně uzavřeny  buď na konci roku 2010 nebo na začátku 2012, byla by celková částka za rok 2011 podstatně nižší.
 
Za druhé, čtyři transakce v Moskvě v  hodnotě přes 2,2 miliardy eur sice měly být podepsané v roce 2012, ale v době psaní této zprávy na konci ledna 2013 nebyly ještě nahlášené jako uzavřené. Pokud by byly uzavřeny ve 4. čtvrtletí 2012, snížil by se pokles meziroční aktivity na 20 %. Pokud by se prodej Galeria St Petersburg uzavřel v 1. čtvrtletí 2012, spíše než ve 4. čtvrtletí 2011, pak by došlo k meziročnímu poklesu jen o 5 %.
 
Damian Harrington pokračuje v komentáři: „Zatímco meziroční statistiky popisují silnou volatilitu, je pro nás jasným základním trendem to, že trhy, které i nadále přitahují realitní kapitál, nabízejí kombinaci následujícího:
1.    Likvidní kapitálové trhy, včetně poskytnutí cenově výhodného dluhu,
2.    Dostupnost silných, tzv. core aktiv v rozumných cenových úrovních,
3.    Základy pro pozitivní růst ekonomiky a realitního trhu.
Trhy, které nejvíce těží z těchto podmínek, jsou Rusko a Polsko. V roce 2012 se zde uzavřelo více než 80 % všech transakcí a tento trend bude pokračovat i v roce 2013.“
 
Ačkoliv Ukrajina vykázala nejvyšší meziroční růst v důsledku uzavření největšího objemu transakcí za posledních pět let, tento objem tvoří jen malý počet obchodů s převahou jednoho dominantního, kterým je tzv. core aktivum v podobě nákupního centra Ocean Plaza v Kyjevě. Tyto jednorázové transakce se pravděpodobně nebudou opakovat každý rok, a to zejména s ohledem na rozvíjející se charakter investičního trhu v Kyjevě. Stejně tak, až na Rumunsko a Polsko, zaznamenaly všechny další trhy pokles v aktivitě, ale očekávali bychom zvýšení objemů na některých, ne-li na všech, trzích v delším časovém období.
 
Z obecného hlediska fungoval východoevropský investiční trh v posledních několika letech dobře, a to i přes negativní faktory, se kterými se musel vypořádat – např. oslabení ekonomické nálady a růstu, částečné uzavření tradičních forem úvěrování prostřednictvím bank mimo hlavní trhy Polska a Ruska, České republiky a Slovenska a celá řada regulací ovlivňujících provozní kapacitu. Z hlediska budoucího vývoje by se evropská ekonomika mohla odrazit ode dna v roce 2013, což povede ke zlepšení na konci roku, zatímco provozní kapacita bank a investorů bude nadále bržděna, což omezí aktivitu mimo větší, tzv. core trhy.
 
Colliers International také oznamuje tržní podíl na investičním trhu v regionu CEE v roce 2012. Tým Colliers pokračoval v uzavírání více obchodů na více trzích než kterýkoliv jiný konkurent. Zprostředkovali jsme jediný investiční obchod uzavřený za celý rok na slovenském trhu a největší obchod v segmentu kanceláří v  regionu CEE (WFC, spolu s JLL).  Náš tým zprostředkoval stejný objem obchodů jako v roce 2011 i přes to, že se objem investičního trhu v regionu CEE v roce 2012 zmenšil o více než jednu třetinu. Grafické znázornění tržního podílu je připojeno k této tiskové zprávě.
 
* Údaje o obratu se vztahují pouze na aktiva produkující příjem, nezahrnují transakce týkající se pozemků a koncových uživatelů. Tyto údaje zahrnují jen transakce, které byly oficiálně uzavřené k 30. lednu 2013.
 
O Colliers International
Colliers International je jedním z předních celosvětových poskytovatelů realitních služeb. Působí v 522 kancelářích v 62 zemích světa a zaměstnává přes 12 300 profesionálů. Jako dceřiná společnost FirstService Corporation (NASDAQ: FSRV; TSX: FSV and FSV.PR.U) nabízí zázemí silného finančního partnera a lokálního managementu, které klientům zaručí zodpovědné a iniciativní řešení jejich realitních potřeb. Colliers poskytuje řadu služeb jak uživatelům prostor, tak i vlastníkům a investorům, které zahrnují korporátní služby, prodeje a pronájmy nemovitostí, správu nemovitostí a asset management, projektový management, investiční prodeje a poradenství, oceňování nemovitostí, hypoteční poradenství a průzkum trhu. Colliers International působí na českém trhu od roku 1994.

Porota CEE Real Estate Quality Awards 2012 ocenila Colliers International nejlepší agenturou v segmentu průmyslových nemovitostí, nejlepší agenturou v oblasti kancelářských nemovitostí a nejlepší společností v oblasti property managementu. Společnost The Lipsey Company a magazín National Real Estate Investor zařadily Colliers International na druhé místo mezi poskytovateli komerčních realitních služeb. 

 

Přečtěte si také

Back to top button