Logistika a sklady

AWT investuje další desítky milionů do svého terminálu v Paskově

Společnost AWT, jeden z největších soukromých železničních dopravců v celé Evropě, zahájila další etapu modernizace a rozšíření svého terminálu v Ostravě-Paskově.

V následujících měsících zde investuje zhruba 41 milionů korun především do zpevnění ploch a rozšíření jeho kapacity. Během modernizace přitom zachová plný provoz překladiště. Celkové investice AWT do terminálu v Ostravě-Paskově za posledních pět let provozu přesáhly už 150 milionů korun a překladiště patří mezi nejrychleji rostoucí v zemi. Pravidelně zde přijíždějí vlaky z řady evropských přístavů – například z Rotterdamu, Koperu, Hamburku či vnitrozemského dopravního uzlu italské Verony.
 
Letos by se díky investicím mělo na terminálu zmanipulovat rekordních přibližně 60 tisíc kontejnerů (loni to bylo zhruba 43 tisíc), což výrazně ulehčí tuzemským silnicím od kamionů. Jeden ucelený vlak totiž nahradí až 45 kamionů křižujících Evropu a jejich role se tak omezí jen na finální rozvoz zboží v rámci regionu (takzvaná poslední míle).
 
„Kombinovaná (intermodální) doprava v sobě propojuje výhody ekologie a bezpečnosti železnice na jedné straně a nároků na rychlost přeprav na straně druhé. Zatímco v západní Evropě je již léta nesmírně populární, v České republice dlouho zaostávala. AWT patří mezi její průkopníky a i do budoucna zde vidí velké příležitosti,“ říká Martin Cetl, který má v AWT intermodální dopravu na starosti.
 
Rozvoji tuzemské železniční a kombinované dopravy brání i legislativní podmínky. ČR má nejvyšší poplatky za užití kolejí z celé střední Evropy, takže nás tranzitní vlaky objíždějí přes Polsko nebo přes Rakousko. Stát zároveň není schopný kombinovanou dopravu podpořit například z evropských fondů. Loni například ministerstvo dopravy nedokázalo včas připravit a vyhlásit příslušné programy a AWT tak musela modernizaci navzdory předpokladům zaplatit celou ze svých prostředků.
 
Budování malého překladiště v Ostravě-Paskově bylo zahájeno v roce 2007 na brownfieldu – bývalém dolu Paskov. Důvodem byla především lokalita. Ve středu průmyslových zón, s napojením na železnici i dálnici, v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem zastává paskovské překladiště v severomoravském regionu roli logistického centra. „Terminál má ideální polohu a umožňuje napojení na klíčové evropské přístavy,“ zdůrazňuje Martin Cetl.
 
Masivní rozvoj nastal v roce 2011. „Loni jsme prodloužili stávající koleje, položili nové a zpevnili třetinu manipulační plochy. Letos chceme zpevnit zámkovou dlažbou zbylých 21.000 m2 areálu,“ doplňuje Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT. Aby nemusel být omezen provoz během rekonstrukce, bylo v šest kilometrů vzdáleném Staříči otevřeno další malé odlehčovací překladiště.
 
Po dokončení modernizace vzroste skladovací kapacita terminálu Ostrava-Paskov ze stávajících 1.700 kontejnerů (tzv. TEU) na 2.400. Počet zaměstnanců by se měl zvýšit na třicet. Terminál přitom začínal se dvěma zaměstnanci. Manipulace je zajištěna čtyřmi speciálními stroji – překladači, které mohou zvednout až pětačtyřicetitunový náklad, a to ať už kontejnerů nebo silničních návěsů, jejichž přeprava na železničních vozech dynamicky narůstá.
 
Skupina Advanced World Transport (AWT)
Skupina AWT je klíčovým hráčem na dopravním a logistickém trhu ve střední a východní Evropě. Přepravuje především průmyslový náklad – uhlí, ocel, chemické látky, papír, dřevo nebo komponenty pro automobilový průmysl. Provozuje rovněž síť více než 60 železničních vleček v předních průmyslových podnicích. Spravuje rozsáhlý vozový park více než 160 lokomotiv a 6 000 vozů a vlastní více než 400 km vlastních tratí.Vlastní a provozuje strategicky umístěný otevřený terminál Ostrava-Paskov a patří mezi přední průkopníky kombinované dopravy v ČR.
 

Přečtěte si také

Back to top button