Logistika a sklady

Dachser dokončil hrubou stavbu

Dachser dokončil hrubou stavbu. Mezinárodní logistický provider Dachser Czech Republic dosáhl významného milníku – dokončení hrubé stavby nového překládkového skladu na své pobočce v Kladně.

V České republice tak  vznikne nejmodernější a největší Dachser terminál pro zásilky sběrné služby s 23.000 m2 skladových a administrativních ploch a více než 90 nakládacími rampami. Nová logistická hala s dvoupodlažní administrativní vestavbou počítá i s řadou technologií udržitelné výstavby.

Přečtěte si také

Dachser získal pro novou překládkovou halu s administrativní vestavbou stavební povolení v květnu tohoto roku, stavba byla zahájena v červnu a její dokončení je naplánované na polovinu příštího roku. Společnost v souladu se svými principy udržitelného rozvoje a globální strategií pro ochranu klimatu instaluje do nové budovy technologie pro ochranu klimatu a zdrojů.

Systém úpravy vzduchu

Zdrojem tepla a chladu pro zařízení vzduchotechniky budou tepelná čerpadla. Úprava vzduchu provozní části nového objektu bude zajištěna systémem nuceného větrání a klimatizace a vzduchotechnická jednotka bude vybavena rekuperací pro zpětné získávání tepla. 

Zelená energie

Dachser v současné době instaluje na své stávající překládkové hale fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 387 kWp. Na nové překládkové hale bude v rámci toho provedena příprava pro osazení druhé fotovoltaické střešní elektrárny s předpokládaným výkonem dalších 280 kWp. Fotovoltaiku společnost plánuje využít převážně pro nabíjení manipulační techniky, nákladních vozidel na elektropohon i služebních osobních elektrovozidel. Kromě toho budou v Dachser Kladno pro každou fotovoltaickou elektrárnu umístěna úložiště pro uskladnění přebytečné energie, každé o kapacitě 300 kWh a výkonu 210 kW. Stejně jako ve všech budovách společnosti budou v interiérech instalována LED svítidla a sklad, kde je kvůli nepřetržitému provozu vysoká spotřeba energie pro svícení, bude mít řízené ovládání osvětlení podle okolních světelných podmínek.

Vodní hospodářství

Stávající kanalizace a čistička odpadních vod v lokalitě jsou na hranici své kapacity, Dachser tak musel přijít s řešením pro likvidaci dešťových vod. Vybuduje zde rezervoár, do kterého bude „šedá“ voda ze střechy odváděna a následně použita pro sociální zařízení a závlahu zeleně v areálu. Kromě toho Dachser postavil i podzemní retenční nádrž o objemu 150 m3, která zajistí postupné vypouštění přebytečné nevyužité dešťové vody do kanalizace.

„Společnost Dachser je postavena na základech udržitelného rozvoje a takto přistupujeme i k výstavbě vlastních nemovitostí,“ uvádí Ing. Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic, a.s., a dodává, „principy udržitelného rozvoje zahrnujeme již do samotného plánování a promítají se nejen do použitých technologií. V Kladně rozšiřujeme pobočku na brownfieldu, který jsme nákladně revitalizovali a který nyní vytváří dobré podmínky pro logistický provoz. Samozřejmostí je zohlednění potřeb lidí pracujících v logistice, pro které připravujeme moderní a komfortní pracovní prostředí. Jako rodinná společnost také udržitelným způsobem, tedy s vysokým podílem vlastního kapitálu, naše nemovitosti financujeme.“

Nové prostory společnosti Dachser Czech Republic rozšíří stávající pobočku v revitalizovaném areálu bývalé Huti Koněv v průmyslové zóně v Kladně. Překládkový sklad bude mít po dokončení 8.000 m² a bude osazen celkem 76 nakládacími branami, významně se zvětší i venkovní logistické plochy. Nová dvoupodlažní administrativní vestavba nabídne 1.340 m2 moderních kanceláří a zázemí. Dachser zde plánuje investovat 12,6 milionů eur (300 milionů korun).

Zdroj
Dachser

Přečtěte si také

Back to top button