Logistika a sklady

DACHSER pokračuje v udržitelném růstu

Mezinárodní logistický provider DACHSER oznámil růst ve výši 5,5 procent.

Hlavním motorem růstu zůstávají evropské exporty. Rok 2018 byl pro společnost úspěšný i v oblasti počtu odbavených zásilek a jejich tonáži. Vzrostl i počet zaměstnanců.

DACHSER v roce 2018 opět výrazně rostl. Společnost zvýšila svůj konsolidovaný čistý obrat o 5,5 procenta na 5,57 miliardy eur. Stejně jako v předchozím roce se zvýšil počet zásilek, a to o 2,5 procenta na 83,7 milionu. Celková tonáž zásilek narostla o 3 procenta na 41,3 miliony tun. Počet zaměstnanců dosáhl 30 609, což je o 1 511 lidí více než v předchozím roce. Pro DACHSER tak pracuje rekordní počet zaměstnanců.

K růstu DACHSERU jako globálního logistického providera opět přispěly příznivé ekonomické podmínky. Ovšem jisté výzvy ještě zvýšily svoji aktuálnost: nedostatek profesionálních řidičů a logistiků, potenciální úzká hrdla kapacit vyplývající z vysokých sezónních špiček a nedostatek přepravních kapacit, zvyšující se nejistota ze zákazu vjezdu dieselových vozidel, Brexit a budoucnost mezinárodních obchodních vztahů. „V roce 2018 bylo jasné, že se logistika musí soustředit na management omezených zdrojů,“ vysvětluje Bernhard Simon, CEO DACHSER SE. „S ohledem na tuto situaci je důležité pojímat růst s respektem a řídit ho tak, abychom udrželi zdravou rovnováhu mezi kvalitou, procesy a náklady. Jenom udržitelný růst může být výhodou pro naše zaměstnance a zákazníky.”

DACHSER v České republice opět posiloval
Společnosti DACHSER Czech Republic se v roce 2018 podařilo dosáhnout obratu ve výši 2,9 miliardy korun, což představuje ve srovnání s předchozím obdobím 11procentní nárůst. Počet odbavených zásilek v České republice se zvýšil o 4,6 procenta na více než 1,1 milionu a jejich tonáž přesáhla 627 tisíc tun. Na zvýšení obratu se nejvíce podílely exportní přepravy sběrnou službou, celovozové přepravy a nové zakázky v oblasti kontraktní logistiky.
„V posledních deseti letech se nám stále dařilo posilovat v oblasti exportních zásilek – v roce 2018 jsme přepravili devítinásobně více než v roce 2009,“ říká Ing. Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic a. s., a dodává, „na zvýšení zakázek jak v oblasti distribuční, tak i kontraktní logistiky jsme reagovali také personálním posílením, počet našich zaměstnanců v loňském roce přesáhl 580.“

Detailní pohled na vývoj v roce 2018
Obchodní oblast DACHSER Road Logistics, která zahrnuje přepravy a skladování průmyslového zboží (European Logistics) a potravin (Food Logistics), v roce 2018 opět vykazovala dynamický růst a zvýšila svůj konsolidovaný čistý obrat o 6,6 procenta na 4,47 miliardy eur.

Nejsilnější růst přitom zaznamenala obchodní divize European Logistics (EL), která dosáhla s nárůstem o 7 procent čistého obratu ve výši 3,55 miliardy eur. Zásilky i tonáž se zvýšily o 3,1 procenta. „Všechny naše čtyři regionální obchodní jednotky napomáhaly k posílení sítě. Síťové efekty v oblasti exportních zásilek zajišťují, že růst obchodních jednotek divize EL pokračuje a vzájemně je posiluje,” říká Bernhard Simon.

Také obchodní divize DACHSER Food Logistics zaznamenala v obratu za rok 2018 vysoká čísla. Konsolidovaný čistý obrat se zvýšil o 5,3 procenta na 917 milionů eur. Téměř stejný počet zásilek v porovnání s předchozím rokem byl vyvážen nárůstem tonáže zásilek o 2 procenta. „Pokračujeme v naší strategii vysoké kvality, a to se vyplácí. DACHSER Food Logistics zaznamenává pozitivní vývoj již řadu let a roste díky národním přepravám a kontraktní logistice. Zaznamenali jsme také povzbudivou růstovou křivku v přeshraničních přepravách,” popisuje Bernhard Simon. „Na druhé straně ale tento segment výrazně negativně ovlivňuje nedostatek přepravních kapacit a řidičů a stále častější sezónní výkyvy v objemech.”

Obchodní oblast DACHSER Air & Sea Logistics byla v loňském roce opět volatilní. V důsledku vlivu směnných kurzů, snižujících se přepravních sazeb a poklesu v objemech na trase Čína–Evropa stagnoval konsolidovaný čistý obrat společnosti okolo 1,19 miliardy eur. Snížení počtu zásilek o 2,9 procenta bylo vyváženo nárůstem tonáže zásilek o 6,6 procent, především v oblasti námořních přeprav. „Do roku 2020 chceme nahradit všechna izolovaná řešení naším transport management systémem Othello, který jsme sami vyvinuli. V roce 2018 jsme dokončili přechod na tento systém v Číně a dosáhli tak v tomto projektu významného milníku,” vysvětluje Bernhard Simon. „Klíč k udržitelnému růstu v oblasti leteckých a námořních přeprav spočívá v ovládání a řízení komplexních rozhraní a hluboké integraci našich logistických systémů. Jak jsme to už viděli u evropských pozemních přeprav, naše investice do integrace a standardizace se vyplatí.”

Investice do sítě a lidí
V době omezených zdrojů jsou investice do zaměstnanců, kapacit a inovací pro další růst společnosti DACHSER nezbytné. V roce 2018 společnost investovala 126 milionů eur do logistických kapacit, IT systémů a technického vybavení. Pro rok 2019 společnost k tomuto účelu vyčlenila 234 milionů eur. Mimo to věnuje DACHSER také velkou pozornost vzdělávání, což je přístup, který se velmi osvědčil především u profesionálních řidičů. „V současné době vzděláváme v naší společnosti DACHSER Service & Ausbildungs GmbH 207 lidí, kteří se stanou profesionálními řidiči, což z nás činí jednu z největších společností pro vzdělávání řidičů v Německu. Naším dalším krokem bude rozšířit naši pozornost i na pozice v logistické operativě pro překládkové terminály a sklady,“ říká Bernhard Simon.

Přečtěte si také

Back to top button