Logistika a sklady

DSV Road: Palivové příplatky začínají být nutností

Ceny pohonných hmot se v uplynulých týdnech a měsících vyšplhaly na dlouholeté maximum.

Není výjimkou cena nafty vyšší než cena benzínu. Projevuje se takovéto zdražení pohonných hmot nějak v dopravě? Jakým způsobem jej dopravci řeší a kde hledají alternativy? O tom jsme se bavili s panem Janem Pozděnou, obchodním ředitelem společnosti DSV.
 
Pocítili jste nějak významně pohyb cen pohonných hmot směrem nahoru?
Doprava obecně patří mezi podnikání, ve kterém má vliv na kvalitu a cenu služeb mnoho faktorů. Ty jsou pak příčinou stále se měnícího stavu. Vývoj ceny pohonných hmot rozhodně nepomáhá toto prostředí stabilizovat, nicméně je to pouze jeden z řady faktorů, mezi ty další významné patří převis nabídky nad poptávkou  ( makroekonomické vlivy) či například mýto a různé jiné legislativní změny.
 
Upravujete nějak ceník dopravy v závislosti na cenách paliva anebo se jej naopak snažíte držet na stejné úrovni i za cenu snížení zisku?
Naše strategie při tvorbě ceny je založena na transparentnosti. Krátkodobé navýšení ceny paliva jsme schopni absorbovat bez vlivu na cenu dopravy. Při dlouhodobějším trendu je však přenášíme i do cenové politiky, takže se v ceně dopravy vyšší náklady promítnou.
 
Zavádíte například palivový příplatek?
Ano, palivový příplatek využíváme, v návaznosti na vývoj ceny paliva a tak můžeme snadno korigovat výslednou cenu nahoru nebo dolů.
 
Jsou klienti ochotni přistoupit na takové podmínky?
Ve většině případů je to bez problémů, jelikož jasně definovaný výpočet palivového příplatku usnadňuje jeho porozumění. Naši klienti navíc oceňují to, že ve srovnání s konkurencí je příplatek na nejnižší úrovni.
 
Mýto a spotřební daň
Jako jeden z faktorů, které mají vliv na cenu dopravy, jste uváděl také mýtné, jaký má jeho výše vliv na cenu?
Jak už jsem předeslal, je mýtné jedním z faktorů, které mají přímý vliv na naši činnost. Dopad zvýšení mýtného je však lépe odhadnutelný a plánovatelný s větší přesností, na rozdíl od ceny pohonných hmot. S úpravou ceny mýta počítáme zejména při každoroční revizi našich ceníků.
 
Již nějakou dobu se hovoří o možnosti snížení spotřební daně na pohonné hmoty, myslíte si, že jejich vysoká cena by mohla vládu k tomuto kroku přimět?
Upřímně řečeno, bych byl rád, pokud by vysoká cena nafty donutila vládu přehodnotit její postoj k výši spotřební daně. Nerozumím tomu urputnému lpění na současné na její současné výši, kdy lze již nyní statisticky vyhodnotit její negativní dopad na příjmy státní pokladny. Myslím, že již na střední škole se studenti dozvědí něco o optimální výši zdanění a že existuje tzv. Lafferova křivka, která ukazuje, že od jisté míry již dalším zvyšováním daní výnos státu klesá.
 
Vyjednávají třeba asociace dopravců anebo dopravní společnosti o snížení spotřební daně?
Ano jsem si vědom, že se dopravci snaží aktivně jednat o jejím snížení. Považoval bych za malé vítězství, pokud by se někdo z našich politiků pokusil vysvětlit alespoň ekonomickou výhodnost takto vysoké spotřební daně.
 
Kamiony v jednom pruhu
Mezi legislativní změny, které mají vliv na fungování dopravních společností, patří i plánovaný zákaz jízdy kamionů v levém pruhu dálnic. Jaký máte názor na toto opatření?
Z civilního pohledu řidiče osobního automobilu to jen vítám a vidím v tom přínos. Z profesního hlediska se však obávám dalšího navýšení nákladů. Nutno však říci, že toto je jen záplata, která má uklidnit řidiče osobních aut, ale neřeší nic zásadního, poněvadž celková propustnost dálnice se nijak výrazně nezmění.
 
Předpokládáte nějaký vliv na kamionovou dopravu?
Jak jsem říkal, tak to budou vyšší náklady, které se budou odvíjet od zvýšené spotřeby způsobené bržděním a přidáváním plynu. Při případné aplikaci omezení v praxi bude nutné posuzovat jednotlivé úseky dálnic a nepostupovat generálně s jednotným celoplošným nařízením. Ruku v ruce s touto úpravou by měla jít také koncepční změna dopravní infrastruktury.
 
Využívá DSV k přepravě zboží také vlaky?
Existují projekty, kde je s vlakovou dopravou počítáno, nicméně jsou zatím spíše výjimkou.
 
Proč tomu tak je?
Pro dopravu vlakem je potřeba speciálního vybavení, jehož rozšíření je stále malé, v mnoha případech kvůli tomu není řešení ekonomické. Předpokládám ale, že s postupným navyšováním cen paliva a mýtného a s navýšením frekvence vlakových spojů se stane tento dopravní kanál konkurenceschopným.
 

Přečtěte si také

Back to top button