Logistika a sklady

FM Logistic se stala sponzorem Stockbookingu, první kolaborativní platformy určené pro krátkodobá uskladnění

Podle odhadů se pohybuje míra neobsazenosti skladů ve Francii v rozmezí od 20 do 40%.

Prázdný skladový prostor vede k vyššímu dopadu fixních nákladů a nižší ziskovosti firem.
V současnosti jsou společnosti nuceny hledat pro uložení svých výrobků ve špičkách dočasné skladové prostory.
Proto se mladá inovativní společnost rozhodla rozvíjet Stockbooking, první evropskou platformu pro dočasné uskladnění, která identifikuje dostupné skladové prostory a současně skladovací potřeby společností.
FM Logistic pomáhá v rozjezdu projektu a sponzoruje tak koncepci, která přináší do skladového průmyslu ekonomický model založený na spolupráci.
 
Volné prostory hledají zboží k uskladnění
Řízení toku zboží je proměnná, kterou je třeba v oblasti logistiky vzít v úvahu. Obchodní aktivity jsou stále méně lineární. Svými výkyvy mají dopad na míru obsazenosti skladů. Nedostatečně obsazené nebo dokonce prázdné skladové prostory jsou drahé, a vedou k nedostatečné finanční optimalizaci…  průměrná míra skladové obsazenosti se ve Francii odhaduje mezi 60 až 80%.
 
Aby bylo možné tento prostor využít k obchodním příležitostem, vyvinula společnost Stockbooking jedinečnou centralizovanou službu s přístupem přes své webové stránky www.stock-booking.com. Ta spojuje nabídku s poptávkou, tedy volné skladové prostory na jedné straně a výrobky, které vyžadují dočasné uskladnění na straně druhé. Rozsah poptávky je široký, ať už se jedná o týden nebo rok, o období zvýšeného prodeje (promoakce, Vánoce, atd.), dočasné přeskladnění maloobrátkového zboží, období nadprodukce, přebalu zboží, atd.
 
Stockbooking, jednoduchá a flexibilní platforma pro spolupráci
Pokud firmy hledají krátkodobé nebo střednědobé skladování, vyplní žádost o nabídku, ve které poskytnou podrobné informace o požadovaném umístění skladu, objemu zboží, typu a podmínkách požadovaného skladu, druhu požadovaných služeb a samozřejmě datum zahájení a ukončení skladování.
U jednoduchých operací je výběr odpovídajících poskytovatelů skladových prostor odeslán do 48 hodin. V úvahu jsou brána klíčová kritéria, jako je vzdálenost, kvalita služeb a cena.
Společnosti pak přes Stockbooking vyberou poskytovatele, který nejlépe vyhovuje jejich požadavkům.
 
Pohled na logistiku blízké budoucnosti
Stockbooking umožňuje poskytovatelům skladového prostoru flexibilní a spolehlivé řešení, bez rizika nekompatibility provozovat své sklady a služby až po jejich plnou kapacitu, za současného zachování jejich hlavní činnosti.
Současně, umožňuje společnostem hledajícím skladovací prostor, přístup k dostupným skladům ve své oblasti v několika málo kliknutích. Šetří tak čas a zdroje, zjednodušuje procesy a dodává spolehlivé poskytovatele služeb.
 
První verze webových stránek byla spuštěna na začátku dubna. Byla shromážděna široká škála ekonomických údajů poskytovatelů skladových služeb v pěti různých oblastech: Alsasko, širší Paříž, Nord-Pas-de-Calais, Picardie a Rhône-Alpes.
Doposud bylo identifikováno více než 150 000 volných paletových pozic ve skladech s regály a více než 20 000 m² podlahové skladovací plochy.
S pomocí FM Logistic plánuje Stockbooking do roku 2017 automatizovat dostupnost údajů z trhu a zavést centralizovaný informační systém. Kromě toho plánuje rozšíření webových stránek do zahraničí a rozšíření portfolia dostupných služeb o celní sklady a městskou logistiku.
 
«Přestože hlavním předmětem podnikání skupiny zůstávají služby dodavatelského řetězce pro velké výrobce a mezinárodní distributory, FM Logistic vidí v projektu Stockbookingu nový dynamický přístup a možnost rozvoje konceptu poolingu (koncept sdružování zásilek).  Díky online dostupnosti platformy se u skladování otevírají možnosti flexibilnějšího řešení » vysvětluje Pablo Gomez, Ředitel pro inovace skupiny FM Logistic.
 
O Stockbookingu
 
Stockbooking vyvinula v srpnu 2015 podnikatelka Nikolina Apostolova-Riehl, specialistka na řízení dodavatelského řetězce a logistiky. Je výsledkem potřeb v rámci jejího podnikání. Registrován byl v červnu 2016 po získání podpory v rámci Programu pro inovace v Alsasku, SEMIA. Cílem je stát se první evropskou platformu věnovanou požadavkům na dočasné skladování a vytvoření největší a nejhustší uživatelské sítě za účelem vytváření jednoduchých a flexibilních partnerství.
 
O FM Logistic 
FM Logistic byla založena v roce 1967 ve Francii. V současnosti představuje standardy v oblasti skladování, dopravy, obalových úprav a řízení dodavatelského řetězce. Mezinárodní a nezávislá skupina, která je dodnes rodinným podnikem, je odborníkem v logistice potravinářského sektoru, maloobchodu, produktů osobní péče a výrobků pro domácnost. Mezi klienty jsou také zástupci producentů luxusního zboží, zdravotnictví a dalších odvětví.
Společnost působí ve 13 zemích, zaměstnává přes 20.000 lidí a v posledním finančním roce vykázala obrat více než 1 miliardu Eur.
Kromě mezinárodní expanze se FM Logistic zaměřuje také na politiku neustálého rozvoje realizovanou ekologicky odpovědným způsobem. Společnost je průkopníkem v oblasti sdílení dopravních a logistických zdrojů („Pooling“), tento koncept získal v uplynulých letech mnoho ocenění. Odpovědnost k životnímu prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti. V roce 2014 se připojila k nezávislému programu Green Freight Europe, zaměřujícímu se na snížení dopadu silniční nákladní přepravy v Evropě na životní prostředí. V roce 2015 společnost rozvinula nový koncept pro městskou logistiku “Citylogin”. Jedná se o službu přátelskou k životnímu prostředí, která splňuje požadavky zákazníků na logistiku “poslední míle” ve velkých evropských městech. 

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button