Logistika a sklady

P3 zahájila spekulativní výstavbu v Rumunsku

Společnost P3, vlastník, developer a správce logistických nemovitostí s celoevropskou působností, staví ve svém rumunském parku P3 Bucharest spekulativně novou logistickou nemovitost.

Sklad o rozloze 28 000 m2 je první budovou po akvizici parku P3 Bucharest na začátku tohoto roku, kterou společnost P3 v Rumunsku vybuduje. Výstavba nové budovy v tomto největším průmyslovém parku v Rumunsku byla zahájena koncem září.

Park se strategickou polohou přibližně 13 km západně od centra Bukurešti v současnosti disponuje 215 000 m2 pronajímatelných ploch a je plně obsazen. Kromě toho zahrnuje 40 hektarů pozemků, na nichž lze vybudovat přibližně 160 000 m2 dalších prostor s jednotkami o velikosti 5 000 m2 až 50 000 m2. Nová budova, jejíž výstavba má být dokončena v dubnu 2016, vznikne na parcele o rozloze 6 hektarů. „Rychlý růst rumunského logistického trhu vyústil v obsazení skladových prostor v tak mimořádném rozsahu, že míra neobsazenosti v Bukurešti a okolí spadla na pouhých 5 %,“ říká Ian Worboys, generální ředitel společnosti P3.

Přečtěte si také

„Vybudováním této nemovitosti na spekulativní bázi dokážeme kromě výstavby na míru (BTS – Build-To-Suit) našim zákazníkům nabídnout i prostory dostupné k okamžitému nastěhování. Tento projekt jasně dokládá náš závazek vůči Rumunsku, kam jsme poprvé vstoupili v roce 2010. Jsme zde proto, abychom investovali a rostli v reakci na potřeby našeho velkého portfolia evropských zákazníků, kteří požadují kvalitní budovy a služby s přidanou hodnotou. Expertíza společnosti P3 v oblasti průmyslových nemovitostí v celé Evropě spolu s porozuměním specifikům regionu střední a východní Evropy a výbornou znalostí rumunského trhu nám umožní toho dosáhnout,“ dodal.   Nová nemovitost bude jednou z budov nové generace společnosti P3 vybudovaných v souladu s požadavky přísných evropských norem v oblasti dopadů na životní prostředí a bude přinášet provozní úspory. P3 proto nyní zkoumá možná řešení v oblasti energetických úspor a udržitelných technologií, jako je například LED osvětlení, energeticky úsporný plášť budovy z kompozitních panelů, úsporné technologie pro spotřebu vody a komplexní systém správy budovy.

Peter Bečár, ředitel P3 pro střední a východní Evropu a ředitel P3 pro Rumunsko, uvedl: „Rozšíření našeho úspěšného parku P3 Bucharest nám umožní uspokojit poptávku po velkých a udržitelných distribučních prostorech na rychle rostoucím rumunském trhu. Věříme, že tato strategie bude pro zákazníky atraktivní.“   Laurentiu Duica, vedoucí oddělení pronájmů společnosti P3 v Rumunsku, dodává: „Na získání nezbytných stavebních povolení pro výstavbu na zbývajících pozemcích v rámci parku P3 Bucharest jsme začali pracovat krátce po dokončení akvizice parku.

Zajištění těchto dokumentů s předstihem znamená, že dokážeme rychle reagovat na poptávku zákazníků po nových prostorech na míru a dobu realizace nové budovy snížit na pouhých 5–6 měsíců. Na tom, abychom tento projekt dostali na správnou cestu, jsme usilovně pracovali. Věříme, že tím ještě dále zvýšíme atraktivitu parku pro nové zákazníky, a tak zajistíme i optimální podmínky pro vytvoření nových pracovních míst v regionu.“ Park P3 Bucharest disponuje přímým nájezdem na novou dálnici A1, která spojí rumunskou metropoli se západní částí země, a je z této dálnice dobře viditelný. Park se nachází v blízkosti bukurešťského okruhu, který poskytuje snadné spojení do jejích šesti městských částí, na 22 km vzdálené Mezinárodní letiště Henriho Coandy a na dálnici A2.

Přečtěte si také

Back to top button