Logistika a sklady

V logistice jsou základem data a jejich analyzování

V dnešní době je zcela samozřejmé, že se v každém průmyslovém odvětví k optimalizaci procesů využívají tzv. Big Data, což vede přímo ke zvýšení zisku. Pokud jde o dodavatelský řetězec, firmy musí mít přístup k přesným a užitečným informacím. Proto je využití síly Big Data zásadní pro efektivní správu dodavatelského řetězce. Jenže jaké jsou konkrétní příležitosti, které Big Data poskytují logistickému sektoru?

První a nejdůležitější z pohledu logistiky je využití Big Data ke zvýšení viditelnosti a transparentnosti dodavatelského řetězce. Toho lze dosáhnout prostřednictvím kontroly založené na datech v reálném čase a vícefázové (procesní, rozhodovací a finanční) viditelnosti bez ohledu na umístění dat. Pokud však chcete získat data v reálném čase a analyzovat je, potřebujete nejlepší řešení ve své kategorii od největších technologických inovátorů na světě.

V loňském roce společnost C.H. Robinson spojila své síly s technologickým gigantem Microsoft Azure. Tato spolupráce integruje platformu C.H. Robinson  pro správu dopravy Navisphere do cloudové technologie společnosti Microsoft. Spojení umožňuje viditelnost v reálném čase v dodavatelských řetězcích a urychluje inovace v dopravě.

„Analýza v reálném čase je stěžejní výhodou Big Data. Doplňuje end-to-end viditelnost dodavatelského řetězce, kterou požaduje každá společnost, která doručuje své výrobky. Se softwarem Navisphere jdeme těmto požadavkům vstříc,“ říká Arkadiusz Glinka, ředitel produktového managementu ve společnosti C.H. Robinson Europe.

Efektivní správa

Big Data také mohou pomoci manažerům lepším vyhodnocováním rizik a řízením kontinuity na úrovni dodavatelského řetězce tak, aby se snížil dopad případných narušení. Data přinášejí manažerům širší perspektivu, zejména pokud se situace dynamicky změní a jsou vyžadována chytrá a rychlá rozhodnutí.

„V loňském roce, který byl nejen v logistice poznamenán pandemií covid-19 nebo brexitem, se ukázala důležitost správných manažerských rozhodnutí. Analýza Big Data v reálném čase umožňuje logistickým společnostem rychle jednat a předejít tak případným ztrátám,“ dodává Glinka.

Inovace

Široká škála datových toků dokáže pomoci při vytváření inovací pro efektivnější přepravu. Může dokonce umožnit objevování nových datových sad a poznatků, které se dosud nevyužívaly. Mezi ně mimo jiné patří terénní data z dopravních prostředků, údaje o prodejních místech nebo zákaznících a návrhy dodavatelů k podpoře inovace produktů a procesů.

V našich Robinson Labs – inovativním inkubátoru, kde se vytvářejí, testují a rozšiřují klíčové nápady pro logistiku a dodavatelský řetězec – pracuje více než tisíc datových vědců, techniků a vývojářů ruku v ruce s chytrými řešeními pro zákazníky a přepravce. Výzkumné otázky, na kterých pracují, jsou například snížení počtu prázdných kilometrů na straně dopravce nebo redukce uhlíkové stopy. Jakmile se tato datová řešení osvědčí, rozšíří se po celém světě a posílí konkurenční výhody firem.

Big Data pro dopravce

Někdy může docházet k nedostatečné přehlednosti a takzvaným „slepým místům“ v dodavatelském řetězci, ať už v důsledku konkrétních událostí, nebo z nedostatku integračních bodů s obchodními partnery, dopravci nebo dodavateli. I v takovém případě jsou řešením Big Data, která umožňují lepší integraci v rámci dodavatelských řetězců mezi spolupracujícími společnostmi. Zavedení mezifunkčních integračních a kooperačních přístupů s klíčovými partnery přispívá k budování kultury důvěry, vede k vyšší úrovni sdílení informací a pomáhá optimalizovat celý ekosystém dodavatelského řetězce.

Programy navržené dopravci jsou podporovány technologicky vyspělými řešeními, která zajišťují plnění dynamických potřeb se zlepšenou viditelností a přesností. „V C.H Robinson jsme navrhli speciální Carrier Advantage Program, který je šitý na míru potřebám dopravců. Na základě analýzy dat jim umožňuje rychleji vyhledávat zásilky kdykoli a kdekoli, pomáhá jim zprocesovat dokumenty a zrychluje platební procesy. Tato technologie přímo zlepšuje přehlednost dodavatelského řetězce a zajišťuje odolnost a spolehlivost dopravy,“ dodává Arkadiusz Glinka.

Back to top button