Zprávy

Bilanční zpráva společnosti Scania za leden – září 2015

Shrnutí prvních devíti měsíců roku 2015.

Komentář Pera Hallberga, prezidenta a generálního ředitele společnosti Scania:
„Prodeje Scanie v průběhu prvních devíti měsíců roku 2015 vzrostly na 69,7 miliard SEK a zisk činil 7.046 m SEK., což mělo za následek provozní marži ve výši 10,1 procenta (9,7). Vyšší objem dodaných vozidel v Evropě, zvýšení příjmů ze servisních služeb a pozitivní účinky měnových kurzu byly kompenzovány nižším objemem dodaných vozidel v Latinské Americe a Eurasii. Ve srovnání se třetím čtvrtletím loňského roku v Evropě vrostl počet objednávek nákladních vozidel.
 
Pozice značky Scania na evropském trhu je stále silná, tržní podíl dosahuje 16,6 procenta, zatímco v roce 2014 to bylo 15,0 procent. Rozdíl je dán mimo jiné vedoucím postavením v nabídce motorů Euro 6. Objednávky v Latinské Americe byly na nižší úrovni nejen ve srovnání s odpovídajícím obdobím minulého roku, ale byly také nižší než v předchozím čtvrtletí roku 2015. Poptávka v Eurasii je i nadále negativně ovlivněna turbulencemi v regionu.
 
V Asii se počet objednávek snížil zejména na Blízkém východě, a to v porovnání se třetím čtvrtletím minulého roku, i ve srovnání s předchozím čtvrtletím tohoto roku. Na evropském trhu s autobusy a autokary zvýšila Scania podíl na 6,8 procenta, zatímco v roce 2014 dosahoval podíl 5,1 procenta. I tak byl celkový počet objednávek autobusů a autokarů nižší než ve stejném období předchozího roku.
 
Průmyslové motory zažily propad, a to jak ve srovnání s předchozím rokem, tak s předchozím čtvrtletím v důsledku nižší poptávky po generátorech v Latinské Americe. Scania pokračuje v dlouhodobém úsilí o posílení svých servisních služeb, což se projevilo růstem o 7 procent v průběhu třetího čtvrtletí.
 
Finanční služby vykázaly výborné výsledky a platební morálka zákazníků je dobrá. Úroveň činnosti na projektech vývoje je stále vysoká a Scania rovněž investuje do rozšíření výroby a servisních kapacit.“
 
 
Finanční přehled
 
                         9 měsíců 2015
 
Q3
Nákladní vozidla a autobusy, objednávky
 
2015
2014
Změna, %
 
2015
2014
Změna,  %
Objednávky
 
57.892
62.301
-7
 
16.046
18.621
-14
Dodávky
 
54.935
56.193
-2
 
17.946
17.802
1
Čisté příjmy a výnosy
EUR m.*
 
 
 
 
 
 
 
Čisté příjmy, Scania Group, SEK m.
7.404
69.686
65.638
6
 
22.888
21.721
5
Provozní příjmy, Vozidla a služby, SEK m.
664
6.252
5.571
12
 
2.028
1.808
12
Provozní příjmy, Finanční služby, SEK m.
84
794
785
1
 
281
272
3
Provozní příjmy, SEK m.
748
7.046
6.356
11
 
2.309
2.080
11
Příjmy před zdaněním, SEK m.
710
6.689
6.016
11
 
2.179
1.950
13
Čisté příjmy za období, SEK m.
130
4.940
4.367
13
 
1.561
1.394
12
Provozní záloha, %
 
10,1
9,7
 
 
10,1
9,6
 
Kapitálový výnos,
Vozidla a služby, %
 
19,6
21,0
 
 
 
 
 
Cash flow, Vozidla a služby, SEK m.
119
1.220
2.213
-45
 
114
900
-87
 
 
* Převedeno na EUR pro lepší orientaci. Ke dni vydání této zprávy činil kurz SEK 9,4119 = EUR 1,00.

Přečtěte si také

Přečtěte si také

Back to top button