Letecká doprava

Finanční výsledky Emirates Group za první polovinu finančního roku 2015-16

Emirates Group oznamuje výsledky za první polovinu finančního roku 2015-16. Společnosti se daří a pokračuje v obchodním růstu.

PříjmyEmirates Group dosáhly za prvních šest měsíců finančního roku 2015-16 celkem 12,6 miliard USD (46,1 miliard AED). Příjmy se snížily z 12,9 miliard USD (47,2 miliard AED) o 2,3 %. Tento vývoj odráží dopad silného amerického dolaru vůčipředním měnám.
 
EmiratesGroup dosáhla jednoho z nejvyšších příjmů v rámci půlročních finančních výsledků v historii. Čistý zisk se vyšplhal na 1,0 miliardu USD (3,77 miliard AED), což je o 65 % více v porovnání s výsledky z předchozího roku. Hotovost skupinydosahovala k 30. září 2015 výše 4,0 miliardy USD (14,8 miliard AED) ve srovnání s 5,5 miliardami USD (20,0 miliardami AED) k 31. březnu 2015. Tento vývoj je zapříčiněn investicemi společnosti především do nových letadel, projektů souvisejících s infrastrukturou letecké společnosti a obchodních akvizic. 
 
Jeho Veličenstvo šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda a výkonný ředitel EmiratesAirline a Group, řekl: „Naše výsledky bylyznačně ovlivněny silnou pozicí amerického dolaru vůči předním světovým měnám. Vývoj směnného kurzu v kombinaci s konflikty v regionu a slabou ekonomikou v určitých částech světa ztlumil pozitivní dopad nízkých cen paliva během první poloviny finančního roku 2015-16. Na základě výpočtů jsme se rozhodli, že nákupy paliva nebudeme zajišťovat, což se nám vyplatilo, jelikož jeho ceny i nadále klesaly.
 
Také jsme se rozhodli, že úspory vzniklé nízkou cenou paliva využijeme ve prospěch našich zákazníků a snížili jsme palivové příplatky a ceny letenek v rámci naší letecké sítě.
 
Skupina vykázala jeden z nejziskovějších finančních prvních půlroků v historii, což dokazuje sílu našeho podnikání. Během prvních šesti měsíců tohoto finančního roku se Emirates a dnata rozrostly, co se týče kapacity a globálního dosahu. Růst bylorganický a v případě dnata i prostřednictvím strategických akvizic. V budoucnu chceme nadále rozvíjet naše silné stránky prostřednictvím investic do nových způsobů, jak vylepšit efektivitu a našim zákazníkům poskytovat co nejlepší služby. Zároveň se neustále poohlížíme po nových příležitostech strategického růstu a zůstáváme obezřetní, abychom byli schopni efektivně odpovídat na nové vnější výzvy.“ 
 
Během šesti uplynulých měsíců pokračovala Emirates Group v rozvoji a růstu své zaměstnanecké základny. K 31. březnu 2015 zaměstnávala celkem 87 000 lidí, což představuje nárůst o 4 % ve srovnání s předchozím rokem.

 

EmiratesAirline
 
Během prvních šesti měsíců finančního roku obdrželaEmirates 13 letadel, konkrétně osm letadel typu A380 a pět Boeingů 777. Čtyři stará letadla byla vyřazena z provozu. Celkem se tak flotila Emirates rozšířila o devět letadel, přičemž 16 dalších nových letadel by mělo být doručeno do konce finančního roku (do 31. března 2016).Emirates také rozšířila svoji globální leteckou síť a spustila linky do čtyř nových destinací -Bali, Multanu, Orlanda a Mašhadu. K 30. září sestávala globální síť společnosti Emirates ze 147 destinací v 79 zemích.
 
Dne 3. listopadu byly zahájeny lety do Boloni a od 1. února 2016 bude společnost létat do hlavního města Panamy.
Emirates provozuje největší flotilu letadel A380 a největší flotilu Boeingů 777 na světě. Díky své flotileneustále zlepšuje prostřednictvím zastávky v Dubaji spojení cestujících s destinacemi po celém světě.
 
V první polovině finančního roku 2015-16 dosáhl čistý zisk Emirates 849 milionů USD (3,1 miliard AED) a zvýšil se o 65 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Tento výsledek reflektuje dopad nízkých cen paliva a také pokračujícípoptávku zákazníků po službách letecké společnosti. I přes existující nepříznivé vnější vlivy, jako jsou neklid v regionu, ekonomická nestabilita v některých částech světa a rostoucí konkurence tlačící na pokles výnosů,pokračuje společnost v navyšování kapacity.
 
Průměrně se ceny paliva snížily o 41 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Palivo i nadále zůstává nejvýznamnějším nákladem letecké společnosti –na celkových výdajích se podílelo z 28 %, přičemž ve stejném období loňského roku to bylo z 38 %.   
 
Kapacita měřenadle počtu nabízených osobokilometrů(Available Seat Kilometres – ASKM) se zvýšila o 16 %. Výnosy za využitý osobokilometr (RevenuePassenger Kilometre – RPKM) se zvýšily o 11 % a faktor obsazenosti sedadel se mírně snížil na 78,3 % v porovnání s předchozím rokem (81,5 %). Celkem Emirates od 1. dubna do 30. září přepravila 25,7 milionů pasažérů, tedy o 10 % více než ve stejném období předchozího roku. Objem přepraveného nákladu se navýšil o 10 % a dosáhl 1,25 milionů tun, což je skvělý výsledek, který se vymykátržním trendům.
 
Výsledky ukazují, že letecká společnost navyšuje kapacitu a zároveň počet přepravených cestujících.  Výsledky jsou v tomto ohledu pozitivní, i pokud vezmeme v úvahu, že v loňském roce ve stejném období musela společnost dočasně omezit svoji kapacitu a 17 letadel vyřadit z provozu z důvodu uzavření přistávací dráhy v Dubaji.
 
Příjem Emirates včetně příjmů z provozu dosáhl 11,5 miliard USD (42,3 miliard AED), což je o 4 % méně ve srovnání s loňským výsledkem 12,0 miliard USD (44,2 miliard AED).Tento vývoj byl zapříčiněn nepříznivými měnovým podmínkami, kdy americký dolar silně posiloval vůči dalším předním měnám, a nižšími cenovými tarify plynoucími z rozhodnutí nechat ze snížených cen paliva profitovat zákazníky. 
 
dnata
 
dnata i nadále roste, rozšiřuje svoji mezinárodní působnost a investuje do infrastruktury a provozu v 74 zemích. V první polovině roku 2015-16 zajistily mezinárodní aktivity dnata více než 67 % jejích celkových příjmů.
 
Příjmy dnata, včetně provozního příjmu, dosáhly 1,4 miliard USD (5,2 miliard AED), což představuje výrazný nárůst o 27 % ve srovnánís 1,1 miliardou USD (4,1 miliard AED) v předchozímroce.Celkový zisk dnata vzrostl o 64 % na 152 milionů USD (557 milionů AED).
 
Tohoto skvělého výsledku bylo dosaženo také díky přínosům plynoucích z hlavních akvizicStella Group a Tolldnata společnostídnata.Na výsledcích z loňského roku se navíc výrazně podepsalo uzavření jedné přistávací dráhy na letišti v Dubaji.
 
Příjmy z letištního provozuzůstávají nejvýraznější položkou příjmů společnostidnata, jelikož tvoří celkem 645 milionů USD (2,4 AED miliard), cožpředstavuje 21% nárůst ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.Tento vývoj je výsledkem propojení letištních služeb dnata a souvisejících nákladních divizí, růstu mezinárodní činnosti spojené s akvizicemi v Austrálii a Evropě a také již zmíněnou uzávěrkou na dubajském letišti, která ovlivnila výsledky ve stejném období předchozího roku.
 
V rámci provozu se navýšil počet letadel odbavených dnata o 21 % na 169 951. Objem odbaveného nákladu během předchozího roku vzrostl o 10 % na 917 065 tun.
 
I díky hlavním mezinárodním akvizicím uskutečněným v posledních 18 měsícíchse příjmy dnata z cestovních služeb podílely na celkovém výsledku společnosti 469 miliony USD
(1,7 miliard AED). Jedná se 90% navýšení příjmů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Mezinárodní nabídka služeb cestovní divize byla rozšířena pomocí akvizice Stella Group, která přispěla k celkovému navýšeníčistých tržeb divize o 62 % na 1,7 miliard USD (6,2 miliard AED).
 
Dnata provozuje letecký catering, jehož tržby přispěly k celkovému výsledku 257 miliony USD (0,9 miliard AED) a ve srovnání s předchozím rokem klesly o 8 %. Počet dodaných jídel* na paluby letadel dosáhl za první polovinu finančního roku 32,7 milionů, což představuje nárůst o 4 % ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl výsledek 31,4 milionů dodaných jídel.  
 
*Definice „dodaných jídel (uplifted meals)“byla přizpůsobena pro rok 2015-16 standardům v leteckém průmyslu, stejně jako údaj za stejné období loňského roku. 
 

Přečtěte si také

Back to top button